Anunț

Primăria Comunei Cătunele, cu sediul în localitatea Cătunele, str. Valea Perilor, nr. 92, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, la Compartimentul „Secția Prestări Servicii” după cum urmează:
-muncitor calificat IV, 1 post, conform HG286/286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 28 octombrie 2016, ora 10.00,
-Proba practică în data de 28 octombrie 2016, ora 14.00,
-Proba interviu în data de 31 octombrie 2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-studii: medii; deținerea certificatului de atestare profesională „Operator la tratarea apei tehnologice” – (cunoaștere funcționare sistem canalizare menajeră).
-vechime: 1 an
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Cătunele.
Relații suplimentare la sediul Primăriei Cătunele, persoană de contact: Rovența Loredana Maria, telefon:0735.165.850, fax: 0253/411023, e-mail:primariacatunele@yahoo.com .