Cercetare arheologică la biserica „Sf. Nicolae şi Sf. Ioan Botezătorul”

Loading

Biserica „Sfântul Nicolae şi Sfântul Ioan Botezătorul” se află amplasată pe DJ Târgu-Jiu – Turceni la 15 Km Nord de oraşul Turceni. Monumentul istoric se încadrează cronologic în sec. XIX-lea. Localitatea Urdari, este amplasată în sud-vestul judeţului Gorj, la peste 50 km de reşedinţa judeţului,Tg-Jiu.

Biserica Sf Nicolae si Sf Ioan Botazatorul
Biserica Sf Nicolae si Sf Ioan Botazatorul

Biserica, monument istoric, ce are hramul „Sf. Nicolae şi Ioan Botezătorul” se află pe partea dreaptă a Drumului Judeţean 674 Turceni-Gârbov-Urdari-Fărcăşeşti-Rovinari, pe malul drept al râului Jiu ce străbate localitatea de la nord la sud.
Lăcaşul de cult a fost ctitorit pe proprietatea lui Costache Urdăreanu, pentru nevoile clăcaşilor de pe moşia lui, din fondurile acestuia. Debutul lucrărilor a fost în anul 1818, iar finalizarea şi sfinţirea s-au realizat în 1836 de către Zamfir Urdăreanu, ginerele lui Dumitrache Urdăreanu, care era preot al satului.
În 1891, biserica a fost rigidizată cu tiranţi metalici şi a fost refăcută învelitoarea de către preotul Zamfir Roman împreună cu Dumitru Morareţu.La cutremurul din 1938, s-au produs fisuri în zidărie pe direcţia est-vest, respectiv la pereţii altarului, naosului, pronaosului şi pridvorului. Pisania din interiorul bisericii ce se află deasupra uşii de la intrare are următorul text:”Această sfântă şi dumnezeiască biserică ce să prăznuieşte hramul sfântului  Nicolae şi sfântului Ioan Botezătorul s-a început din temelie în zilele preaânălţatului nostru domn Gheorghe Caragea voievod cu blagoslovenia fostului episcop Galacţion începută de răposatul Ion Săut Costache Urdăreanu şi cu ajutorul celorlalţi urdăreni şi s-a săvârşit în zilele preaînălţatului nostru domn Dumitru Ghica voievod, episcop fiind părintele nostru Neofit Râmnicul al acestei eparhii şi cu cărmuitorul al sfintei Mitropolii cu toată cheltuiala Zamfir zăt polcovnicul Dumitrache şi Ion zăt Stan Eromonah Urdăreanu cu ajutorul şi din partea locuitorilor satului Urdari. Anul 1836, octombrie 6 Dobre Zugravul”.
Lucrările de consolidare şi restaurare la biserica „Sf. Nicolae şi Sf. Ioan Botezătorul” din satul Urdari jud. Gorj, au impus în anul 2008 efectuarea de investigaţii  arheologice preventive în vederea eliberării monumentului istoric de sarcină arheologică.

