Concursul Revistelor Școlare și ”Tinere Condeie” la Tismana

În perioada 19-20 mai 2012  se va desfăşura faza judeţeană a Concursului Naţional al Revistelor Şcolare şi cea a Concursului Naţional „Tinere Condeie”. Competiția este găzduită  în localitatea Tismana, în cadrul Taberei de copii „Nicodim”.

Ca în fiecare an, juriul  va avea o misiune dificilă în selectarea câștigătorilor
Ca în fiecare an, juriul va avea o misiune dificilă în selectarea câștigătorilor

Localitatea Tismana va găzdui în perioada 19-20  mai faza judeţeană a Concursului Naţional al Revistelor Şcolare şi cea a Concursului Naţional de Creaţie Literară a Elevilor „Tinere Condeie”. Data limită până la care cei care doresc să participe pot transmite revistele şi creaţiile literare este 18 mai, acestea urmând să fie depuse la secretariatul Colegiului Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu. Competiție tradițională în județul Gorj, manifestarea de la Tismana va fi supervizată de un juriu compus din conf. univ dr. Ion Popescu Brădiceni(președinte de onoare), prof. Ion Elena (președinte juriu), prof. dr. Marius Buzera și prof. Cornel Șomâcu(vicepreședinți), prof. Mihaela Lupu(secretar), Ion Predoșanu, Petre Ciungu, Dumitru Dădălău, Teodor Voicu, Tache Rădoescu, Ion Carcalicea, Vasilica Năstase și Anca Bouleanu-profesori membrii.
Prin intermediul săptămânalului nostru, inspectorul școlar general a ținut să facă câteva precizări: ” Fiecare şcoală care va trimite în concurs revista şcolară proprie, va trimite la Tismana, redactorul şef elev al revistei sau un alt membru al redacţiei şi profesorul coordonator al revistei; Revistele şcolare vor fi însoţite de o fişă de prezentare, care să cuprindă un scurt istoric al acesteia, cu toate datele aferente; Cazarea participanţilor se face în camere de 2 şi 3 paturi, la preţul de 25 de lei per noapte. Masa se serveşte doar la cerere iar preţul este de 20 lei dejunul. Unităţile şcolare din care provin participanţii, vor asigura cheltuielile de deplasare precum şi cele de masă şi cazare; Revistele vor fi transmise în două exemplare, precum şi creaţiile literare (cele în proză în două exemplare, poezia în grupaj de cel puţin 5 poezii în două exemplare, altfel nu vor intra în concurs, n.n.) ale elevilor vor fi depuse până vineri 18 mai 2012, ora 12,00 – la secretariatul Colegiului Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu; Materialele şi revistele ce nu întrunesc condiţiile regulamentului de participare – vor fi eliminate din concurs.”
Jurizarea revistelor şi a creaţiilor literare pe secţiuni va avea loc în ziua de 19 mai, urmând ca a doua zi să aibă loc premierea câştigătorilor. În programul concursului este inclusă şi o dezbatere pe tema „Rolul revistelor şcolare în educarea tinerei generaţii”.