CONSULTING COMPANY – I.P.U.R.L. – practician în insolvență

Loading

practician în insolvenţă – cu sediul în Tg- Jiu, str. T. Vladimirescu, nr. 15, etaj 1, tel./fax:0253/223744, 0253/219690, 0744615954, www.consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro, eurocav@rdslink.ro, vinde prin licitaţie publică cu strigare bunuri aparţinând societăţilor comerciale aflate in lichidare conform Legii nr. 85/2006, conform anunţurilor de mai jos. Modalitatea și etapele vânzarii sunt prevăzute în regulamentele de vânzare ce se pot procura de la sediul CONSULTING COMPANY IPURL. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul din str. T. Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la prețurile, datele și orele menţionate. Prețurile nu conțin TVA.

PROPRIETĂȚI IMOBILIARE:

1. S.C. SECOL S.R.L. – Spațiu comercial – 69 mp si Teren – 112 mp – Tg-Jiu, Calea București, nr. 44, Gorj. – 70720 lei – 20.10, 27.10, 03.11, 10.11, 17.11, 24.11.2014, ora 12.00.
2. GASTROM GROUP S.R.L. – teren intravilan – parcelat (4973 mp) – str. Ana Ipatescu, Tg-Jiu, Gorj – 129500 lei. În fiecare zi de luni, ora 11.00.
3. NINO BENI S.R.L. -trei terenuri intravilane – 473 mp, 2526 mp, 8152 mp; la prețurile de 16275 lei, 84600 lei, 163800 lei; Motel Lainici – P+2E cu suprafața la sol 384,4 mp, împreună cu alte construcții anexe, amplasate pe o suprafață de teren de 18830 mp, la prețul de 1333200 lei, în fiecare zi de miercuri, ora 13.00, imobile amplasate în Bumbesti Jiu, punctul Lainici.
4. S.C. COMZOR GROUP S.R.L. –Laborator produse patiserie – P+1+M, 206 mp la sol, Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 116 – se solicită oferte cu adjudecare la cel mai bun preț, în fiecare zi de marți, ora 13.00.
5. S.C. NOVASTEF S.R.L.
5.1. – Hotel D+P+1E, situat in loc. Novaci (ultracentral), Gorj, suprafaţă utilă 468 mp și teren intravilan 545 mp – 90000 EURO, în fiecare zi de marţi ora 12.00.
5.2. – Sediu administrativ P+1E – 180 mp, împreună cu atelier auto 580 mp, alte clădiri (depozit carburanţi, magazie), amplasate pe platformă betonată – teren intravilan 7722 mp – Novaci – zona Piaţă – 721350 lei, in fiecare zi de marţi, ora 12.00.
6. S.C. BIAROXY S.R.L.
6.1. Bunuri imobile: Teren arabil cu suprafaţa de 4250 mp, situat în intravilanul municipiului Tg-Jiu; Teren platformă betonată în suprafaţă de 1900 mp, hală, suprafața 1508 mp și alte construcţii, situate în Tg-Jiu, Aleea Merilor, nr. 37A; Teren intravilan în suprafaţă de 1428 mp, împreună cu construcţii – locuință – suprafața 279 mp și extindere terasă vară + sediu firmă – suprafața 357 mp + situate în Tg-Jiu, Aleea Merilor, nr. 37A – Valoare totală – 450000 lei, în fiecare zi de joi, ora 11.00.
6.2. Teren intravilan în suprafaţă de 3400 mp, Situat în Tg-Jiu, str. Aleea Merilor, nr. 37A, jud. Gorj – 51000 Lei, în fiecare zi de joi, ora 11.00.
7. S.C. CLUB MERIDIAN 2002 S.R.L.
7.1. – Cladire și Teren 3706 mp, loc Lainici, fosta vamă, – 186955 lei,
7.2. – Cladire fosta Canton staţie Lainici S= 107,42 MP și Clădire fosta cazarmă S =244,89 MP – staţie Lainic – 510096 lei. În fiecare zi de miercuri, ora 13.00. La cel mai bun preț oferit.
