Anunț Important! Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni- Radoșeni- Cărpinișeni

ANUNȚĂ TOATE PERSOANELE INTERESATE SĂ ÎȘI DOBÂNDEASCĂ DREPTURILE SUCCESORALE CE LE-AU MOȘTENIT ÎN CADRUL ASOCIAȚIEI, SĂ SE ADRESEZE CU CERERE SCRISĂ CONDUCERII ASOCIAȚIEI. CEREREA TREBUIE SĂ FIE ÎNSOȚITĂ DE ACTE DE IDENTITATE ALE SOLICITANTULUI CÂT ȘI ACTE DOVEDITOARE ALE MOȘTENIRII SUCCESORALE DIN ASOCIAȚIE.
Cei interesați pot depune cererile personal, la sediul Asociației Obștea de Moșneni Aninișeni – Radoșeni – Cărpinișeni, sat Cărpiniș com Crasna, județul Gorj, sau prin poștă.
Mai multe informații se pot obține la telefon 0253.474.174
CONDUCEREA