Monitorizare parcări și transport verde, la Târgu Jiu

Comunicat de presă: “PNRR: fonduri pentru România modernă și reformată”

U.A.T. municipiul Târgu – Jiu anunță începerea implementării proiectului ”Sistem integrat de monitorizare și control parcări publice”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, INVESTIȚIA I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC’’ și INVESTIȚIA I.1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

Obiectivul proiectului pentru INVESTIȚIA I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TICachiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local. Obiectivul proiectului pentru INVESTIȚIA I.1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice : achiziționarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice;  valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 11.042.354,51 lei; data începerii și finalizării proiectului: 14.02.2023 – 14.02.2025; codul proiectului : C10-I1.2-1120