8. S.C MOTRU TRANSPORT S.A.
8.1.- Staţie spălare – situată în Motru, 17250 lei, fără teren.
8.2. – Staţie alimentare – situată in Motru, 3375 lei, fără teren. În fiecare zi de joi ora 10.00. La cel mai bun preț oferit.
9. S.C. NOUA AGRICULTURĂ S.R.L. – Teren -10000 mp Com. Dănești, Gorj – 17000 lei, în fiecare zi de joi, ora 12.00.
10. S.C. MIRFO INDUSTRIES S.A. – Construcții (hale depozite stație – 9504 mp + teren – 23158 mp (se pot dezmembra și loturi individuale) – 2231658 lei, în fiecare zi de luni, ora 11.00.
11. S.C. LUMETAL S.R.L.
– Imobil locuinţă – suprafață utilă = 420 mp și teren în suprafață de 1971 mp, str Meteor nr. 46 – preț 322522 lei,
– Atelier confecții metalice (hală) – 1124 mp și teren 1924 mp, Tg-Jiu, Str. Izlaz – 1251205 lei, în fiecare zi de joi, ora 11.00.
12. S.C. CORAUTO S.R.L. – IMOBIL – locuință lemn – suprafață 60 mp și teren suprafață 6229 mp (intravilan 1669 mp) – 38250 lei, în fiecare zi de miercuri ora 10.00.
13. S.C. NAZYRA COMPANY S.R.L. – Spațiu comercial – P+1+M – Suprafața desfășurată 1943 mp și teren suprafața 1188 mp, Calea Severinului nr. 1, Tg-Jiu (centură) – 1316900 lei, în fiecare zi de marți, ora 13.00.
14. TECH SAFETY S.A.
14.1.- Teren intravilan – Loc Motru, Gorj (ideal parcelat pentru locuinţe, există PUZ) – suprafața de 30507 mp, 346680 lei.
14.2.Terenuri (4 parcele învecinate) – Bălești, Gorj – 11820 mp – 85000 lei
14.3. terenuri (2 parcele învecinate) – Bălești, Gorj -9138,79 mp – 55000 lei
În fiecare zi de joi, ora 12.00.
15. S.C. KISS COM EXIM S.R.L. – spațiu comercial – suprafață – 7,6 mp, Tg-Jiu, str. Unirii, bl.14, parter – 71400 lei, în fiecare zi de vineri, ora 11.00.
16. S.C. ROLFARM S.R.L.
16.1. – Pensiune D+P+1, suprafață construită la sol – 416 mp, nr. camere și dotări existente, teren intravilan 728 mp, loc. Săcelu, Gorj – 1248458 lei.
16.2. – Vilă turistică Suprafață construită 253,6 mp, P+1, loc. Săcelu, Gorj, 399913 lei. În fiecare zi de joi, ora 12,00.
17. S.C. MARY &AL BOCHI S.R.L. – teren suprafață 1801 mp împreună cu spațiu comercial Parter, în construcție, suprafață 216 mp, împrejmuire gard 113 m – 210000 euro – miercuri, ora 13.00.
18. S.C. ROSTRAMO S.A. – Platformă industrială (fostul – combinat de prelucrare a lemnului) compusă din suprafață compactă de teren 25, 3 Ha cu două căi de acces având în componență 4 fabrici complet echipate cu utilaje și dotări (placaj, cherestea, mobilă 1 – producție scaune lemn curbat, mobilă 3 – producție biblioteci, paturi, mese, etc) și pavilion administrativ, alte hale ateliere, depozite. Activul dispune de toate utilităţile (energie electrica cu linie aeriană, stație proprie de transformare, stație gaze naturale, puțuri proprii, reţele apă – canalizare), Tg-Jiu, Bdul E. Teodoroiu, jud. Gorj – 15784852 lei, miercuri, ora 14.00.
