Comuna Stănești, la ceas de bilanț

La fiecare început de an, primarii întocmesc un raport care să releve activitatea instituției pe anul bugetar precedent. Cele mai importante lucrări, realizate atât din bugetul comunei, din fonduri atrase, cât și cu sprijinul logistic sau chiar financiar al unora dintre cetățenii comunei, precum și a unor agenți economici din comuna Stănești, rezultă din raportul primarului Vasile Pîrvulescu.

„Atragerea de fonduri a determinat realizarea multor investiții la Stănești”
„Atragerea de fonduri a determinat realizarea multor investiții la Stănești”

Domeniul învăţământ

În domeniul învăţământului au avut loc un complex de lucrări: „întocmirea documentaţiei SF+PTE pentru realizarea extinderii localului Nr.2 al ŞC. Gimnaziale Stăneşti având drept scop construcţia unui grup social modern cu încălzire centrală, vestiare băieţi şi fete dotate cu duşuri pentru activităţi sportive; turnarea aleilor la Şcoala Curpen şi repararea canalizării (şanţurile de pe lângă şcoală au fost decolmatate) şi s-a executat un şanţ de preluarea apei pe lângă terenul de sport; reparaţia zidului, a porţii din spatele Şcolii Curpen, curăţirea fântânii; reprofilarea şi pregătirea terenului de sport în vederea turnării unui strat de bitum la Şcoala Curpen, teren care va fi extins conform dimensiunilor standard; reparaţii la acoperişurile şcolilor de pe raza comunei Stăneşti, igienizarea sălilor de clase, deratizarea, repararea instalaţiilor electrice, a instalaţiei de apă, vidanjarea grupurilor sociale; asigurarea transportului gratuit al elevilor şi cadrelor didactice pe traseul Tg-Jiu-Stăneşti la toate şcolile de pe raza comunei Stăneşti; s-a asigurat transportul gratuit al elevilor la examene, testări, activităţi sportive, olimpiade, excursii în judeţ cu autocarul la acţiunea „Şcoala altfel”; s-au acordat cărţi pentru premierea elevilor cu rezultate bune la învăţătură şi cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă; s-au asigurat fonduri necesare pentru încălzirea şcolilor Curpen şi Stăneşti și Căleşti; s-a înlocuit linoleul din 4 săli de clase şi holurile aferente cu parchet şi gresie la localul Nr.2 al Şcolii Stăneşti.

Ansamblul Artistic Stănești participă la acțiuni culturale atât în localitate cât și în județ
Ansamblul Artistic Stănești participă la acțiuni culturale atât în localitate cât și în județ

Domeniul Cultură, Sport, Turism

La acest capitol, s-a finalizat reparaţia la şarpanta Căminului Cultural Stăneşti; s-a asigurat combustibilul solid pentru încălzirea bibliotecii comunale. De asemenea au fost întocmite documentaţiile pentru reabilitarea căminelor Culturale Stăneşti şi Curpen şi au fost depuse la Compania Naţională de Investiţii pentru realizarea acestora din fonduri externe sau guvernamentale.
Tot în anul 2015 a fost reactualizată documentaţia pentru execuţia Sălii de Sport investiţie care a mai fost depusă şi în anul 2007 la C.N.I fără nici o rezolvare, iar în anul 2015 a fost inclusă în programul C.N.I, fapt precizat şi în adresa trimisă Primăriei Stăneşti.
Chiar dacă a fost blocată aproape un an de zile, datorită contestaţilor depuse la licitaţia pentru realizarea pe fonduri externe a Centrului de Informare Turistică Stăneşti, această investiţie este finalizată și anume construcţia clădirii, dotările interioare, urmând a fi realizată racordarea la reţeaua de apă potabilă şi branşarea la reţeaua electrică. Ambele depind, însă, de finalizarea lucrărilor la investiţia ,,Alimentarea cu apă potabilă a satelor Vaidei, Curpen, Alexeni, Stăneşti. Valoarea investiţiei este de 9,47 miliarde lei vechi, fonduri externe.
Au fost organizate întreceri sportive pentru tineretul din comuna Stăneşti cu ocazia sărbătorii „Pastorala Floriilor” şi anume Cupa „Pastorala Floriilor”.
Formaţia de fluieraşi a comunei Stăneşti a participat la cea mai importantă sărbătoare a comunei Stăneşti ,,Pastorala Floriilor,, , dar şi la toate celelalte activităţi culturale din judeţul Gorj, aceasta fiind condusă de doamna educatoare Mihăescu Elena, doamna învăţătoare Popescu Maria şi domnul director Blideanu Şt.Liviu.

