Satul –element de permanență al poporului român

Loading

Timp de trei zile s-a desfășurat la Târgu-Jiu, în organizarea Muzeului Județean ”Alexandru Ștefulescu”, cea de-a VIII-a ediție cu participare națională a Simpozionului  ”Sat și Stat – De la entitate spirituală, la realitate politico-socială.” S-au aflat la Târgu-Jiu dar și în vizite la obiectivele Muzeului Județean din Gorj o serie de cercetători, muzeografi, profesori și alți oameni de cultură. Coordonatorul manifestării a fost, ca de obicei, prof. dr. Albinel Firescu, șef de Secție în Muzeul Județean.

În perioada 30 octombrie-1 noiembrie 2019, Muzeul Județean de Istorie a organizat o nouă ediție a Simpozionului ”Sat și Stat – De la entitate spirituală, la realitate politico-socială.” Manifestare de înaltă ținută științifică, reuniunea de la Târgu-Jiu a strâns comunicări foarte interesante care vor fi valorificate în perioada următoare. Lucrările au fost deschise de alocuțiunea profesorului dr. Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj și un istoric redutabil al secolului XX. Domnia sa a lansat cu acest prilej și lucrarea ”VOLUNTARIAT în Gorj până la Nicolae Ceaușescu”, o impresionantă muncă de cercetare pe o perioadă delicată din istoria națională.

Albinel Firescu, cel care a avut ideea acestei manifestări cu mai mulți ani în urmă, semnala faptul că vorbim de o tematică mereu actuală și care trebuie cercetată în toate valențele. Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea a întărit și mai mult această ideea, satul a însemnat secole de- a rândul leagănul de formare și existență al poprului român. Prezentăm în cele ce urmează programul comunicărilor de la Simpozion :

Comunicări

Moderatori: Mihaela Albu; Rusalin Ișfanoni

 • Dr. Mihaela AlbuNostalgia originilor: Vintilă  Horia și locurile copilăriei.
 • Dr. Camelia Zabava (Univ. din Veliko Tarnovo) – Imaginea satului in scrierile lui C. S. Nicolaescu Plopșor.
 • Dan AnghelescuSatul și dimensiunea identitara in literatura exilului romanesc.
 • Rusalin IșfănoniSatele din Ținutul Pădurenilor și colectivizarea.
 • Nicoleta ConstantinMuzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” – Patrimoniul imaterial – de la tradiție la reglementare legală
 • Dr. Irinel Cănureci – Muzeul Olteniei Craiova – Un vechi monument de arhitectură, Casa Poroineanu din Craiova.
 • Dr. Cornel Boteanu – Alexandru M. Popescu – Personalitate reprezentativă pentru plaiul Cloșanilor.
 • Drd. Somicu CornelMeșterul Antonie Mogoș – reper al arhitecturii și artei lemnului.
 • Gerard Călin – Muzeul Golești – Două case din Paloş-Braşov salvate de la distrugere.
 • Cercet. șt. III dr. habil. Dumitru-Cătălin Rogojanu, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva – Soluții de ieșire din criza identitară a satului românesc contemporan.
 • Dr. M. MrejeruSate depopulate – monumente uitate.
 • Ana Cristina ScurtuTrecerea de la starea de pace la starea de război și revenirea la pace în deceniul al II-lea din secolul XX.
 • Dr. Costin Scurtu – Directorul Muzeului Militar Constanța – Dr. Ion Răducanu, susținătorul cooperatorilor în România Interbelică.
 • Adrian LupeșNunta – dimensiunea unui obicei.
 • Dr. Gălățan JiețCine sunt Momârlanii?
 • Janeta CiocanTroițe și cruci în Nordul Transilvaniei.
 • Lect. Univ. Dr. Sorin Bora, Drd. Iuliana BoraPerspective ale prefacerilor Social-Deomgrafice și Economice din satele Gorjului. Arhitectura ecleziastică vernaculară.
 • Drd. Angelica NecșuleaPortretul unei meserii, moașa satului în epoca modernă în Oltenia.
 • Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, Universitatea din Craiova, Teza istoriografică de la sat la stat.
 • Cercet. şt. III dr. Ileana Cioarec, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Relaţiile de muncă pe moşiile boierilor Glogoveni din judeţul Dolj.
 • Cercet. şt. III dr. Gabriela Boangiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Influenţele calendarului roman asupra calendarului popular.
 • Cercet. şt. III dr. Laura Sava, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Demnitatea ţăranului gorjean în revoluţia anticomunistă din anul 1950.
 • Cercet. şt. III dr. Gabriel Croitoru, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Din activitaea Societăţii Cultul Mormintelor Eroilor în perioada interbelică în judeţul Gorj.
 • Florentina PleniceanuMuzeul Regiunii Porților de Fier – Câteva considerații asupra colecției de scoarțe a Muzeului Regiunii Porților de Fier.
 • Alexandra Dediu – Măsuratul oilor – tradiția care a supraviețuit în satele din nordul Mehedințiului.
 • Chirilă Enescu Considerații asupra situației patrimonial juridice a clopotnițelor.
 • Mihai Floarea – Trimisul special al Revistei de Limba și Cultură Română.