19. S.C. CORPMETAL – Imobil locuinţă – D+P+E, suprafață la sol – 170 mp și suprafață totală 510 mp + contrucție anexă P+E, suprafață 117 mp și teren suprafață 921 mp, loc Tg-Jiu, str. Aleea Microcoloniei, Gorj, – 602000 lei, în fiecare zi de marți, ora 11.00.
20. S.C. TRANSFOREST S.R.L. – Teren – suprafață 4286 mp, sat Curtișoara, Bumbești Jiu, Gorj, 41910 lei, în fiecare zi de marți, ora 11.00.
21. S.C. INDAPEL SRL proprietate imobiliară Teren intravilan, suprafaţă de 1555 mp, spaţiu de producţie suprafață – 86 mp, hală industrială suprafaţa – 138 mp, Împrejmuire, Platformă betonată, Centrală termică – Tg-Cărbuneşti, str. Castanilor, nr. 5, jud. Gorj, – 539591 lei, în fiecare zi de joi, ora 10.00.
22. S.C. ARIZONA S.R.L – Spaţiu comercial – suprafaţă 155,4 mp – Lungime – 21 m, lățime 7,40 m, compus din 2 corpuri respectiv 62,90 mp si 92,50 mp, fără teren, Piața Agroalimentară loc. Novaci, jud. Gorj. – 72300 LEI – în fiecare zi de joi, ora 12.00.
23. S.C. RITT FLA S.R.L. Proprietatea imobiliară compusă din TEREN INTRAVILAN – 410 mp, front stradal 14 m/86 m – acces la două laturi + construcţii, Brutărie – suprafaţă 106 mp (P), Hală atelier producție (P+ 1 E) – suprafaţă 138,25 mp, toate utilităţile; situată în sat Telești com. Telești, Gorj.- preț 151753 lei în fiecare zi de marți ora 13.00.

BUNURI MOBILE: AUTOTURISME, AUTOVEHICULE, UTILAJE:

1. S.C. RITT FLA S.R.L. AUTOTURISM-”DACIA” -PAPUC, fabricatie 2003 – GJ 04 RIT- 1646 lei; AUTOTURISM „MATIZ” – B 36 RAW – fabricație 2004 – 3192 lei; LINIE TEHNOLOGICĂ PVC- 6894 lei formată din Mașină de lipit PVC – 1 buc – 1691 lei, Freză copiator – 1 buc – 5203 lei; LINIE TEHNOLOGICĂ PENTRU LEMN STRATIFICAT – 19152 lei, formată din: Freză – marca VEBA -1buc – 8565 lei, Mașină combinată MINIMAX FS 41 – 1buc – 6297 lei, Avans mecanic 3 roți – 1 buc – 818 lei, EXAUSTHORE -1 buc – 460 lei, Racord 180 mm – 1 buc; (montat pe exhausthor) – 152 lei, Set freze – 25 buc, (diverse dimensiuni) – 2733 lei, Grup freze sistem TYL 147, interior D 50 mm – 3 buc – 127 lei; 3. – CUPTOR „MATADOR” – pentru pâine (demontat, descompletat) – 1237 lei, format din: „EXAUSTHORE” -1 buc – 327 lei, Arzător motorină – 1 buc – 910 lei; CALCULATOR- 3 buc– 260 lei; CENTRALĂ TERMICĂ ( gaz și lemne – dezafectată) – 209 lei; LAPTOP – 407 lei; MONITOR – 51 lei; IMPRIMANTĂ (defectă) – 138 lei; APARAT VERIFICAT VALUTĂ – 437 lei; Licitații, marți, ora 13.00.
2. S.C. ARIZONA S.R.L. – FORD FOCUS, B 81 BWY, fabricaţie – 2008, motorina – 19.400 lei, PEUGEOT 206, GJ 10 AXS, fabricaţie – 2001 – 7.300 lei; AUTOUTILITARĂ DACIA 1304, GJ 03 AKK, fabricaţie 1997 – 2.100 lei. Licitații joi, ora 12.00.
