Dialogul cu mediul de afaceri și autoritățile locale pe Programul Operațional Tranziție Justă

          Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost, joi, 22.07.2021, gazda întâlnirii cu tema „Dialogul cu mediul de afaceri și autoritățile locale pe Programul Operațional Tranziție Justă”, la care au participat atât Cosmin-Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, cât și Dorin-Dan Tașcău, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj.

          În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027, ce va avea o alocare de aproximativ 2,2 miliarde euro (potrivit Regulamentului specific Fondului pentru o Tranziție Justă, publicat în data de 30 iunie 2021), fonduri ce urmează a fi destinate în vederea regenerării zonelor afectate de tranziția energetică, luându-se în calcul dependența lor de combustibilii fosili sau de procesele industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră.

          Ministrul Cristian Ghinea și-a reiterat intenția de a purta un dialog permanent cu reprezentanții mediului de afaceri, context în care reprezentanții autorităților publice județene au solicitat informații privind modul de alocare a viitoarelor finanțări, tipurile de investiții ce vor primi finanțare, precum și detalii despre viitoarele apeluri de proiecte. Reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au subliniat că fondurile disponibile vor fi direcționate echitabil către investiții care să conducă la reducerea emisiilor și diversificare economică, dar care să contribuie, totodată, și la asigurarea unei tranziții sociale juste și eficiente.

          Proiectele finanțate trebuie să susțină refacerea economică a zonelor afectate de tranziția energetică și dezvoltarea economiei verzi, motiv pentru care viitoarele investiții din cadrul Programului Operațional Tranziție Justă vor avea la bază Planurile Teritoriale pentru o Tranziție Justă (PTTJ), elaborate în grupuri de lucru coordonate la nivel local de consiliile județele, susținute de Agențiile pentru Dezvoltare Regională, sub coordonarea națională a MIPE. Draft-urile acestor documente au fost deja trimise la începutul acestei luni ministerului și vor reprezenta documentele de lucru supuse negocierilor informale  cu serviciile de specialitate ale Comisiei Europene. În paralel, versiunea actualizată a POTJ va fi supusă consultării publice, fiind în interesul tuturor celor implicați ca Programul Operațional Tranziție Justă să fie aprobat de Comisia Europeană în primăvara anului viitor.

          La solicitarea autorităților județene s-a convenit ca, în perioada următoare, reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să organizeze deplasări în teritoriu, să promoveze oportunitățile oferite în cadrul Programului Operațional Tranziție Justă 2021-2027, la aceste reuniuni urmând să participe inclusiv potențiali beneficiari (mediu de afaceri, autorități publice, societate civilă etc.).

          În acest context, Consiliul Județean Gorj va organiza o serie de întâlniri cu reprezentanți ai Camerelor de Comerț și Industrie din România, pentru promovarea Județului Gorj ca zonă cu un mare potențial de dezvoltare și diversificare economică. Prima întâlnire în acest sens va fi organizată la începutul lunii octombrie 2021, cu reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie Româno-Franceză.

          La întâlnirea organizată la sediul MIPE au participat: Administrația Prezidențială-Departamentul Climă și Sustenabilitate, Cancelaria Prim-ministrului, Coaliția pentru Dezvoltarea României, Camera de Comerț și Industrie România-Israel, Consiliile Județene Gorj, Hunedoara, Dolj, Prahova, Mureș, Galați.