Comunicat de presă

Loading

Investeşte în oameni ! | Fondul Social European | Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 | Axa Prioritara 6: ”Promovarea incluziunii sociale” | Domeniul major de intervenţie 6.1 : ”Dezvoltarea economiei sociale” | Titlul proiectului: ”Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător, pentru creşterea competitivităţii şi a atractivităţii  teritoriilor” | Cod Contract: POSDRU/84/6.1/S/57840 | Beneficiar : Penitenciarul de Femei Târgşor | PENITENCIARUL  TG-JIU

Penitenciarul Târgu Jiu, în calitate de partener în cadrul proiectului „ Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător, pentru creşterea competitivităţii şi a atractivităţii teritoriilor „ – proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte in oameni! Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniu major de intervenţie 6.1. Dezvoltarea economiei sociale,  a organizat în zilele de 18 şi 19 ianuarie 2011, servicii educative în sprijinul persoanelor defavorizate şi elevilor din mediul rural.
Astfel, în ziua de 18 ianuarie 2011, un număr de 33 persoane private de libertate au susţinut un program artistic închinat memoriei poetului universal Mihai Eminescu, organizat la şcolile generale din localităţile Budieni şi Scoarţa. Cu această ocazie, la şcoala generală din localitatea Budieni ,  au fost recitate poezii şi s-au interpretat melodii de muzică folk si romanţe, pe versurile marelui poet. La activitate au fost prezenţi un număr de 134 participanţi , dintre care 124 de elevi ( 50 de etnie rromă ) şi 10 cadre didactice. Activitatea desfăşurată la şcoala generală Scoarţa a avut aceeaşi tematică, fiind prezente 171 persoane, dintre care 159 elevi.
În ziua de 19 ianuarie 2011, un număr de 35 persoane private de libertate au participat la serviciul educativ de prevenire a delincvenţei juvenile destinat elevilor din clasele V-VIII , la şcolile generale din localităţile Budieni (114 elevi, din care 50 rromi şi 11 cadre didactice) şi Scoarţa (138 participanţi, din care 130 elevi). În cadrul activităţii desfăşurate s-a pus accent pe factorii care conduc la săvârşirea de infracţiuni. Astfel, persoanele private de libertate participante au vorbit elevilor despre trecutul lor infracţional , subliniind importanţa unei bune educaţii din partea familiei şi a şcolii, ocolirea anturajelor şi alegerea cu grijă a grupului de prieteni, evitarea unui comportament adictiv, asumarea responsabilităţii în tot ceea ce întreprind şi perseverenţă în studiu.
Impactul activităţilor s-a dovedit a fi unul pozitiv, elevii arătându-se interesaţi de activităţile desfăşurate în cele două zile, iar cadrele didactice au stabilit aceste activităţi ca fiind un punct de plecare în parcurgerea unor viitoare teme de dirigenţie.
Comisar de penitenciar Constantin Bălă Manager GALIPPLO Tg-Jiu