3. S.C. VANCOVER CONSERV S.R.L. DACIA – GJ 04 FPW – camionetă – 2 uşi, motorină, fabricație 2005 – 3184,50 lei, DACIA – GJ 04 FPV – motorină, două uși, fabricație 2005 – 2426,25 lei. Pompă apă -SUBARU- defectă – 235,92 lei, Mașină tăiat gresie – 42,90 lei, Racord flexibil scurgere D 110 PVC – buc2 – 21,97 lei, Betonieră –283,50 lei, Profil UV ptr. Tavan, rigips 30x30mm, 4m lung. –buc15 – 31,98 lei, Chiuvetă porțelan – buc 3 – 73,71 lei, Cântar balanță – 91,13 lei, Lămpi fluorescente 2×18 W – buc5 – 99,75 lei, Boiler electric -ARISTON- 260,93 lei, Sobă teracotă – 300 lei, Chiuvetă inox – 58,98 lei, Pompă zugrăvit – buc 2 – 131,25 lei, Cutie tablou electric – 89,55 lei, USOL 100 A – HAVLLES- 94,54 lei, Navete PVC pâine – buc 20 – 127,50 lei, Vopsea KOBER – pitura, cutie 25 l –108,45 lei, Amorsă hidrostabilizare bituminoasă ATLAS cutie 10L – buc 2 – 75,08 lei, Masă profile metalice pe rotile –144,19 lei, Roabă –78,75 lei, Roabă fără cuvă – 47,25 lei. Motor pompă hidrofor – 86,25 lei. Licitaţii vineri, ora 12,00.
4. S.C. OSIRIS – TEH S.R.L. DACIA BREAK – GJ 03 THE – 2027,50 lei, DACIA LOGAN, GJ 18 THE – 7714,00 lei, VOLKSWAGEN, GJ 06 THE – 4523,00 lei. Licitaţii vineri, ora 11.00.
S.C. SECOL S.R.L. Autoutilitară DACIA nr. GJ 09 MAR, an de fabricație 2005 – 4456,55 lei; Cuptor cu tunel pe gaz COVRIGI – fabricaţie 2010 – 17485,35 lei, Malaxor cu cuvă inox –2782,05 lei.
5. S.C. CONSTNUC 2002 S.R.L. WOLKSVAGEN wvizzz2dzwh019276 –fabricație 1998 – 6238.5 lei; calculator pentium 631 – 593.5 lei,cilindru vibrator – 3899 lei, an fabricație 2008, Disp. îndoiut fier beton – 1572 lei, an fabricație 2008, generator curent – 242.5 lei, utilaj tâmplărie– 958 lei, utilaje tâmplărie pvc – 3134.5 lei, utilaj debavurat cu 3 cuţite- 1819 lei. Licitații miercuri, ora 11.00.
6. S.C. GASTROM GROUP S.R.L. Autoutilitară MERCEDES Benz Sprinter 211 CDI – GJ-22-GAS –fabricaţie 2003 – motorină – 7300 lei; Autospecializată Furgon – Volkswagen – fabricaţie 2003, pe motorină – 5650 lei. Licitaţii luni, ora 11.00.
7. S.C. MARY& AL BOCHI S.R.L. Autoturism DACIA 1310 TLX – GJ-98-SIR – fabricație 1991 – 614,40 lei. Licitații miercuri, ora 13.00.
8. S.C. TATOINVEST S.R.L. – Concasor cu fălci – la cel mai bun preț, motor electric de 22 kw – 634 lei, motor electric de 37 kw – 2122 lei,motor electric de 22 kw – 1057 lei, motor electric de 27 kw – 1522 lei, motor electric de 37 kw – 1945 lei. Licitații, luni, ora 11,00.
