Conferință de diseminare proiectul „Tineri pentru viitor!”

Grupul de Iniţiativă Locală Rovinari a implementat în perioada 01 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013, proiectul „Tineri pentru viitor!”, finanţat de către Comisia Europeană, prin programul „Tineret in acţiune”, acţiunea „Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 1.2. „Iniţiative ale tinerilor”, în cadrul Apelului lansat de către ANPCDEFP, la 1 octombrie 2012.
Grupul de iniţiativă locală Rovinari, în calitate de promotor al proiectului mai sus-menţionat, a fost sprijinit, în derularea activităţilor, de către cei doi parteneri ai săi, Primăria orașului Rovinari și Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Rovinari.
Scopul proiectului propus l-a constituit abilitarea a 10 tineri, pentru a desfășura activităţi de conștientizare, în rândul adolescenţilor și al tinerilor cu oportunităţi reduse, privind importanţa metodelor de dezvoltare personală și socială, în combaterea delincvenţei juvenile.
Obiectivele propuse:
Dezvoltarea, la 10 tineri, a abilităţilor de a realiza activităţi educative nonformale, în scopul prevenirii delincvenţei juvenile, în rândul adolescenţilor și al tinerilor cu oportunităţi reduse.
Organizarea și desfășurarea atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile, acestea implicând ca beneficiari direcţi (pe lângă cei 10 participanţi din grupul de iniţiativă), alţi 15 adolescenţi, din cadrul Școlii cu clasele I-VIII Nr 1 Rovinari, aflaţi in situatii de risc social (rezultate școlare slabe, dificultăţi de relaţionare și adaptare, tendinţe/ comportamente de risc).
Crearea unei asociaţii, care să aibă drept scop, continuarea activităţilor de susţinere a tinerilor și a membrilor comunităţii, marginalizaţi sau aflaţi în situaţii de risc social.
Vineri, 21 iunie, a avut loc, la sediul Primăriei orașului Rovinari, conferinţa de diseminare suplimentara, organizata in cadrul proiectului „Tineri pentru viitor!”.
La eveniment au participat 55 de persoane: membrii grupului de iniţiativă, reprezentanţi ai partenerilor (angajaţi  ai primăriei, consilieri locali, elevi din grupul-ţintă desemnat în cadrul activităţii de organizare a atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile), invitaţi din comunitatea locală.
Intalnirea a avut drept scop diseminarea rezultatelor proiectului mai sus-menționat.
Cu această ocazie, au fost promovate metodele educației non-formale, programul Tineret în Acțiune, obiectivele si direcțiile de acțiune ale acestuia, au fost prezentate gradul de atingere a indicatorilor asumați prin cererea de finanțare și livrabilele realizate în timpul implementării activităților.
Elevii din grupul-țintă participanți la eveniment, și-au exprimat impresiile legate de activitățile la care au participat, precum și dorința de a continua acest gen de activități extrașcolare.
Conferinţa a cotinuat cu dezbateri libere, privind sustenabilitatea proiectului și modalitățile de a promova demersul inițiat, parteneriatul manifestându-și intenția de a continua activitățile de sprijinire a tinerilor din comunitatea locală.

Proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în acţiune
Această publicație reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.