Patru lucrări majore de investiții pentru drumuri în 2015
Patru lucrări majore de investiții pentru drumuri în 2015

Domeniul drumuri şi poduri

În anul 2015 au fost realizate următoarele lucrării: s-a reparat drumul DC.143 Bălani, Căleşti, Măzăroi, Obreja, şi uliţele aferente acestora prin balastare; s-a reparat şi reprofilat drumul DC.146 A Pîrvuleşti- Vălari, uliţele satului Vălari, uliţa Ciulavi şi s-a intervenit după fiecare ploaie torenţială pentru refacerea acestor drumuri afectate cu utilajele din dotare; s-au executat şanţuri în satele Pîrvuleşti, satul Vălari, uliţa bisericii la Bruciu, s-au tăiat coronamentul la arborii care afectează circulaţia rutieră pe drumurile săteşti; s-au executat şanţuri pluviale şi în satele Obreja, Măzăroi, Căleşti, Bălani pe porţiunile mai dificile; s-au achiziţionat două tuburi pentru realizarea unui podeţ şi tuburi pentru podeţe pe drumul DC.146A Pîrvuleşti –Vălari.
Nu s-au putut realiza şi lucrările şi respectiv podeţul datorită terenului foarte moale, dar şi datorită faptului că proprietarii terenului nu au dat acceptul scris pentru balastarea acestei căi de acces şi a podeţului pentru biserica Măzăroi. Împrejmuirea acesteia va fi realizată cu materiale achiziţionate de primărie şi beneficiarii Legii 416/2001 în anul 2016, după ce vor fi luate aprobările şi vizele necesare.
O altă lucrare foarte importantă a fost repararea şi lărgirea drumului de la cimitirul bisericii Curpen din deal şi execuţia unui podeţ, s-a efectuat şi regularizarea pe porţiuni a pârâului Balta pentru a nu ieşi din matcă şi s-a amenajat terenul unde a fost vechiul cimitir, pentru parcarea maşinilor
Lucrările au fost realizate în procent de 70-80% şi au fost întrerupte datorită terenului moale şi datorită spaţiului foarte îngust, fapt ce nu a mai permis intrarea multifuncţionalului primăriei.

Lucrări edilitar gospodăreşti

Pe lângă lucrări mai mici, la cererea cetățenilor, s-au realizat lucrări de: fertilizarea izlazurilor comunale cu îngrăşăminte naturală; dezăpezirea drumurilor comunale şi a uliţelor săteşti; realizarea a 2 punţi în satele Alexeni-uliţă Manolescu şi satul Stăneşti Linia Mare, peste râul Şuşiţa Verde, pentru a asigura accesul cetăţenilor la muncile agricole. La solicitările cetăţenilor s-au făcut intervenţii pentru refacerea vadurilor de trecere peste râul Şuşiţa Verde şi s-au montat punţile luate de viituri de fiecare dată. S-a refăcut drumul distrus de viitură din capul uliţei Filipeşti Curpen şi regularizarea albiei Şuşiţei Verde în satul Curpen pentru porţiunile afectate mai grav. Cu sprijinul Societăţii Sistemul de Gospodărirea Apele Române Gorj în anul 2015 s-a regularizat cursul apei Şuşiţa Verde în porţiunea Biserică Alexeni în aval până la Ciută Petre pe o lungime de aproximativ 800 m.
Având în vedere solicitările cetăţenilor care şi-au construit case pe Linia Mică Stăneşti pe extinderea de intravilan, s-au făcut demersuri la CEZ(Electrica) pentru realizarea reţelei electrice pe această porţiune.

Bugetul comunei Stănești a crescut substanțial după concesionarea pășunilor
Bugetul comunei Stănești a crescut substanțial după concesionarea pășunilor

Planul Urbanistic General

Reactualizarea acestui plan se face din 10 în 10 ani iar fără a avea PUG nu se pot elibera autorizaţii de construcţii. S-au efectuat cadastre la toate drumurile propuse pentru modernizare, dar şi la Căminele Culturale Stăneşti şi Curpen în vederea promovării acestora pe fonduri externe sau guvernamentale.De asemenea, s-au efectuat studii geotehnice, topografice la aceste drumuri şi expertize tehnice.