9. S.C. TECH SAFETY S.A. – Autoturism MERCEDES benz CLS 500 – GJ 01 AEX – 8500 EURO; Ambarcaţiune agrement cu motor, tip Alpha Super – 0496 DEJ – (2006), Peridoc – remorcă transport ambarcaţiune REMA – GL-05-AEX (2006) – la cel mai bun preț. Licitații joi, ora 12.00.
10.S.C. MIRFO INDUSTRIES S.A – ARO 243 – 1185 lei; staţie dedurizare – 774,20 lei; Centru prelucrare FQM 50A – 12410,40 lei, Dispozitiv vibronetezire – 1846,40 lei; Maşină orizontală de alezat şi frezat AFD 1000 – 8687 lei. Licitații luni, ora 11.00.
11. S.C. COMZOR GROUP S.R.L: Aerotermă cu telecomandă 284,30 lei, Aerotermă cu telecomandă –284,30 lei, Agregat Aspera –1623,70 lei, Agregat Frastgold- 3333 lei, Cameră frigorifică Daniflor– 17843,20 lei, Canal orizontal Karolina -inclusiv agregat – 20058,70 lei, Cărucior pentru tăvi 600*400 18 suporți – 947 lei, Cântar electronic Datecs- 2 BUC – 1383,60 lei, Copertină policarbonat – 612,60 lei, Divizor SPA 30 – 14037,80 lei, Finans cuptor –afișaj electronic defect – 69448,90 lei, Hidrofor –938,30 lei, Imprimantă ZEBRA TLP- 1322,60 lei, Imprimantă scanner – 872,80 lei, Imprimantă ZEBRA – 2964,40 lei, Laptop Asus Celeron –806,70 lei, Laptop Toshiba – 1166 lei, Malaxor Diosna – 17257,90 lei, Mașina ambalat Lady Pack – 4577,80 lei, Mașina de încărcat pe tăvi – 30323,80 lei, Mașină de spălat navete – 13493,70 lei, Mașină multidrop MD393 – 17407,60 lei, Mobilier buc+4 măsuțe picior inox – 1482,40 lei, Rastel tăvi 60*80-20 etajere – 1049,30 lei, Rastel tăvi 60*80-20 etajere – 1049,30 lei, Vitrina frig cofetărie Corina- 4259,10 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina frig Snaige – 582,60 lei, Vitrina Snaige – 582,60 lei, Vitrine Midal – 10088,20 lei, Agregate frig – 1478,40 lei, Camera frigorifică – 1996,60 lei, Cântar AFP 300-defect, incomplet (AM 6000) – 246,10 lei, Compresor Tiger – 90,60 lei, Cuptor patiserie defect – 5499,70 lei, Cuptor patiserie 2 defect – 10063,20 lei, Cuptor patiserie electric – 8769 lei, Cuva adițională mixer – 269,50 lei, Decorator DEC 250 – 1248 lei, Dispersor DSRD 400 – 231,80 lei, Dospitor EUROTOR –2829,70 lei, Malaxor braț spiral – 4363,80 lei, Malaxor mixer defect – 3191,00 lei, Malaxor mixer planetar – defect, incomplet – 774,40 lei, Mas. Dozat-format, -pompa dozat defectă – 14322,40 lei, Masă vibratoare – 1584,40 lei, Mașină ambalat Lady Pack – 4577,80 lei, Mașină de ambalat 2 – 27328,70 lei, Mașină de ambalat 4 – 2199,80 lei, Mașină de cuvertat ciocolată – 5321,70 lei, Matriță de Croissant -montată pe nr. inv.17 – 733,60 lei, Matriță pandişpan – 186,80 lei, Modelator lung C500 – 2103,60 lei, Suflanță agregat+ ventilatoare M100/4A – 2816,80 lei. Licitaţii marţi, ora 13.00.
