Caravana APIA în opt localități gorjene

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că este beneficiara unei componente a proiectului “Organizare de sesiuni de diseminare a informaţiilor şi dezbateri publice”, finanţat din măsura de asistenţă tehnică în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013. Proiectul cuprinde o importantă componentă de comunicare asupra oportunităţilor de finanţare aferente Axei II din PNDR, dar şi furnizarea de informaţii privind sprijinul direct pe care APIA îl oferă agricultorilor.

Sprijin pentru zonele montane defavorizate, una dintre finanțările puse la dispoziție de Uniunea Europeană
Sprijin pentru zonele montane defavorizate, una dintre finanțările puse la dispoziție de Uniunea Europeană

Pentru APIA, Campania „PNDR VINE ÎN SATUL TĂU” presupune derularea unui circuit naţional de informare a beneficiarilor măsurilor din Axa II a PNDR 2007 – 2013 privind derularea fondurilor europene acordate în cadrul măsurilor 211 – “Sprijin pentru zona montană defavorizată”, 212 –  “Sprijin pentru zonele defavorizate – altele decat zona montană” şi 214 “Plăţi de agro-mediu”.
Campania se va realiza sub formă de caravană informativă, în cadrul căreia 15 rulote expoziţionale vor parcurge un traseu naţional în localităţile cuprinse în fişele tehnice ale măsurilor din Axa II – PNDR implementate de APIA. Aceste caravane vor efectua, în perioada  martie – mai, deplasări în peste 1.400 de localităţi, organizându-se întâlniri de informare pentru Axa II şi alte oportunităţi de sprijin, astfel încât să poată oferi informaţii şi distribui materiale informative şi promoţionale către cel puţin 71.500 de beneficiari ai măsurilor delegate din Axa II – PNDR.
Prin acţiunile de informare ale caravanei se vor disemina informaţii privind etapele accesării Măsurilor din Axa II, drepturile şi obligaţiile ce revin beneficiarilor Axei II, evidenţierea clară a posibilelor consecinţe şi penalităţi în caz de nerespectare a angajamentelor asumate.
În judeţul Gorj caravana informativă va ajunge în 8 din cele 21 localitatile beneficiare ale măsurilor din AXA II PNDR 2007 – 2013 privind derularea fondurilor europene acordate în cadrul măsurilor 211 – “Sprijin pentru zona montană defavorizată”, 212 –  “Sprijin pentru zonele defavorizate – altele decat zona montană” şi 214 “Plăţi de agro-mediu” şi anume : Runcu – 09.04.2013; Schela – 30.04.2013; Borăscu – 16.04.2013; Baia de Fier – 30.04.2013; Bolboşi – 19.04.2013; Polovragi – 30.04.2013; Negomir – 19.04.2013; Mătăsari – 26.04.2013;
Apreciem că la aceste intâlniri şi dezbateri vor participa peste 3.000 fermieri
Invităm cu această ocazie toţi fermierii interesaţi să fie prezenţi la caravanele de informare care trec prin localitatea lor sau cea învecinată !
Biroul de presă APIA Gorj