Colegiul Tehnic Nr 2 Tg-Jiu, pregătire pentru viitor în parteneriat european

Concluziile Consiliului European de la Lisabona în domeniul educației și formării profesionale au subliniat necesitatea ca sistemele educaționale și de formare profesională europene să se adapteze atât la cerințele societății cunoașterii cât și la nevoile determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și calitatea ocupării forței de muncă. Ele trebuie să ofere posibilități de educație și instruire pentru toate grupurile țintă aflate în diferite momente ale vieții: tineri, adulți, șomeri și persoane ale căror ocupații sunt afectate de competențele scăzute pe care le dețin.

        Uniunea Europeană promovează cooperarea dintre statele membre, susține și completează acțiunea lor în anumite domenii ale educației și formării, conform principiului subsidiarității, promovând calitatea prin generarea “valorii europene adăugate”.

Toate țările europene sunt angajate şi  depun eforturi pentru asigurarea unor sisteme educaționale inclusive performante. Ele fac acest lucru în moduri diferite, în funcție de contextele și şi sistemele educaţionale din trecut și prezent.  Sistemele de educație și formare profesională ar trebui să garanteze faptul că toți elevii, inclusiv cei din mediile defavorizate și cei cu nevoi speciale, își completează educația, inclusiv, acolo unde este cazul, prin educație secundară, oferindu-se o învățare personalizată (Strategia ET 2020, obiectivul strategic 3: echitate, coeziune socială și implicarea societăţii civile).Al treilea dintre cele patru obiective ale strategiei ET2020 reprezintă, de fapt, o adevărată provocare pentru sistemele educaționale și, mai ales, în domeniul VET inițial, sistemele ET europene sunt încă departe de a atinge acest obiectiv și de a-și împărtăși experiențele în cadrul unor instituții și organizații din diferite țări.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. Scopul acestui program este acela de a stimula dezvoltarea personală și perspectivele de inserție profesională.

Școala noastră, COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU subscrie la programul ERASMUS+, acesta fiind o oportunitate deosebită de modernizare a educației și formării profesionale, care să promoveze inovarea, spiritul antreprenorial și capacitatea de inserție profesională.

În perioada 2019-2020, în cadrul instituției noastre se derulează Proiectul Erasmus+de mobilitate, „Accent pe practica pentru eurocompețente profesionale ” ”KA1-VET, Nr. 2019-1-RO01-KA102-062573, proiect  realizat in consortiu cu Colegiul Auto „Traian Vuia”și Colegiul „Henri Coandă” Tg-Jiu, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale,  al patrulea proiect ERASMUS+, câștigat consecutiv, care se derulează în instituția noastră.

            Proiectul  asigura șanse egale pentru toți elevii, inclusiv pentru elevii proveniți din medii dezavantajate sau pentru elevii cu CES în scopul  diminuării diferențelor de succes educațional și creșterii șanselor de  inserție pe piața europeană a muncii.

Grupul țintă este format din 82 de elevi de clasa a X-a din învățământul de zi și școala profesională de la cele 3 licee membre ale consorțiului,  urmând să efectueze stagiile de instruire practică obligatorie aferente semestrului I și al II-lea, în5 fluxuri la următoarele instituții partenere: JAPAN TECH Serwis Marcin Ladowski, centrul de instruire practicădin Wrocław-Polonia, Sabor Mineiro Actividades Hoteiras LDA, centrul de instruire practicădin LISABONA, Portugalia,  Institutul Național de Sănătate Dr. Ricardo Jorge (INSA), centrul de instruire practicădin LISABONA, Portugalia.

Primul flux s-a derulat în perioada 18.11.2019-06.12.2019, 15 elevi de la Colegiul Tehnic Henri Coandă și Colegiul Auto Traian Vuia, sub coordonarea COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 TG-JIU.

Stagiul de pregătire practică a vizat formarea competenţelor cheie şi tehnice necesare absolvenţilor de la calificarea MECANIC AUTO la locul de muncă, în vederea adaptării la schimbările survenite în contextul socio-economic naţional şi internaţional. Cei 15 elevi au desfăşurat activităţi în specifice meseriei în unități—service auto specializate din Polonia.

Elevii au dobândit noi cunoștințe sau și-au consolidat cunoștințele anterioare referitoare la operaţiile de întreţinere şi reparaţie la autovehicule rutiere, au fost coordonați astfel încât pe viitor să poată oferi  o soluţii optime din punct de vedere tehnic, calitativ şi economic la cazurile concrete în domeniu. De asemenea, au fost instruiți să dea dovadă de operativitate, să aibă o bună colaborare cu clienţii și cu personalul din service.

            Elevii au dobândit abilități cheie referitoare la: utilizarea aparatelor și echipamentelor de măsurare şi testare, utilizarea sculelor, dispozitivelor și materialelor specifice, diagnosticarea disfuncționalităţilor ce pot apărea la mecanismele motorului, punţi şi suspensii sau la sistemele de ungere, răcire, alimentare cu combustibil, aplicarea instrucţiunilor de sănătate şi securitatea muncii şi stingerea incendiilor.

De asemenea și-au însușit competențe tehnice generale: operațiile specifice procesului tehnologic de reparare a automobilului, identificarea componentele constructive ale automobilului, cunoașterea rolului și modului de funcţionare a mecanismului şi sistemelor componente ale automobilului, cunoașterea părţilor constructive ale motorului, cunoașterea modului de funcţionare a mecanismului motor, executarea operaţiilor de întreţinere, reglaje, revizii şi reparaţii la un automobil.

Plecând de la premisa că investițiile în educație și formare sunt esențiale pentru valorificarea potențialului propriu al participanților, indiferent de vârsta  sau de mediul din care provin, proiectele Erasmus+ are rolul de a contribui la creșterea calității și relevanței calificărilor și competențelor.       Activitățile propuse și rezultatele pe care le vom obține în continuare vor aduce ca și până acum o plus valoare instituției noastre, vor determina  o cooperare mai amplă între şcoală şi comunitatea locală, deschizând  noi parteneriate la nivel local, național dar și european, noi căi de formare profesională a tinerilor în conformitate cu cerințele actuale. Elevii reprezintă o prioritate pentru instituția noastră și de aceea ne vom continua munca în aceeași atmosferă de seriozitate, implicare și dorință de perfecționare.

Prof. BÎZOCU CODRUȚA NICOLETA

Prof. ȘOFEI CARMEN ELENA

One Comment on “Colegiul Tehnic Nr 2 Tg-Jiu, pregătire pentru viitor în parteneriat european”

  1. CU 10-15 LA SUTA PROMOVABILITATE LA BACALAUREAT, ESTE UN LICEU BUN, PREGATIT PENTRU VIITOR!

Comments are closed.