Colegiul Gheorghe Tatarescu Rovinari

Loading

colegiul-gheorghe-tatarescu-rovinari-4OFERTA EDUCAŢIONALĂ An şcolar 2016-2017

CLASA a IX-a Liceu – forma de învăţământ zi

Profil Real-2 clase Specializarea : Ştiinţe ale naturii (2 clase/56 locuri)

Profil tehnic-2 clase Specializarea : Electronică automatizări-1 clasă-(28 locuri) Electromecanică -1 clasă- (28 locuri)

CLASA a IX-a Învăţământ profesional cu durata de 3 ani-1 clasa

Domeniul de formare :Mecanică Calificarea profesională: Strungar 1/2 clasă-(14 locuri)

Domeniul de formare: Electronică Calificarea profesională: Electronist aparate şi echipamente 1/2 clasă- (14 locuri)

Şcoala de maiştri -1 clasă (Nivel 5) Domeniul de formare: Electric (28 locuri) Specializarea: Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări

Clasa a XI-a liceu-Învăţământ seral -1 clasă Domeniul de formare: Mecanică (28 locuri) Calificarea profesională: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Str.Jiului, Nr.1,Rovinari

Telefon: 0253/371323