Despre istoria și istoricii Gorjului (III)

Cercetările privind realizările istoriografiei române se găsesc de mai mult timp într-o continuă expansiune, ele fiind preocupate de inventarierea principalelor rezultate ale domeniului și deopotrivă de localizarea pe spații geografice distincte. Orice bibliografie istorică nu se poate cantona doar în evidențierea „vârfurilor”, prin care – desigur – i s-a direcționat evoluția, preocupările istoriografice din arealul mai îndepărtat marilor centre științifice direcționându-și, în proporții diferite, eforturile de investigație spre scopul declarat de a „completa” înfăptuirile majore ale Științei istorice.

Demersul istoricului Gheorghe Nichifor este cu atât mai important cu cât adună între coperțile cărții mulți ani de muncă
Demersul istoricului Gheorghe Nichifor este cu atât mai important cu cât adună între coperțile cărții mulți ani de muncă

Parcurgând paginile „Bibliografiei”, cititorii avizați vor avea prilejul să identifice autori din toate generațiile, de valoare inegală, unii cu prestanță, realizatori de cărți, studii sau articole cu „bătaie lungă” în timp și spațiu, alții improvizatori, mediocri, cu scrieri conjucturale, fără substanță, lipsite de metodă și conținut adecvat.
Documentarea pe care am realizat-o m-a determinat, în chip implicit, să parcurg conținutul unor materiale bogate și diverse, din epoci istorice diferite, dar să percep și jocul mai puțin comentat al discrepanțelor valorice. Este o senzație aparte să-i „judeci” (chiar și numai în propria intimidate) pe autori, unii specialiști autentici, alții numai pretinși istorici, prin informațiile ce le oferă cititorilor, comparându-le, valorizându-le. Unii, în primul rând cei cu studii de specialitate, dar nu e obligatoriu, se înscriu în rigorile cercetării științifice, dau dovadă de respect față de izvoarele istorice, de orice natură (scrise sau nescrise), gândesc, ordonează, apreciază. Alții – curioșii pot utiliza această „Bibliografie” pentru a constata singuri adevărul – compilează, nu interpretează, nu încadrează contextual, se limitează la afirmații irelevante, se hazardează în opinii neștiințifice, într-un cuvânt sunt diletanți sau chiar răuvoitori. În definitiv, atunci când te încumeți să scrii, chiar numai câteva rânduri de popularizare, trebuie să ai conștiința unei mari responsabilități, întrucât va exista fie și un singur cititor ce poate despica firul în patru.
Reîntorcându-mă la prezenta lucrare, efortul autorului îmbrățișează două direcții fundamentale: cărți, studii, articole despre Istoria Gorjului și istorici gorjeni cu realizări istoriografice în plan local (altul decât Gorjul), național și internațional. Nu am considerat util să organizez informațiile, în maniera clasică deja consacrată, pe epoci istorice sau probleme fundamentale, rezumându-mă la ordonarea alfabetică, după nume, pe autori și scrierile lor, și includerea contribuțiilor istoriografice într-una din cele trei categorii: cărți, studii și articole. Până la urmă satisfacția oricărui cercetător se măsoară în efortul de a căuta cu atenție și migală informațiile, așa cum personal am procedat în această documentare.
Semnalez existența în „Bibliografie” a unui număr semnificativ de articole nesemnate, ordonate alfabetic, pe care le-am considerat utile cercetării științifice. Au apărut în diferite publicații autohtone sau în alte locuri, reprezentând: evenimente semnificative (vizite la nivel înalt, festivități, mariaje, decese, comemorări, campanii electorale), documente juridice (multe, de exemplu, publicate și comentate în „Arhivele Olteniei”), congrese și acțiuni ale formațiunilor politice și asociațiilor profesionale, preluarea sau părăsirea demnităților publice, activități culturale etc.
De ce autorii de studii și articole au fost prezentați separat? Răspunsul este simplu: prima categorie de materiale, publicate în reviste de specialitate, comportă realizarea și redactarea lor după normele științifice în vigoare, adresându-se, înainte de toate, specialiștilor, în timp ce articolele, mai numeroase, au caracter de popularizare, sunt de mici dimensiuni și pot vedea lumina tiparului într-o manieră facilă, în publicații diverse, inclusiv reviste școlare sau on-line. Le-am amintit aici, chiar dacă uneori valoric nu se ridică la nivelul așteptărilor, poate și pentru a demonstra apetitul gorjenilor față de Istorie. Și, de ce nu, ca să dechidem cititorilor exigenți portițe suplimentare pentru judecați de valoare în legătură cu transmițătorii de Istorie de pe meleagurile noastre.
Este departe de autor gândul unei inventarieri totale a ceea ce s-a scris despre Gorj sau ceea ce ne-au lăsat moștenire gorjenii din afara județului în domeniul Istoriei, conturându-se, cel puțin din aceste motive, certe premise de a reveni asupra cărții într-un orizont temporar cât mai optim. Există suficientă determinare pentru îmbogățirea lucrării cu alte contribuții istoriografice și inevitabil cu indicele de nume care să ne simplifice accesul la conținut. Deocamdată, am generat un punct de pornire, ce poate fi valorificat de către oricine.
Lucrarea, prin specificul ei, se adresează prioritar specialiștilor, cei mai îndreptățiți în utilizarea unui asemenea instrument. Se facilitează depistarea cu ușurință a ideilor celorlalți confrați, abordările și punctele de vedere, pe care să le folosească în propriile cercetări și elaborări. În definitiv spiritul „Școlii critice”, atât de actual și-n zilele noastre, nu trebuie să ne părăsească niciodată.
Într-un plan mai larg, utilitatea lucrării constă în posibilitatea oricărui iubitor de Istorie de a se documenta, intrând în laboratorul istoriografiei gorjene, de a-i vedea pe intelectualii acestui meleag cum își prezintă propriul trecut. Până la urmă, interpretarea contextuală, prin apelul la cât mai multe surse istorice, este principiul fundamental al oricărui examen critic. Nu poți emite judecăți de valoare, nici măcar ipoteze, fără un bagaj infomațional consistent și de actualitate.
Apoi, i-am avut în atenție pe ceilalți cititori, care nu scriu nici măcar articole de popularizare, dar sunt dornici să afle sau să înțeleagă locul Istoriei Gorjului în ansamblul celei naționale, precum și contribuția gorjenilor la dezvoltarea Științei istorice românești și universale, dintr-o umană curiozitate. Este vorba de omul obișnuit, interesat de a cunoaște cât mai multe, în virtutea liberului acces la surse oneste și credibile.
(Va urma)