12. S.C. AUTOGHOST S.R.L. – Autoutilitară Ford Transit – GJ-05-CGX – fabricaţie 2000 – 7200 lei, Autoturism Ford Fiesta – GJ-04-XUK – fabricaţie 1997 – 2100 lei, Autoturism Renault Megane – GJ 056425, fabricaţie 1999 – 2300 lei, Remorca 2 axe Thule, tip 18PKKA – GJ-08-ASY, fabricaţie 2007 – 7900 lei. Licitaţii, luni, ora 12.00.
13. SC INDAPEL SRL – Calculator Deck – 416 lei, Note Book + imprimantă – 1.878 lei, Note Book + imprimantă – 1878 lei. Licitații joi ora 12.00.
14. S.C. WYSYTAX S.R.L. – Casă de marcat total A100 – 91,50 lei, Imprimantă Canon – 79,50 lei. Licitaţii vineri, ora 11.00.
15.S.C. PGB S.R.L. – maşină de găurit – 200 lei – casă de marcat MICRO 152 T – 300 lei. Licitaţii joi, ora 13.
16. S.C. LUMETAL S.R.L. Compresor – 225,75 lei, Aparat de tăiat cu oxigen – 794,25 lei, Maşină de debitat – 425,25 lei, Chit BRENER – 2 buc – 160,50 lei, Presă de balotat – 1822,50 lei. Licitaţii joi – ora 10.00.
17. S.C. MARY& AL BOCHI S.R.L. Stâlpi metalici – buc 40 – 823,74 lei, Casă metalică de bani – 294,96 lei, Pubela gunoi – 44,45 lei, Convectoare gaze – buc 3 – 610,28 lei, Tâmplărie metalică – buc 5 – 784 lei, Coală inox 1x2m – buc 5 – 351,72 lei, Tablă ondulată fier – buc 12 – 79,66 lei, Firmă luminoasă – 39,20 lei, Confecții metalice din demolări – Kg 50 – 32,25 lei, Placă Eurocarb 3*2,1m – buc 2 – 138,19 lei, Cabluri electrice branșament – 75,60 lei, Pompă tras apa –128,20 lei, Compresor pompe- 161,84 lei, Stingător– 197,80 lei, Aparat tăiat cartofi- 67,48 lei, Masă cornier – 34,77 lei, Dulap acte 4 polițe – 184,25 lei, Scaun – buc 2 – 33,60 lei, Birou – 53,92 lei, Cuptor microunde AEG – 138,87 lei, Fereastră aluminiu 40×80 –24,44 lei, Ușă tâmplărie metalică – buc 2 – 201,60,00 lei, Ramă geam din aluminiu – 24,44 lei, Combină frigorifică Artic – 107,48 lei, Plita gaz –168,34 lei, Aparat (plită) pentru shaorma – 599,06 lei, Aparat electric (hot-dog) – 200,36 lei, Ghiuveta inox 50×50 – 35,90 lei, Bormașină autofiletantă – fără încărcător și acumulator – 28,14 lei. Licitații miercuri, ora 13.00.
18. CLUBUL SPORTIV MINERUL MOTRU –Sistem de sonorizare stadion – 5997 lei; Poartă fotbal – 2 bucăţi – 1733 lei/buc . Locație Motru, Gorj. Licitații luni ora 12,00.

STOCURI, MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR

– Listele pot fi consultate la sediul lichidatorului judiciar.
