Un deceniu cu „Vertical”

Aş fi vrut să ştiu care a fost sclipirea de gând ce a aprins iniţiativa pentru acest interesant şi util demers. Sigur, furtuna de idei s-a declanşat după o linişte fecundă în care mintea limpede a unui om frumos a reuşit să ajungă la acest nume. Să cred că aşa s-a născut ziarul „Vertical”? Acesta să fi fost începutul? Important este că, de un deceniu, publicaţia noastră există şi lucrează pentru cititorii preocupaţi de propria informare şi dezvoltare personală. Timp de zece ani de la apariţia sa în agenda presei scrise, „Vertical” reuşeşte să rămână vertical în faţa adevărului şi a cititorului.

În redacția ”Vertical”, aici doar o parte din echipă, s-au plămădit multe din evenimentele culturale  ale județului
În redacția ”Vertical”, aici doar o parte din echipă, s-au plămădit multe din evenimentele culturale ale județului

Despre toate momentele de strălucire şi de încercare din scurta biografie a acestui jurnal pot să povestească nu numai la evenimente aniversare, directorul Cornel Şomâcu, redactorul-şef Aura Stoenescu, redactorii Ion Elena, Marius Buzera, Ion Hobeanu, Dan Cismaşu, Andrei Popete-Pătraşcu şi Cristina Vasiloiu, tehnoredactorii Mihai Codreanu şi Andrei Stoenescu, prietenii şi colaboratorii redacţiei noastre. Pentru noi, „Vertical” este satisfacţia lucrului corect, durabil şi temeinic realizat, „biblioteca” din care transpar spre iubitorii cuvântului scris idei, experienţe şi modele de succes, fapte şi realităţi care te pot modela în spiritul învingătorului şi ziditorului de viitor trainic. Ziariştii din această redacţie caută şi promovează aspectele pozitive ale vieţii şi împlinirii umane, explorează spaţiul geografic, economic, social şi cultural al Gorjului pentru a scoate în scenă personalităţi şi experienţe recunoscute prin puterea exemplului.

10 ani în slujba gorjenilor

Echidistant şi rezistent la provocările vremurilor, „Vertical” reuşeşte să-şi păstreze verticalitatea. Redacţia se străduieşte să fie în pas cu timpul înţelegând să susţină lupta pentru adevăr şi dreptate, pentru bine şi frumos, pentru dezvoltare şi prosperitate. În paginile sale găseşti texte care vorbesc despre valori morale precum onestitatea, bunăvoinţa, integritatea, respectul, bunul simţ, curajul, corectitudinea, răbdarea şi iertarea, valori care prefigurează calea spre marile caractere umane. Iată doar câteva din dimensiunile unei publicaţii care străbate timpul pentru a fi de folos oamenilor. „Vertical” preţuieşte educaţia, de aceea îl afli tot mai des în spaţiul şcolii şi în centrul evenimentelor culturale ale cetăţii, susţinând pilonii de primă rezistenţă pentru o societate civilizată şi puternică: educaţia, sănătatea, cercetarea şi cultura.
Altfel descoperi şcoala în paginile acestui ziar. Ca un spaţiu sacru în care lumina învăţăturii deschide toate drumurile spre afirmare, un loc special în viaţa fiecărei comunităţi spre care este bine să se îndrepte toate privirile pentru că de aici începe schimbarea imaginii fiinţării noastre şi rosturile viitorului nostru. Pentru că numai prin cunoaştere şi explorare permanentă a realităţii putem să fim sănătoşi, folositori şi performanţi într-o ţară sigură şi stabilă. „Vertical” este o altfel de şcoală care vine să ajute şcoala copiilor noştri şi şcoala cetăţenilor noştri, într-o nevoie de oameni tot mai bine formaţi pentru viaţă, într-o trebuinţă acută de civism şi civilitate.
Prin lecturarea ziarului eşti părtaş la istoria contemporană a Gorjului, pătrunzi oarecum în diversitatea contextuală a judeţului, conectându-te indirect cu întâmplări şi situaţii dintr-o realitate diversă şi complexă totodată. În foşnetul lecturii, pădurile nu-ţi vorbesc despre suferinţele pricinuite de jaful din inima codrului sfânt, dar te pun pe gânduri şi te determină să faci ceva pentru salvarea lor. De neatins şi mândru se vede Parângul de la Târgu-Jiu, dar altfel de frumos şi semeţ este muntele când urci pe „Drumul Regelui”. De vrei să afli ce mai fac Motrul şi Cerna, cât de mult au fost sfredeliţi munţii în măruntaiele lor de piatră, cât mai este până vor începe a turbina valul hidrocentralele aflate în construcţie pe Defileul Jiului, întoarce o pagină de ziar! Ştim că îţi doreşti să trăieşti într-un areal geografic împânzit de râuri curate, fără urme de poluare şi nesăbuinţă umană, să aduni în suflet clipe rare petrecute într-un ţinut plin de centre de agrement şi bunăstare, să fii sigur călătorind pe drumuri modernizate, să te uimeşti de rodul grâului şi al livezilor de pe dealuri, să te pierzi în bucuria copiilor, în buna orânduire şi-n cuminţenia satelor noastre, trăind şi fericindu-te în starea de normalitate!
Ştim că îţi place să fii gorjean în Ţara lui Brâncuşi, unică în lume prin verticalitatea „Coloanei infinitului”, prin spaţiul de taină de la „Masa Tăcerii”, prin visul împlinit sub „Poarta Sărutului”, prin vatra casei strămoşeşti de la Hobiţa, în care inegalabilul părinte al sculpturii moderne a descoperit veşnicirea!
Pentru toate acestea, iubite cititorule, citeşte „Vertical”! Un ziar care abia a împlinit zece ani, un ziar foarte tânăr care creşte odată cu elevul din clasa a IV-a, cuminte şi orientat spre viaţă şi frumuseţe umană! Întru mulţi ani, „Vertical”!