Comuna Stănești în plină dezvoltare

În comuna Stănești, lucrările edilitar- gospodărești și cele de investiții sunt în plină desfășurare, cele mai mari sume de bani pentru acestea fiind atrase din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană sau Bugetul de Stat. Iată care sunt cele mai importante lucrări:

Centrul de Informare Turistică Comuna Stănești
Centrul de Informare Turistică Comuna Stănești

1.Centrul de Informare Turistică
Investiţia este realizată în totalitate în anul 2015, din fonduri europene,
fiind amplasată între satele Curpen şi Vaidei. Valoarea investiţiei este 9,47 miliarde lei vechi.
2.Modernizarea drumului DC.146 Alexeni –Vălari investiţie pe care am promovat-o personal în anul 2014 pe programul Naţional de Dezvoltare Locală deoarece nu mai putea fi realizată din bugetul local.
Această lucrare este în curs de finalizare, urmând să se realizeze şanţurile pe unele porţiuni și semnalizarea rutieră. Din păcate, unii cetăţeni au găsit de cuviinţă să taie și să fure semnele de circulație, fără să conștientizeze pericolul la care suntem expuși pe drumurile publice în lipsa acestor semnalizări.
Pentru această investiţie am semnat în calitate de primar un nou contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Rurale, suma alocată în 2015 fiind de 4,3 miliarde din valoarea totală a contractului de 11,6 miliarde lei.

Modernizare drum comunal DC146A Pirvulești Vălari
Modernizare drum comunal DC146A Pirvulești Vălari

3.Modernizarea drumului DC.146 A (DJ672 B), Pîrvuleşti-Vălari pe o lungime de 1,7 km
Din această investiţie am realizat 0,6 km din bugetul local în anul 2013.
Datorită fondurilor insuficiente la bugetul local, am făcut demersurile necesare pentru obținerea finanțării tot pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2014, finanțare aprobată de Ministerul Dezvoltării, urmând să organizăm procedura de licitaţie pentru realizarea diferenţei de 1,1 km adică porţiunea: intersecţie sat Pîrvuleşti-intersecţie sat Vălari. Din valoarea totală a contractului, 15,8 miliarde din care s-au alocat : 366 milioane lei vechi în 2015 și 1,115 miliarde lei vechi în 2015.
4. Modernizarea drumului comunal DC 143 Bălani, Căleşti, Măzăroi, Obreja pe o lungime de 4 km şi DC.146 A Curpen-Vălari pe o lungime de 1,8 km de la biserica Curpen spre Vălari – investiție în valoare de un milion de euro pentru care se va depune documentația pe fonduri europene PNADR în luna octombrie a acestui an

Alimentare cu apă Vaidei Curpen Alexeni Stănești
Alimentare cu apă Vaidei Curpen Alexeni Stănești

