Despre dascălii de altădată din comuna Bălești

În lumina documentelor de arhivă, rememorăm în cele ce urmează câteva din personalitățile învățământului din Bălești din perioada premergătoare primului război mondial. Informațiile se regăsesc în arhivele gorjene și au fost valorificate în lucrarea ”Învățământul din Bălești-arc peste timp(2014)

Școala din Cornești construită la începutul secolului XX
Școala din Cornești construită la începutul secolului XX

NICOLAE VASILE MĂLĂESCU a fost recomandat de locuitorii satelor Băleşti şi Voinigeşti cu adresa numărul 42/8 august 1858 fiind numit învăţător prin ordinul cu numărul 1947 din 11 septembrie acelaşi an la şcolile satelor Băleşti şi Voinigeşti. Acesta a mai funcţionat ca învăţător şi înainte de anul 1848 atunci când şcolile de la sate au fost închise datorită participării în număr foarte mare a dascălilor la acest eveniment.
CONSTANTIN UDROIU – la solicitarea locuitorilor din satul Rasova cu numărul 58/1 noiembrie 1859 acesta a fost numit dascăl la şcoala din acest sat în data de 30 noiembrie acelaşi an cu ordinul numărul 3685 însă a demisionat după foarte puţin timp de activitate la data de 1 aprilie 1861.
VASILE UNGUREANU – a fost născut la 30 martie 1859 în comuna Şomaneşti şi a terminat Şcoala Normală din Târgu Jiu la data de 2 septembrie 1881 când i s-a eliberat actul de studii numărul 46 după absolvire fiind numit în învăţământ la data de 18 noiembrie acelaşi an la şcoala din Foleşti de Jos, comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea după care a mai funcţionat un timp la şcoala din satul său natal Şomaneşti fiind apoi numit la şcoala din Băleşti de unde în ziua de 1 aprilie 1906 s-a şi pensionat în baza ordinului Ministerului Instrucţiunii Publice numărul 8861 S. În decursul activităţii sale a primit un singur avertisment din partea inspectoratului în data de 5 octombrie 1899 din cauză că a neglijat şcoala în detrimentul afacerilor personale dând drumul elevilor înainte de terminarea cursurilor iar în condica de prezenţă nu se semnase de la începutul cursurilor.
VASILE MĂLĂESCU s-a născut la data de 26 iulie 1868 în mahalaua Mălăeşti din comuna Băleşti fiind fiul lui Mălăescu Petru în vârstă de 24 ani şi Măria de 23 ani. A fost absolvent a 4 clase ale seminariului din Râmnicu Vâlcea, absolvite cu certificatul numărul 77 din 3 iulie 1885 şi a fost numit în învăţământ pentru prima dată cu ordinul numărul 6382 din 11 octombrie 1890 la şcoala din localitatea Enoşeşti, judeţul Romanaţi, transferat apoi la şcolile din comunele Bârzeiu de Pădure şi Pojogeni după care prin ordinul numărul 24944 din 1 iunie 1902 s-a transferat la şcoala din Băleşti. În decursul activităţii sale a fost sancţionat de câteva ori cu avertisment şi chiar cu reţinerea salariului pe o zi pentru neîngrijirea localului de şcoală precum şi pentru nereguli referitoare la întreţinerea şi păstrarea arhivei şcolii. S-a pensionat la data de 1 ianuarie 1928 în baza ordinului cu numărul 144801.
CONSTANTIN N. MĂLĂESCU– s-a născut la 6 august 1882 în comuna vecină Iaşi şi în anul 1903 a absolvit Şcoala Normală din Craiova după care a fost numit în învăţământ mai întâi la şcoala din localitatea Licurici din judeţul Gorj după care prin ordinul numărul 30591 din 1 iulie 1906 a fost transferat la şcoala din Băleşti.
GHEORGHE TEOTEOI– născut la 20 martie 1887 în mahalaua Mălăeşti a satului Băleşti fiind fiul lui Teoteoi Gh. Ion în vârstă de 23 ani şi Paraschiva de 20 ani. După absolvirea Şcolii Normale din Craiova a fost numit în învăţământ mai întâi la şcoala din Vădeni ca mai apoi prin ordinul numărul 65379 din 1 octombrie 1909 să fie transferat la şcoala din Băleşti. Aici a fost numit diriginte cu ordinul numărul 116537/1915 însă fiind mobilizat în război a decedat la data de 14 februarie 1917 în spitalul din Ruginoasa. A avut gradul de plutonier şi a luptat în cadrul Regimentului 18 Infanterie Gorj.

Cornel Șomîcu
Daniel Cismașu