Câteva acte de priviegiu păstrate în arhivele gorjene

Boierii au reprezentat pe tot parcursul evului mediu dar și în cea mai mare parte a epocii moderne principala forță politică, economică și militară a Țărilor Române. La fel de adevărat este și faptul că având posibilități de a se educa, pentru mult timp din rândurile acestora s-au ridicat și oameni cu o vastă cultură.

Iată cum arăta şi se îmbrăca un boier la începutul secolului al XIX-lea
Iată cum arăta şi se îmbrăca un boier la începutul secolului al XIX-lea

În perioadele menționate mai sus, funcțiile administrative, judecătorești și militare le-au revenit în exclusivitate, mai târziu, mai ales în timpul domniilor fanariote, titlurile și dregătoriile fiind cumpărate de noii îmbogățiți, care la rândul lor erau incluși în această clasă care se bucura de privilegii. Privilegiile au evoluat în timp de la privilegii extinse, cum ar fi ohaba, adică moșia se aflată în afara controlului puterii centrale, fiind scutită de toate birurile, până la privilegii restrânse când în documente sunt menționate scutirile de care beneficiază moșia.
La baza acestei clase privilegiate se aflau boiernașii (mici boieri), iar treapta cea mai de jos a acestora o constituiau, mai ales începând din timpul domniilor fanariote, mazilii sau manzâlii cum apar frecvent în documentele vremii, lipsiți în general de privilegii, doar că din rândurile acestora se recrutau micii funcționari care erau plătiți sau beneficiau de scutiri pe perioada exercitării atribuțiilor.
În perioda stăpânirii austriece asupra Olteniei în această provincie erau 200 de boiernași, iar din aceștia 74 se aflau în județul Gorj.
Tot din perioada fanariotă apar și cărțile de boierie sau de privilegiu prin care se atestă că o persoană aparține clasei boierești. Ulterior în perioada regulamentară boierii de neam erau înscriși în Arhondologie, adică evidența tuturor boierilor din țară și a rangurilor acestora. La Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale în colecțiile de documente, în special în Colecția „Documente foi volante” există mai multe cărți de privilegiu pentru boiernașii de neam, cea mai veche fiind din anul 1775, iar cea mai nouă este din anul 1856
Unele atestă doar apartenența la clasa boierilor de neam, iar altele pe lângă aceasta mai precizează și privilegiile restrânse de care se bucurau posesorii acestora.
Mai jos reproducem conținutul unor astfel de cărți de privilegiu oferind astfel posibilitatea cititorului să se bucure de spiritul vremurilor trecute.
Document transcris mai jos atestă doar apartenența la clasa boierilor de neam.
„Milostiu Bojieiu Io Alexandru Ion Ipsilanti V<oe>v<o>d i Gospod<in> davat G<ospods>va mi (Din mila Lui Dumnezeu Io Alexandru Ion Ipsilanti Voevod și Domn dă Domnia Mea – traducerea din slavă) de vreme ce acum la luna lui maiu începându-să a se face cercetare și așezământ la boiernașii manzili i (și-tradus din slavă) la alte bresle ca să știe fieștcare la ce stare și orânduială iaste așezat. Drept aceia viind și Dumitrașco sân Costandin, nepotul Savii pah <arnicul> ot (de la-tradus din slavă) sud (județul) Mehedinți și cercetându-să s-au adeverit din cartea Domnii Sale Costandin Racoviță V<oe>v<o>d ot leat (anul) 1756 cum că tată-său Costandin, nepotul Savii pah<arnicul> au fost la breasla boiernașilor manzâli și după moartea tătânesău el au purtat dăjdile pănă acum tot la breasla boiernașilor manzâli pe carele și Domnia Mea l-am așezat iarăși la acea orânduială. Căruia i-am dat cartea Domnii Meale pecetluită ca să știe că iaste așezat la breasla boiernașilor manzili….(indescifrabil)
1775 maiu 22
Io Alexandru Ion Ipsilanti Voevoda Milostiu Bojieiu Gospodin (Io Alexandru Ion Ipsilanti Voevod din mila lui Dumnezeu Domn )
…. Vel (mare) Vistier”
Acum vom da un exemplu de document care pe lângă faptul că atestă apartenența la clasa boierilor de neam mai precizează și privilegiile de care se bucură cel care boiernaș
„Milostiu Bojieiu Io Alexandru Const<andin> Moruzi Voevo<da> i Gospod<in> davat G<ospods>va mi (Din mila Lui Dumnezeu Io Alexandru Const<andin> Moruzi Voevod și Domn dă Domnia Mea – traducerea din slavă) dat-am cartea Domnii Mele, întru cea de Dumnezeu hărăzită Domnii Mele a doua domnie a Țării Rumânești Ion sân Vasile Cambrera ot Săcelu? boiernașului mazil și purtându-și dajdea cea orânduită de la visterie să fie împărtășit de milele ce din vechime are această breaslă a scuti drepte bucatele lui de dijmărit i vinăriciu. Pentru care toate acestea încredințându-ne Domnia Mea și din cărțile altor frați domni cum și din catastișele visterii, drept aceea i-am înoit și acum acest privileghiu prin care să fie cunoscut ca mazil și înpărtășit mai sus ziselor milelor Domnii Mele.
1799 iulie 1
Io Alexandru Constandin Moruzi Voevoda Milostiu Bojieiu Gospodin (Io Alexandru Constandin Moruzi Voevod din mila lui Dumnezeu Domn )
Vel (mare) Vistier”
Trebuie menționat că texteleoriginale nu au semne de punctuație, acestea aparținând autorului.

Ion Hobeanu