Colegiul Național „George Coșbuc”

„Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi vedea foarte departe…” (C. Brâncuși)

Aleea Margaretei nr. 3, municipiul Motru județ Gorj, Tel/fax 0253.410322,
e-mail colegiul_motru@yahoo.com

Cu o viziune orientată spre garantarea pregătirii eficiente, prin formarea unor deprinderi de lungă durată în ceea ce privește învățarea activă si pregătirea pentru viață, prin asigurarea climatului disciplinar, stimularea interesului pentru învățătură, participarea la activități educative și la deciziile școlii, cultivarea și dezvoltarea dimensiunii europene în educație, formularea unor standarde înalte de pregătire pentru susținerea examenelor de absolvire, implementarea unor cursuri atrăgătoare în cadrul curriculumului opțional și încurajarea cultivării aptitudinilor individuale, în vederea dezvoltării inovației, a spiritului întreprinzător, a încrederii în posibilitățile personale și în reușita socială și profesională, Colegiul Național ”George Coșbuc” este o instituție școlară care vine, an de an, în întâmpinarea nevoilor fiecărui elev de a-și găsi propria cale, propriul ritm, propria amprentă în lungul drum al construirii unei viitoare cariere profesionale și în procesul dezvoltării unei personalități solide, complete, apte să facă față provocărilor unei societăți aflate într-o continuă schimbare.
În prezent, colegiul funcţionează cu 982 de elevi, grupaţi în 37 de clase, cu nivelurile primar, gimnazial si liceal. Ciclul liceal cuprinde filiera teoretică, profilurile real și uman, cu specializările matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe socio-umane.
Școala pune la dispoziția beneficiarilor ei 16 de săli de clasă renovate și modernizate, două laboratoare de informatică, un laborator de chimie, un laborator de fizică, un laborator de biologie, un laborator de creație, o sală de sport, un amfiteatru destinat manifestărilor festive și activităților extracurriculare, o bibliotecă dotată cu 21.294volume, sală de lectură, un cabinet de consiliere psihopedagogică. Activitatea de predare este asigurată cu personal didactic calificat – 50 de cadre didactice cu o înaltă pregătire metodico-ştiinţifică, nota definitorie a şcolii fiind dată de preocuparea profesorilor pentru pregătirea ştiinţifică şi activitatea competiţională. Majoritatea cadrelor didactice posedă gradul didactic I, experiență la catedră și performanțe profesionale deosebite.
Dovada urmăririi unor cote valorice înalte în instruire și educație o constituie performanţele obținute în anul şcolar 2015-2016:
-elevi cu rezultate foarte bune: 486
-promovabilitate la admiterea în învățământul liceal, în 2016 -100% ;
-promovabilitate la examenul de bacalaureat în anul 2016-96,5% ;
-absolvenți de liceu admiși in învățământul superior în anul 2013-96,5%;
-rata abandonului scolar-0%.
Reușita școlară, concretizată în performanțele realizate la examenul de bacalaureat și confirmată de succesul pe care elevii colegiului l-au avut și în acest an la admiterea în învățământul superior, cale urmată de aproape toți absolvenții, nu este conjuncturală, ci se înscrie într-un program riguros, de durată, care încorporează multipli factori generatori de evoluție: un corp profesoral competent și posesor a ceea ce în pedagogie se numește ”entuziasm contagios”, un management eficient, un climat educațional favorabil învățării, o luptă permanentă pe tărâmul reducerii absenteismului, dar mai cu seamă instrumente de declanșare a motivației necesare învățării, care au ca efect mobilizarea personală.
La Colegiul Naţional „George Coşbuc” a devenit tradiţională participarea la competiţii şcolare, rezultatele foarte bune obţinute de-a lungul anilor fiind o confirmare a calităţii muncii depuse de echipele de dascăli şi elevi şi ajutând la situarea obiectivă a instituţiei pe unul din locurile fruntaşe între unităţile şcolare din judeţul Gorj.
În anul şcolar 2016-2017, multitudinea rezultatelor remarcabile conturează o imagine promițătoare asupra posibilităţilor de a considera educaţia realizată în colegiul „George Coşbuc” ca ofertantă şi conformă cu aspiraţiile tinerilor de azi. Merită amintite rezultatele elevilor care reprezintă mândria colegiului și certifică încrederea în calitatea învățământului motrean, în calitatea cadrelor didactice devotate școlii și copiilor:
Acţiuni educative școlare și extracurriculare: club de lectură, club de dezbateri, excursii tematice, expoziții de pictură, întâlniri cu scriitori, lansări de carte, spectacole de teatru, întâlniri ale membrilor clubului cinefililor, vizitarea unor instituții de învățământ superior (Universitatea din Craiova, Universitatea din Timișoara), acțiuni de voluntariat, deplasări în centre care instituționalizează copii cu probleme, derularea de parteneriate cu instituții culturale, sărbătorirea unor personalități, marcarea unor evenimente istorice și culturale.

Oferta educațională pentru anul școlar 2017-2018:
Plan de şcolarizare
Nivel primar:
-clasa pregătitoare – o clasă
-clasa I – o clasă
-clasa a III-a – o clasă
-clasa a IV-a – o clasă
Nivel gimnazial:
– clasa a V-a – o clasă
-clasa a VI-a două clase
-clasa a VII-a – două clase
-clasa a VIII-a – o clasă
Nivel liceal:
– clasa a IX-a – şase clase :
– trei clase – matematică-informatică (filiera teoretică, profil real)
– o clasă – ştiinţe ale naturii (filiera teoretică, profil real)
– o clasă – filologie (filiera
teoretică, profil uman)
– o clasă – ştiinţe socio-umane (filiera teoretică,
profil uman)
-clasa a X-a -șase clase
-clasa a XI- șase clase
-clasa a XII-a – șapte clase
Curriculum opțional
Învăţământ primar:
-“English is fun!”
-„Let’s learn english!”
-„Prietenul meu, calculatorul”
Învăţământ gimnazial:
-Educaţie pentru sănătate
-Protecţia mediului
-„Prietenul meu, calculatorul”
Învăţământ liceal:
Disciplinele opționale sunt distribuite în funcție de profil, acoperind toate ariile curriculare.

Tabel cu elevii premianți la olimpiadele școlare din anul școlar 2016 – 2017.

Numele și prenumele elevului Disciplina Olimpiada Rezultat Profesor coordonator
Dan Alexandru Fizica Judeteana II Alioanei Carmen
Alioanei Cosmin Fizica Judeteana II Alioanei Carmen
Bărbulescu Laurențiu Fizica Judeteana III Alioanei Carmen
Răduica Ionuț Fizica Judeteana III Alioanei Carmen
Ulariu Corina Elena Fizica Judeteana III Alioanei Carmen
Arjoca Sebastian Fizica Judeteana III Alioanei Carmen
Ursu Ianis Fizica Judeteana III Alioanei Carmen
Stan Eduard Fizica Judeteana III Giurca Minodora
Ursu Ianis Vlad Chimie Judeteana II Irizoiu Simona
Tîrlea Virgil Andrei Chimie Judeteana III Irizoiu Simona
Pîrvulescu Roberta Biologie Judeteana

participare la olimpiada nationala

I Laudat Raluca
Târlea Andrei Limba engleza Judeteana I Tudosie Rodica
Bran Rareș Limba engleza Judeteana II Tudosie Rodica
Jianu Antonia Limba engleza Judeteana II Tudosie Rodica
Drăghia Alexandra Limba engleza Judeteana II Tudosie Rodica
Rizan Beatrice Limba engleza Judeteana II Tudosie Rodica
Mutică Maria Limba engleza Judeteana II Gelatu Cristina
Oprea Diana Limba franceza Județeană I Elinescu Emilia
Elinescu Alexandra Limba franceza Județeană I Elinescu Emilia
Țăpîrdea Andrada Limba franceza Județeană II Elinescu Emilia
Rîbu Iuliana Limba franceza Județeană III Elinescu Emilia
Oprea Diana Limba franceza Națională III Elinescu Emilia
Rîbu Iuliana Limba franceza Națională MENTIUNE Elinescu Emilia
Pinoșanu Cătălina Limba franceză Județeană

Națională

I

Mențiune specială I.S. J. Suceava

Premiul special pentru originalitate în traducere

Crețu Emanuela
     Novacovici Eunice Logica județeană I Negrea Constantina
Novacovici Eunice Logica Națională Mentiune si premiul special Negrea Constantina
Rotaru Bianca Filosofie judeteana

participare la olimpiada nationala

I Negrea Constantina
Mihaila Alexandra ISTORIE județeană ll Negrea Nicolae
Militaru Alexandra ISTORIE județeană lll Negrea Nicolae
Șocâte Andreea ISTORIE județeană III Negrea Nicolae
Latu Dana ISTORIE județeană lll Negrea Nicolae
Huidu Ema MATEMATICA JUDETEANA

participare la faza finala, Olimpiada de matematica aplicata/IASI

I Bacila Alin
Udrea Daiana MATEMATICA JUDETEANA

Participare la faza finala Olimpiada de matematica aplicata/IASI

II Bacila Alin
Ulariu Corina Elena Matematica judeteana lll Drulă Valeriu

 

Elinescu Cristina Matematica judeteana

participare la olimpiada nationala

I Balan Gabriel

 

 

Irod  Roxana

Burtea Adina

Nistoran  Diana

Stanciu  Madalina

Manolescu  Ramona

ED.FIZICA/

ATLETISM

FETE

județeană II Jiroveanu Ionela
Corbeanu  Cosmin

Nicoara  Cristian

Baloi  Andrei

Cucu  Nicu  Florin

Rotaru  Sebastian

ED.FIZICA/

ATLETISM

BAIETI

județeană III Jiroveanu Ionela
Popescu Nichita

Jilavu Madalin

Foiag Gheorghe Alexandru

Cârștioabă Cosmin Andrei

Dăescu Andrei

Movilă Adrian

Găinaru Alexandru

Ciobanu Constantin

Udroiu Tiberiu

Bogdan Emilian Andrei

Cocoșatu Adriana

Roșu Minodora

ED. FIZICA

SRugby Mixt-liceu

Județeană

 

I Daraban Cosmin
Elinescu Cristina

Oprea Diana

Fotescu Irina

Chitulescu Eduard

Cornea Emanuel Daniel

Cervinsche David

Ciobanu Radu

Badescu Stefan

Ghelmegeanu Alexandru

Roșianu Daniel

Vintilescu Laurian

Pană Ionut

ED. FIZICA

Rugby

Mixt-gimnaziu

Județeană

 

Zonală

I

 

III

 

 

Daraban Cosmin
Novacovici Eunice

Rotaru Bianca

Chiseliță Ramona

Olimpiada ”Tinerii dezbat” – secțiune avansați județeană I Negrea Nicolae
Novacovici Ruth

Chisă Oana

Slejiuc Robert

Olimpiada ”Tinerii dezbat”- secțiune începători județeană III Negrea Nicolae