5.Alimentarea cu apă pentru satele Vaidei, Curpen, Alexeni, Stăneşti
Este o investiție în curs de finalizare datorită sprijinului și susţinerii domnului preşedinte Ion Călinoiu acordat în vederea obținerii finanțării de la M.D.R.A.P.
Din valoarea totală de 32 miliarde lei vechi s-a alocat în anul 2015 suma de 13 miliarde lei vechi pentru realizarea staţiei de tratare, a 2 staţii de pompare una pentru satul Vaidei şi alta pentru satul Curpen -Ciulavi şi rețeaua de distribuție pentru satul Vaidei până la staţia de tratare.
Rog pe această cale toţi cetăţenii care au executat împrejmuiri, garduri, ziduri ocupând abuziv domeniul public, să-şi retragă aceste împrejmuiri astfel încât să poată fi executate săpăturile la şanţul pentru introducerea conductei de apă. In caz contrar, vor suporta financiar costul lucrărilor conform devizului de lucrări şi eventualele penalităţi pentru nerealizarea investiţiei, chiar demolarea acestor lucrări de împrejmuiri executate neautorizat. Avem convingerea că aceste probleme vor fi rezolvate pe cale amiabilă, ca să nu fim nevoiți să facem apel la rigorile legii.
6. Reabilitarea Căminului Cultural Curpen este o nouă investiție a cărei documentație a fost depusă în vederea obținerii finanțării la Compania Naţională de Investiţii.
7.Sală de sport în Comuna Stănești
Este o investiție ce a fost depusă din anul 2007, dar nu am avut susţinerea politică a doamnei Elena Udrea şi a guvernului Boc pentru finanțare. Documentația reactualizată a fost depusă în acest an la Compania Naţională de Investiţii, de unde am obținut aviz favorabil în vederea promovării.
8. Canalizare menajeră pentru satele Stăneşti, Alexeni, Curpen, Vaidei, Vălari, Pîrvuleşti este o investiție nouă a carei valoare se ridică la 106 miliarde lei vechi .
Această lucrare se va derula tot de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală și ni s-a alocat suma de 7,56 miliarde lei vechi astfel:
-1,93 miliarde lei vechi pentru anul 2015;
– 3,54 miliarde lei vechi pentru anul 2016;
– 2,08 miliarde lei vechi pentru anul 2017;
9. Modernizarea drumului sătesc Linia Mică Stăneşti este o investiție pentru care am întocmit Studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic de execuţie în anul 2014. Fiind un drum sătesc, nu un drum comunal, finanțatea nu poate fi decât de la bugetul local, ale cărui venituri proprii sunt de 6,5 miliarde lei vechi anual (din care 1,6 miliarde venituri din concesiuni).
Valoarea totală a investiției, conform proiectului, este de 20 miliarde lei vechi, pentru o lungime drum – L = 1,920 km (până la fântâna din islaz). Deoarece modernizarea acestui drum are prevăzute șanțuri și acostamente betonate pe o lungime de 3840 m, din punct de vedere tehnic ar fi trebuit să realizăm mai întâi canalizarea și apoi să se asfalteze drumul, dar pentru că valoarea investiției privind canalizarea depășește 100 miliarde lei vechi și această investiție se va derula pe câțiva ani, se va demara procedura de licitație pentru modernizare DS 1 Linia Mică în acest an.

primar-stanesti-vasile-parvulescuInstituţiile de învăţământ

S-au executat lucrări de reparaţii la Școala Stăneşti, constând în înlocuirea linoleului cu parchet şi gresie la localul nr. 2 la 4 săli de clasă, igienizări la Școala Căleşti şi Curpen, reparaţie grupuri sociale, înlocuit prize, întrerupătoare, etc. defecte.
Şcolile au fost pregătite pentru începerea noului an şcolar, însă nu ne vom opri aici. La şcoala Stăneşti am făcut demersuri pentru construirea unui grup social modern care să aibă şi 2 vestiare pentru fete şi băieţi dotate cu duşuri, cabină specială pentru elevii cu handicap, așa cum obligă normele legale în vigoare, lucrare pe care o vom finanţa din bugetul local.
Avem în atenţie şi realizarea unui teren de volei, tenis de câmp chiar şi a unui teren de minifotbal.
La Şcoala Curpen lucrăm cu forță de muncă proprie (beneficiarii de ajutor social și angajații primăriei) la refacerea şi înălţarea aleilor pentru că, datorită terenului plan, apa de ploaie băltește îngreunând circulația în curtea școlii când vremea este ploioasă.
Tot aici vom amenaja terenul de fotbal prin reprofilare, eliminarea pietrelor, dar şi redimensionarea prin alungire cu 10 metri.
La Şcoala Căleşti se impune realizarea reparaţiei gardului din faţă dacă bugetul alocat învățământului ne va permite, după realizarea grupului social de la Şcoala Stăneşti.
Pentru realizarea acestor lucrări, am făcut mai multe cereri scrise şi am discutat personal cu domnul Inspector General Ioan Işfan, solicitându-i alocarea de fonduri şi de la Ministerul Învățământului prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj.
În continuare, voi face totul ca şi până acum, în calitate de primar, pentru a aduce fonduri pentru realizarea investiţilor despre care v-am relatat, fiind destul de mare valoarea acestora, iar contractele au fost semnate de către mine în calitate de primar şi domnul ministru Liviu Nicolae Dragnea, respectiv domnul ministru Sevil Shhaideh de la Ministerul Dezvoltării.
Fără aceste fonduri aduse prin semnarea acestor contracte nu ar fi fost posibile realizarea acestor investiţii din bugetul local, buget care este de doar 3,2 miliarde lei anual, venituri realizate din încasarea taxelor şi impozitelor locale.
Primar, Pîrvulescu Vasile