C.E. Oltenia se va conforma normelor europene de mediu până în 2020

În mass-media locală și centrală au apărut informații că CE Oltenia nu este pregătită să respecte noile condiții de mediu impuse pentru spațiul UE din martie 2020. Informațiile vorbeau de modernizări doar pentru patru grupuri energetice din Gorj. Un comunicat CEO lămurește această problemă și vine cu vești bune, în cazul în care vor fi identificate și resursele necesare.

”În conformitate cu Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale (transpunerea Directivei 2010/75/UE)-se spune în comunicatul CEO citat de presa centrală- instalaţiile mari de ardere trebuie să respecte valori ale emisiilor de NOx sub limita de 200 mg/Nmc.

Prezentam, in cele de mai jos, stadiul investiţiilor de mediu pentru conformarea CE Oltenia cu valorile emisiilor de NOx impuse de Uniunea Europeana :

În anul 2018, au fost implementate si puse in functiune 3 instalaţii complete pentru reducerea emisiilor de NOx, la grupurile energetice nr. 5 şi 7 SE Turceni şi grupul energetic nr. 6 SE Rovinari;

În prezent, a fost demarată procedura de atribuire a achiziţiei pentru 4 instalatii, având ca obiect „Instalaţie de reducere a emisiei de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr 3 şi 4, SE Rovinari”, respectiv „Instalaţie de reducere a emisiei de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr 3 şi 4, SE Turceni”;

Pentru celelalte 4 instalatii, respectiv grupurile energetice nr.7 şi 8 – SE Işalniţa şi grupurile energetice nr.1 şi 2 – SE Craiova II, procedura este în faza de avizare a documentaţiei în Comisia Tehnică de Avizare a CE Oltenia,.

In aceste conditii, toate grupurile energetice ale CE Oltenia vor fi conforme cu actualele cerinte ale Uniunii Europene, termenul de conformare fiind 30.03.2020”