Anunț

Obştea Peştişani organizează concurs (interviu) pentru următoarele posturi: 4 posturi de drumari și un post resurse umane, relații cu publicul, arhivar.
Concursul va avea loc în data de 07.10.2016, ora 10,00, la sediul Obştii din comuna Peştişani, jud. Gorj.
Condiţiile de participare sunt în concordanță cu Hotărârea Adunării Generale a Obștii Peștișani și Contractul Colectiv de Muncă.
Relaţii suplimentare se pot afla la telefon: 0253277053.