1. S.C. VANCOVER CONSERV S.R.L. Faianță cca – mp 7 – 79,38 lei, Gresie – mp 7 – 101,59 lei, Profile rigips 3m – buc 22 – 88,23 lei, Cuvă inox cca 400 l – 360 lei, Cuvă inox cca 100 l – 81 lei, Cărucior transport cuvă -143,78 lei, Teu Y PVC D 110 – buc 68 – 613,53 lei, Teu Y PVC D 50 – buc 15 – 41,43 lei, Plăci rigips 2,5 m x 1,5m /grosime 10-12 mm – buc 5 – 37,89 lei, Pat cablu 20×10, înaltă tensiune, 2 m lung. – buc 23 – 32,61 lei, Adeziv –TASSULO – sac 25 kg – buc7 – 70,65 lei, Glet -Termofix-, sac 20 kg – buc19 – 179,13 lei, Vas WC – buc 2 -135,18 lei, Țiglă din demolări – parțial spartă – buc 300 – 130,62 lei, Țiglă laterală – buc100 – 56,59 lei, Betonieră – buc 1 – 236,25 lei, Plinte parchet – 3 m lungime – buc5 – 23,58 lei, Scândură stejar 25 mm x 4m lungime – buc12 – 144 lei, Dulap lemn,( degradat) –buc 6 – 72 lei Cărămidă POROTERM – mc 7 – 453,87 lei.
2. S.C. RITT FLA S.R.L., S.C. SECOL S.R.L. Stocuri de natura materialelor pentru confecţionarea uşilor si ferestrelor din Al si PVC (profile, mânere, broaşte, colţare, clanţe, balamale, plase, capace, etc.), uși de interior și exterior, uși metalice, pervaze, etc.
3. S.C. MIRFO INDUSTRIES S.A, S.C. TECH SAFETY S.A, S.C. GLUCK SERV S.R.L. și S.C. ROSTRAMO S.A. bunuri de natura: scule dispozitive, aparatură de masură- electrice+ montaj, materiale, mobiliar, semifabricate, echipamente, utilaje, motoare, piese de schimb, pompe și obiecte de inventor: (butoaie, butelii oxigen, cântar, şuruburi, şaibe, dulap metalic, tahograf, cuţite strung, reductor, rafturi lemn și metalice, rulmenți, Burghie, Holşuruburi diferite, chei imbus, motoare, electropompă, pompă centrifugă, aerotermă, ap.foto dig Nikon, Cutite strung, calorifer, instalație climă, paturi, saltea, mașină găurit, polizor, Freze, Filiere, ciocan rotopercutor, polizor unghiular, dispozitiv optic etc).
4. S.C. AUTOGHOST S.R.L. Mărfuri (șnur alb negrafitat, 138 kg și şnur grafitat negru 165 kg) preț de pornire 14400 lei. Luni, ora 12.00.
5. S.C. ARIZONA S.R.L. Mărfuri de natura produselor cosmice, papetărie, materiale și piese de schimb pentru unelte.
6. S.C. LARPO PROD S.R.L si S.C. DINABOR S.R.L. S.C. TECH SAFETY S.A – Bunuri de natura produselor textile (blugi femei si bărbaţi, geci, tricouri damă și bărbaţi, eşarfe, produse marochinărie pantaloni, bluze damă, aţă, bandă agăţători, etichete, tercot, umeraşe, blană, butoni rapizi, elastic, costume, mănuşi, măşti tricouri, truse medicale, veste, costume salopetă etc..
7. S.C. CLIMATRONIC S.R.L., SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BUMBEŞTI JIU, S.C. TISPREST S.R.L, S.C. GASTROM GROUP S.R.L. – birotică și unelte, electrice, instalaţii sanitare, materiale de construcții, cutie scule mare (unitate centrală, monitor, tastatură şi mouse, ciocan rotopercutant, maşină tăiat gresie amestecător vopsea, clește tras nituri, ruletă, casă de fier, etc).
8. S.C. COMZOR GROUP S.R.L Stocuri (Butoaie PVC, Cutii, Folie BOPP 300 – 550, Paleți, etc).
S.C. SADRAFOREST S.R.L. –12 mc de cherestea din specii de foioase moi (salcie, anin, plop), la cel mai bun preţ oferit.
9. S.C. CORAUTO S.R.L. – piese de schimb auto (rulmenți, filtre, semeringuri, garnituri, oglinzi, disc frână, culbutori, calorifere, geamuri, etc).
10. S.C. BIDPREST S.R.L. – stoc – băuturi alcoolice.