Activitatea Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale (I)

În semestrul I al anului 2015, Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale a urmărit îndeplinirea planului de activitate care avea ca obiective perfecţionarea evidenţei arhivistice a fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii, asistenţa de specialitate la creatorii şi deţinătorii de arhive, valorificarea fondului arhivistic naţional, continua perfecţionare profesională a întregului personal ce‑şi desfăşoară activitatea în instituţia noastră, răspunderea cât mai promptă la solicitările persoanelor fizice şi juridice.

Arhiviștii  se implică  în punerea în valoare a patrimoniului arhivistic gorjean
Arhiviștii se implică în punerea în valoare a patrimoniului arhivistic gorjean

În ceea ce priveşte îmbogăţirea bazei documentare, au fost preluate în depozitele proprii 12,05 m.l. aparţinând 4 fonduri şi colecţii arhivistice, din perioada 1901-1975. Prin intermediul activităţilor specifice de evidenţă a fondurilor arhivistice, au fost actualizate o parte din instrumentele de evidenţă ale fondurilor şi colecţiilor care au suferit modificări în cursul anului 2014, s-a realizat numerotarea şi certificarea a 43786 file, precum şi scoaterea din depozit şi rearhivarea unui număr de 4552 u.a.
Activitatea de îndrumare şi control la creatorii şi deţinătorii de arhive, de verificare a modului în care sunt cunoscute şi aplicate prevederile legislaţiei arhivistice, gradul de pregătire a documentelor în vederea preluării acestora în depozitele Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, a avut rezultate care s‑au înscris, în general, în obiectivele prevăzute pentru perioada analizată. Astfel, au fost realizate 24 de controale vizând modul de cunoaştere şi aplicare a legislaţiei arhivistice la nivelul unităţilor administraţiei publice locale ş.a. La acestea se adaugă şi controalele efectuate cu ocazia verificării unor lucrări de selecţionare sau a unor nomenclatoare arhivistice. Astfel, au fost înaintate pentru confirmare 59 de lucrări de selecţionare, dintre care 37 de lucrări au fost confirmate, 4 parţial confirmate şi 1 lucrare respinsă, precum şi din totalul de 22 de nomenclatoare înregistrate, 13 au fost confirmate iar 5 au fost respinse, cu propunerea de refacere. (Va urma)

Cristina Vasiloiu,
Șef serviciu Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale