Liceul Tehnologic Bîrsești

Oferta educaţională 2017-2018

Învăţământ de Zi
Filiera tehnologică
Clasa a IX-a:
PROFIL: Resurse naturale și protecția mediului
Specializarea: Tehnician veterinar- 1 clasă-28 locuri ;
Învățământ Frecvenţă Redusă
Filieră Teoretică
Clasa a IX-a
Profil: Real
Specializarea: Științe ale naturii – 1 clasă -28 locuri
Învățământ seral:
Filiera: tehnologică
2 clase din care:
Clasa a XI-a
PROFIL: Resurse naturale și protecția mediului
Specializarea: Tehnician agromontan -1 clasă – 28 locuri
PROFIL: Servicii
Specializarea: Tehnician în activități economice – 1 clasă – 28 locuri

Învățământ postliceal
Începând cu anul școlar 2010-2011, la nivelul unității de învățământ funcționează Școala Postliceală :
FILIERA: TEHNOLOGICĂ
DOMENIUL: Agricultură
SPECIALIZAREA: Tehnician în protecția plantelor
– 2 clase cu 56 locuri – durata de 2 ani cu finanțare de la buget (Înscrierea nu este condiționată de diploma de bacalaureat!).
Oportunitatea obținerii permisului de conducere, categoriile B și Tr, oferind posibilitatea efectuării școlii gratuit!
Târgu-Jiu, Gorj, cartier Bîrseşti, nr. 8
tel/fax: 0253/214002
Web site: www.birsesti.ro
E-mail: gsbirsesti@yahoo.com
Director: prof. Dabelea Maria
Director adj.: prof. Cojocaru Cătălin