Controalele APIA se prelungesc

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A), informează că, termenul de control la faţa locului pentru schema de plata privind ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciiile ovine/caprine, se prelungeşte cu 10 zile, respectiv până la data de 28 septembrie 2014, inclusiv, în conformitate cu prevedeile Ordinului MADR nr.1.321/21 august 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 625/26 august 2014.
Potrivit art. 6 litera c), din Ordinul MADR nr. 573/2014, „efectivul de femele ovine/caprine pentru care s-a solicitat prima trebuie să fie menţinut în exploataţie, pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererilor (20 iunie 2014), la adresa (localitatea/judeţul/sau păşunea de pe raza localităţii, după caz), menţionată în cerere, efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima este identificat şi înregistrat conform legislaţiei în domeniu”.
În această perioadă, funcţionarii APIA efectuază în paralel controalele administrative pentru toate cererile de plată şi efectivele de animale pe scheme de plăţi, motiv pentru care fermierii trebuie să menţină efectivul de animale declarat la adresa/locaţia înscrisă în cererea de plată.
In cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijinul financiar pentru schemele de plăți pentru animale devine neeligibilă.
Neconformităţile constatate în procedura de control administrativ şi la fața locului se sancţionează, potrivit legislaţiei în vigoare, în sensul reducerii cuantumului plaţilor aferente sau cu excluderi de la plată.