ARHIVE Apel al armatei române către populație în al II-lea Război Mondial

Având în vedere realitățile din zona Ardealului din toamna anului 1944, continuarea luptelor pe teritoriul Ungariei și situația precară a efectivelor armatei românești după eliberarea acestei zone, orice ajutor acordat trupelor armate reprezenta un real sprijin. Tocmai în acest sens, printr-o adresă a Prefecturii județului Gorj, secția Administrativă, din luna decembrie a anului 1944, se comunică pentru a se aduce la cunoștința tuturor, apelul făcut către populație de Ministerul de Război prin care se solicită concursul benevol al cetățenilor de a ajuta cu îmbrăcăminte pentru acoperirea nevoilor trupelor care se luptau la momentul respectiv pentru desrobirea Ardealului. Această adresă precum și o copie după apelul propriu-zis se regăsesc în fondul arhivistic ,,Prefectura Județului Gorj” deținut de către Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale.

Adresa:

,,Conf. Ord. M.A.I. Dir. G-lă a Ad-ției Dir. Ad-ției de Stat nr. 13667 din 21 Nov. 1944, avem onoare a comunica alăturat apelul către populație întocmit de Ministerul de Răsboi prin care solicită concursul benevol al cetățenilor de a depune rufărie, efecte de iarnă, încălțăminte și efecte spitalicești pentru a se acoperi nevoile trupelor cari luptă în prezent pentru desrobirea Ardealului.

Toate efectele depuse se primesc și se depozitează la posturile de jandarmi în comunele rurale și la poliția Tg-Jiu pentru orașul Tg-Jiu, cari le vor depune după aceia la unitatea militară ce se va hotărî de Comenduirea Pieței din Tg-Jiu.

 La primire efectele se vor înscrie într′un tabel în 3 exemplare din care unul rămâne postului de jandarmi și Poliției Tg-Jiu, iar al doilea și al treilea se vor preda Comenduirei Pieței.

Fiecărui cetățean care depune efecte i se va elibera o adeverință tip în care se vor indica numele și prenumele, adresa și felul efectelor depuse și se va aplica sigiliul postului de jandarmi pe adeverință în fața depunătorului.

Carnetele de adeverințe se distribuie de legiune care le va solicita la Comenduirea Pieței Tg-Jiu.

După terminarea operațiunilor de colectare carnetele de adeverințe atât cele întrebuințate cât și cele neîntrebuințate se vor preda Comenduirei Pieței Tg-Jiu.

Predarea efectelor se va face contra recipisă regulamentară care se va elibera de unitatea militară primitoare, păstrându-se în arhiva posturilor de jandarmi și Poliției Tg-Jiu.

Vă rugăm a lua măsuri să se aducă la cunoștința populației apelul Ministerului de Răsboi și a stărui ca fiecare cetățean să contribuie cu ce poate la nevoile armatei.”

Copie după apelul Ministerului de Răsboi:

 ,,Actualul Guvern, înțelegând că legea prin care se instituia obligativitatea depunerii de rufărie, în raport cu veniturile, ar fi apăsat prea mult asupra populației nevoiașe, a dispus abrogarea ei.

Cum împrejurările excepționale prin care trecem au creiat pentru armată multiple nevoi de echipament care nu pot fi satisfăcute și pentru a putea acoperi în bune condițiuni nevoile trupelor, cari luptă în prezent pentru desrobirea Ardealului nostru scump și drag;

Ministerul face apel călduros la toți cetățenii țării și mai ales la acei din orașe pentru ca benevol să concure la acoperirea nevoilor armatei, predând fie la unitatea militară stabilită de Comenduirea de Piață din orașul respectiv și la posturile de jandarmi – cei de la sate fie la organele societății de Cruce Roșie locale, până la 1 Dec. 1944, orice cantitate de:

-cămăși

– batiste

-ștergare

– ismene sau chiloți

– ciorapi de bumbac sau lână

– mânuși de lână

– mânecuțe

– flanele sau poulovere

– încălțăminte

– efecte de spital : cearceafuri, perne, saltele, fețe de pernă, pături, halate, etc.

La depunere toți cetățenii vor fi înscriși în tabelele nominale în care se va arăta ce anume au depus.

Deasemenea la depunere organul primitor va elibera fiecărui depunător câte o adeverință din care să rezulte cantitatea și felul efectelor depuse, unitatea primitoare fiind bligată ca în fața depunătorului să aplice sigiliul respectiv, spre a evita înlocuirea.

Ministerul fiind convins că acest apel va avea răspunsul necesar în sufletul tuturor cetățenilor, le mulțumesc în numele armatei.

Minsterul de Răsboi”

Bianca Bărbuceanu