Drumuri

Lucrările de investiții la drumurile din Stănești au fost următoarele:
1) modernizarea drumului DC.146 Alexeni, Vălari; s-a turnat covorul asfaltic pe toată lungimea contractată, s-au realizat două ziduri de apărare şi 4 refugii protejate; s-au reparat alunecările de teren apărute pe 2 porţiuni (intrarea în sat) şi mijlocul, rămânând de executat aproximativ 600 metri lineari de şanţ dalat; a fost realizată şi semnalizarea rutieră, însă aceasta a început să fie deteriorată şi furată.
2) Modernizarea drumului DC.146 A Pîrvuleşti- Vălari: această investiţie a fost începută prin bugetul local şi s-au realizat 0,6 km din intersecţia cu drumul judeţean ce merge la Sanatoriul Dobriţa până la intersecţia satului Pîrvuleşti.
3)Asfaltarea drumului comunal DS1 Linia Mică Stăneşti a fost scos la licitaţie pentru a fi realizat din bugetul local. Durata de execuţie este de 8 luni, contractul fiind semnat pe data de 14 decembrie 2015.
4)Modernizarea drumurilor DC.143 Bălani-Căleşti-Măzăroi-Obreja pe o lungime de 4,2 km şi a drumului DC.146 Curpen-Vălari pe o lungime de 1,8 km a fost întocmită documentaţia pentru a fi promovată pe fonduri externe Măsura 7.2.

Apă și canalizarea

Investiţia de alimentare cu apă pentru satele Vaidei, Curpen, Alexeni, Stăneşti a fost promovată pe Ordonanţa Guvernului Nr. 28 primăria semnând contract în valoare de 13 miliarde în anul 2015, însă constructorul a realizat lucrări în valoare de aproximativ 3 miliarde lei până în prezent. Lucrările vor fi finalizate în anul 2016.
Şi pentru canalizare au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării pentru satele Vaidei, Curpen, Alexeni, Stăneşti, Vălari şi Pîrvuleşti.

Iluminatul public

Repararea iluminatului public se face de către reprezentanţii primăriei Stăneşti cu utilajele din dotare astfel încât se economisesc foarte mulţi bani care ar trebui daţi la CEZ pentru manoperă şi intervenţii. Iluminatul este realizat prin programare şi este adaptat la fusul orar cu program la fiecare anotimp. De asemenea, s-au înlocuit toate becurile arse cu becuri economice, s-au montat peste 60 lămpi noi, conductori noi, s-a extins iluminatul public pe uliţa Alexeni(Cîrciu-Andriţoiu), pe uliţa din satul Vaidei până la podul de peste Baltă, biserica Curpen-uliţa biserica din centru. De asemenea, realizarea unui sistem de supraveghere video în comuna Stăneşti este aproape de finalizare.

Concesionări

În anul 2014 conform H.C.L. 16/19.05.2014 şi H.C.L 6 /25.02.2014 au fost scoase la licitaţie şi concesionate izlazurile comunale. Deşi, personal, primarul Vasile Pârvulescu nu a fost de acord cu acest lucru, la bugetul local intră venituri în valoare de 1,6 miliarde lei pe an, bani ce vor fi folosiți pentru investiții în comună. De precizat că redevenţa este achitată la zi de toţi concesionarii în funcţie de suprafeţele concesionate. În prezent, dacă veniturile de la bugetul local din impozite şi taxe locale era de 3,6 miliarde lei până în anul 2015, după această concesiune bugetul local însumează 5,2 miliarde lei. Tot în anul 2015 a fost realizat Amenajamentul Pastoral al izlazurilor comunale conform legilor în vigoare.

Legile fondului Funciar

Comisia locală şi-a desfăşurat activitatea normal luând în discuţie toate solicitările însă nu toate acestea se pot rezolva în timp util, fiind probleme, privind actele de stare civilă ale moştenitorilor, întocmirea planurilor parcelare care necesită fonduri, litigiile iscate între cetăţeni, dar şi modificările OCPI. S-a realizat parcelarea terenurilor din punctul Mijloace Tarlaua I şi a III-a şi a terenurilor din punctul Cotul Ţărnii Stăneşti sunt în lucru documentele pentru eliberarea titlurilor de proprietate. Deoarece sunt probleme privind limitele dintre Obştea Schela şi Obştea Vaidei dar şi între Obştea Vaidei şi Obştile Suseni şi Plaiul Vălari, Comisia Locală Stăneşti a făcut demersuri la Arhivele Naţionale pentru a se transmite în copie xerox conformă cu originalul toate documentele şi tabelele pentru Obştile care au funcţionat în satele Curpen şi Vaidei.

Mediu

Colectarea gunoaielor şi a deşeurilor în comuna Stăneşti se face în fiecare zi de vineri, cu excepţie la sărbători, dar şi aceste excepţii sunt anunţate şi afişate. Colectarea acestor gunoaie şi deşeuri se face de către Primăria Stăneşti cu beneficiarii Legii 416/2001 prin ridicarea sacilor de la fiecare gospodărie în parte, gratuit pentru persoanele fizice şi cu taxă pentru persoanele juridice şi societăţii. Au fost amplasate containere lângă drumuri judeţene şi drumuri comunale pentru a fi observate mai bine de toţi consăteni să le folosească şi la o distanţă minimă faţă de căile de acces pentru a face mai utilă şi uşoară depozitarea.