COMUNICAT DE PRESĂ

Loading

Data: 14.09.2010
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Calitate şi productivitate prin asigurarea sănătăţii şi securităţii angajaţilor”
Contract nr.: POSDRU/78/3.2/A/60275
„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013” – „Investeşte în oameni!”
Lafarge Ciment (România), în calitate de solicitant în cadrul proiectului „Calitate şi productivitate prin asigurarea sănătăţii şi securităţii angajaţilor” demarat în data de 1 august 2010, perioada de implementare de 12 luni, cu o valoare totală de 693.758,58 lei, anunţă organizarea conferinţei de presă şi a unei dezbateri „Securitatea şi sănătatea în muncă- valori fundamentale pentru angajaţii Lafarge”, în cadrul lansării oficiale a proiectului.
Proiectul îşi propune conştientizarea, informarea şi formarea personalului pentru a diminua riscurile specifice şi în vederea prevenirii îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor la locul de muncă.
Accesul angajaţilor la activităţi şi la cursurile de formare este GRATUIT datorită cofinanţării oferite de FONDUL SOCIAL EUROPEAN.
Prin implementarea acestui proiect se promovează conştientizarea personalului din punctele de lucru de la Bucureşti, Medgidia (judeţul Constanţa), Hoghiz (judeţul Braşov), Târgu Jiu (judeţul Gorj) şi Glina (Ilfov) asupra riscurilor generate în procesul muncii asupra sănătaţii, prin condiţii şi acte periculoase, şi dezvoltarea competenţelor specifice legate de respectarea normelor de securitatea muncii.
„Securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul societăţii Lafarge Ciment (România) a fost şi este în permanenţă o prioritate. Astfel, în 2009, investiţiile specifice s-au ridicat la 500.000 euro , din care o parte semnificativă pentru echipamentul individual de protecţie obligatoriu (cască, încălţăminte cu bombeu metalic, îmbrăcaminte cu vizibilitate ridicată şi elemente reflectorizante, ochelari de protecţie), controale medicale anuale şi abonamente de sănătate, măsurarea noxelor, echipament individual de protecţie adaptat – ochelari de protecţie cu lentile optice, etc.” a declarat Philippe Questiaux- Director General Lafarge Ciment (România).
Pentru mai multe detalii şi informaţii despre proiect:
Persoana de contact:
Ionica Henţi
Manager proiect
Lafarge Ciment (România) S.A.
Tel: (+40) 21 30 -75-303
nona.henti@lafarge.ro