Cercetări la Urdari
Cercetările arheologice s-au întreprins în interiorul bisericii, cât şi în exteriorul ei în jurul fundaţiei, cât şi sub aceasta, deoarece au fost efectuate lucrări de consolidare a monumentului istoric, prin subzidirea cu beton şi fier.Cercetările arheologice preventive au fost impuse şi de constructor în exteriorul bisericii prin efectuarea unor casete cu dimensiunile: L: 3 m; l:1,50 m, h:1,50 m.
Temelia bisericii realizată din cărămidă legată cu mortar avea o adâncime cuprinsă între 0,80 şi 1,10 m. Sub aceasta pe toate laturile ei s-au efectuat subzidiri cu beton şi fier. Pe latura de nord a temeliei s-a deschis o casetă C I cu dimensiunile: 3 x 1,50 x 1,50m. La adâncimea de 1,10 m au fost descoperite oase de la un defunct (fragmente de craniu, fragmente de la membrele inferioare şi superioare). În caseta C II, la 0,20 m est de prima are dimensiunile de 6 x 1,50 x 1,50 m. La – 0,85 m adâncime au fost descoperite oseminte de la un alt înhumat (coaste, fragmente de la membrele inferioare, fragmente de craniu).
În zona exterioară a altarului, de-a lungul temeliei au fost trasate trei casete cu dimensiunile: C III (3 x 1,50 x 1,50 m), C IV (3 x 1,50 x 1,50 m), C V (3,50 x 1,50 x 1,50 m).
În caseta trei, care a fost deschisă la vârful arcului descris de absida altarului, la -0,85 m şi – 0,90 m au fost descoperite oase de la un defunct ( fragmente de craniu, fragmente de la membrele superioare şi inferioare). Din caseta C IV au fost recuperate oseminte fragmentare de la membrele inferioare şi superioare ale unui alt defunct,  în caseta C V trasată în partea de sud-est a altarului la – 0,80 m au fost descoperite fragmente de la membrele inferioare şi fragmente de craniu care au aparţinut unui defunct.
Pe latura exterioară de sud a temeliei au fost trasate mai multe casete C VI (3 x 1,50 x 1,50m) în care au fost descoperite la – 0,95 m oase  umane (fragmente de craniu, fragmente de la membrele superioare şi inferioare). La 0,20 m sud de temelia pronaosului a fost investigat un mormânt al familiei Urdărenilor, unde au fost descoperite câteva  fragmente ceramice şi oase umane. În celelalte casete C VII, C VIII, C IX, C X, cu dimensiunile  de 2,50 x 1,50 x 1,50 m de pe latura sudică nu au fost sesizate materiale arheologice.
În zona exterioară a pridvorului s-a deschis caseta C XI cu dimensiunile de 4 x 1,50 x 1,50 m, unde au fost găsite câteva cărămizi din perioada construirii bisericii. În interiorul bisericii au fost practicate mai multe secţiuni impuse de constructor pentru lucrările de consolidare pe care le-a efectuat. În pridvor, pe axul N-S în apropierea intrării în biserică s-a efectuat secţiunea S I (L:5,80 x l:0,50 x h:0,60m) nu au fost descoperite materiale arheologice.
La intrarea în pronaos pe axul N-S a fost practicată o altă secţiune S II (5,80 x 0,50 x 0,60m) şi  nu s-au găsit vestigii arheologice. La intrarea în naos pe axul N-S a fost trasată S III (5,60 x 0,50 x 0,60m), negăsindu-se materiale arheologice. La intrarea în altar, a fost deschisă S IV (5,60 x 0,50 x 0,60 m) nu au fost reperate materiale arheologice. În naos au fost trasate S V şi S VI, în diagonală cu dimensiunile de 6,20 x 0,50 x 0,60 m  nedescoperindu-se urme arheologice. Totodată, în interiorul bisericii s-a săpat pe toată suprafaţa până la – 0,30 m pentru a se pune pietriş pentru pardoseli, nu s-au descoperit  materiale arheologice.

Inventarul de la Urdari
Descoperirile arheologice efectuate cu prilejul lucrărilor de consolidare şi restaurarea a bisericii din satul Urdari, com. Urdari, cu hramul „Sf. Nicolae şi Sf. Ioan Botezătorul”  ne conduc la concluzia că acest monument suprapune un cimitir pe latura de nord şi sud în zonele exterioare pronaosului, naosului precum şi în afara altarului, descoperindu-se oase umane întregi sau fragmentare. Alături de cărămizi s-au recuperat şi fragmente de la vasele care au fost utilizate ca inventar funerar.
Inventarul arheologic descoperit la biserica „Sf. Nicolae şi Sf. Ioan Botezătorul” din satul Urdari, com. Urdari, jud. Gorj, coroborate cu documentele vremii şi pisania  de pe monument  se pot încadra cronologic la începutul sec. XIX –lea şi în a doua parte a aceluiaşi veac.

Dr. Gheorghe Calotoiu
Dr. Dumitru Hortopan