Colegiul Tehnic nr. 2 Târgu Jiu, De 2 ori mai competitivi

Îţi oferim formare în specializări atractive şi multiple oportunităţi de angajare pe piaţa muncii.
Vei descifra tainele dispozitivelor  robotice și sistemelor de automatizare.
Vei fi capabil să lucrezi cu roboții industriali și să testezi prototipurile.
Te vei implica în proiecte atractive în domeniul dezvoltării durabile.

Învăţământ liceal de zi

Clasa a  IX-a, ruta directă

  • Domeniul- Electronică şi automatizări :

Tehnician de telecomunicaţii – 1 clasă
Tehnician în automatizări – 1 clasă

  • Domeniul:-Protecţia mediului :

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului  – 2 clase

  • Domeniul – Mecanică:

Tehnician proiectant CAD – 1 clasă

  • Domeniul:-Materiale de construcţii :

Tehnician în industria materialelor de construcţii- 1 clasă

Învăţământ seral – profil tehnic

Clasa a IX-a

  • Domeniul:-Chimie industrială:

Tehnician chimist de laborator – 1 clasă

  • Domeniul –   Mecanică

Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii-1 clasă
Clasa a XII-a, ruta progresivă
Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii -1 clasă
Tehnician electrotehnist – 1 clasă

Învăţământ cu frecvenţă redusă

filiera teoretică, profil real
Clasa a IX-a
Ştiinţe ale naturii – 1 clasă

Învăţământ postliceal – profil tehnic

  • Şcoală postliceală

Tehnician echipamente periferice şi birotică – 2 clase

  • Şcoală de maiştri

Maistru electromecanic aparate de măsură şi   automatizări – 2 clase