Constantin Stanciovici și familia sa (II)

Loading

Despre viaţa şi activitatea ilustrului dascăl Constantin Stanciovici se pot scrie foarte multe, însă în acest serial ne dorim doar o scurtă prezentare în special a familiei acestuia cât şi a câtorva din realizările sale profesionale atât de dascăl cât şi de edil al oraşului Târgu Jiu dar mai ales de cetăţean.

Dascăl și primar, Constantin Stanciovici a avut multe reușite și în viața de familie
Dascăl și primar, Constantin Stanciovici a avut multe reușite și în viața de familie

Următorul născut în familia de „proprietari” Stanciovici a fost o fiică ce a primit prenumele mamei „Elena” fiind născută la data de 20 iunie 1860 şi botezată de Savastiţa Stanciovici la data de 29 iunie acelaşi an. Din păcate la doar 19 ani această fiică a profesorului Stanciovici decedează în data de 27 octombrie 1879 la „ora 3 dimineaţa în casa părinţilor săi din suburbia galbenă strada Griviţa” din Târgu Jiu. Martorii acestui deces au fost căpitanul Urziceanu Alexandru în vârstă de 38 ani, cumnatul decedatei şi Politimos Nicolae în vârstă de 38 ani în calitate de unchi. O altă fiică s-a născut la data de 30 octombrie 1861 fiind botezată la 9 noiembrie acelaşi an de către aceiaşi Smaranda Coţofeanca, copilă căreia i s-a dat prenumele „Smaranda”.

Pentru un alt fiu născut în sânul familiei profesorului Stanciovici şi anume „Nicolae” nu s-a găsit înregistrat actul său de naştere însă la data de 14 martie 1866 acesta apare ca decedat având vârsta de 5 luni şi 3 săptămâni ceea ce înseamnă că era născut undeva în luna octombrie a anului 1865. Decesul a survenit în data de 13 martie „la două ore după miezul nopţii” în casa părinţilor săi din strada Alexandru Ioan din Târgu Jiu iar printre martorii decesului se numără şi proprietarul Nae Măldărescu în vârstă de 62 ani. Acestuia din urmă i-a urmat „Victoria” (Viorica) născută la data de 29 septembrie 1867 în casa părinţilor săi din strada Cuza Vodă, tatăl Costache, fiind menţionat cu vârsta de 50 ani cu profesia „funcţionar” iar mama cu prenumele „Liţa” având tot 50 ani fiind casnică. Următorul născut a fost „Emilian” care a văzut lumina zilei la data de 14 martie 1870 în casa părinţilor săi din strada Principală din Târgu Jiu având pe marginea actului său de naştere făcută menţiunea că a încetat din viaţă în Municipiul Bucureşti, sectorul IV verde în ziua de 3 mai 1932, moartea acestuia fiind înscrisă sub numărul 774 din acelaşi an. După această naştere a apărut în familia primarului Stanciovici un nou fiu căruia aceştia i-au dat prenumele „Gheorghe” şi care a fost născut la data de 6 aprilie 1872 în casa părinţilor săi din Târgu Jiu strada Cuza Vodă, tatăl său Constantin având la acea dată vârsta de 54 ani iar mama Elena 36 ani. Ultimul copil născut în sânul familiei Stanciovici ce se găseşte menţionat în actele de stare civilă ale oraşului Târgu Jiu este o fiică „Eleonora” născută la data de 19 august 1874 în acelaşi imobil ca şi fratele ei mai mare Gheorghe însă din păcate la vârsta de doar 2 zile, adică la 21 august acelaşi an aceasta moare la ora 7 după amiază tot în casa părinţilor săi, acolo unde s-a şi născut.
Cu toate că mai sus am menţionat toate naşterile copiilor familiei Stanciovici Constantin şi Savastiţa/Elena ce au fost găsite înregistrate în registrele de stare civilă ale oraşului Târgu Jiu totuşi în anul 1858 la 16 ianuarie s-a mai găsit înregistrată o căsătorie proiectată între proprietarul Bălăcescu Cornelie zis şi Corniţă ce deţinea o moşie în fosta localitate Bălăceşti, azi de comuna Băleşti şi Stanciovici Alexandrina fiica proprietarului Costaiche având ca naşi pe marele logofăt Haralambie şi soţia acestuia Elena. Un fapt neelucidat încă este şi numele naşei Stanciovici Savastiţa ce apare în actul de naştere al lui Elena în anul 1860 fiind posibil ca aceasta să fie o primă fiică din prima căsătorie a lui Stanciovici Constantin cu Savastiţa fiica medelnicerului Bâlteanu Grigore căreia aceştia e posibil să-i fi dat prenumele mamei sale.
Prima fiică a familiei Stanciovici Constantin şi Savastiţa, Maria, s-a căsătorit la data de 14 noiembrie 1857 cu pitarul Ioan Gh.Capeleanu din Râmnicu Vâlcea având ca naşi de cununie pe Gheorghe fiul serdarului Nicolae Opran şi soţia acestuia Ana iar preotul care a oficiat această cununie a fost Constantin Hartofilacs. După căsătorie probabil că şi-a urmat soţul la domiciliul acestuia astfel încât în registrele de stare civilă ale oraşului Târgu Jiu nu s-au mai găsit înregistrate date referitoare la aceasta.(Va urma)

Daniel Cismașu