Hotărâri de consiliu Negomir, ianuarie 2021

Loading

ROMÂNIA                                                                                                                                                                         JUDEŢUL  GORJ                                                                                         COMUNA NEGOMIR                                                                CONSILIUL LOCAL                  HOTĂRÂRE  Nr. 1 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de  muncă pentru familiile beneficiare de ajutor …

Hotărâri de consiliu Negomir, ianuarie 2021 Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, decembrie 2021

Loading

ROMÂNIA COMUNA MĂTĂSARI JUDEŢUL GORJ CONSILIUL LOCAL                                                              HOTĂRÂRE NR. 21     Privind Rectificarea Bugetului la partea de venituri pe anul 2020 Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ        AVÂND ÎN VEDERE: …

Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, decembrie 2021 Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, noiembrie 2021

Loading

ROMÂNIA                                            JUDEŢUL GORJCONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI                                                      H O T Ă R Â R E NR. 15                       privind alegerea domnului consilier local Buzărin Ion, în funcţia de                                         Viceprimar al …

Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, noiembrie 2021 Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari- Gorj, octombrie 2020

Loading

  ROMÂNIAJUDEŢUL GORJCONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI                                                                 HOTĂRÂREA NR. 1            Privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei                                                                        Mătăsari       Consiliul Local al Comunei Mătăsari …

Hotărâri de consiliu Mătăsari- Gorj, octombrie 2020 Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, mai 2020

Loading

ROMÂNIA                                                                                                                      JUDEŢUL GORJ CONSILIUL LOCAL                                                                                HOTĂRÂRE NR. 20                          privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de Funcții                  din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului Comunei Matasari, județul …

Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, mai 2020 Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, martie 2020

Loading

– CONSILIUL  LOCAL – Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj  HOTĂRÂREA    NR. 16                privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate                                    și finanțate din bugetul Consiliului Local Mătăsari pentru anul 2020; …

Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, martie 2020 Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari- Gorj, ianuarie 2020

Loading

ROMÂNIA JUDETUL GORJ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MATASARI                                                                       HOTARÂREA NR.   1                               Privind  Acoperirea Deficitului din Excendentul Anilor precedenti             Consiliul Local al Comunei Matasari:              Avand in vedere:              Referatul înregistrat sub nr.657/29.01.2020, …

Hotărâri de consiliu Mătăsari- Gorj, ianuarie 2020 Read More

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, octombrie 2020

Loading

ROMÂNIA                                                                                                                                                                       JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                         CONSILIUL LOCAL                                                                        HOTARARE Nr. 35 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației …

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, octombrie 2020 Read More

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, septembrie 2020

Loading

ROMÂNIA                                                                                                                                                                  JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                      CONSILIUL LOCAL                                                                                                  H O T Ă R Â R E  NR.  32    privind rectificarea bugetului local pe  anul 2020 …

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, septembrie 2020 Read More