Ajutor execepțional în zootehnie

oiÎn Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 20.05.2016 s-a publicat Hotărârea Guvernului nr. 367/18 mai 2016 pentru modificarea şi completarea H.G. 160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Co-misiei din 15 octombrie 2015, prin care se prelungeşte termenul de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor, pentru perioada 30 mai – 6 iunie 2016.
Conform actului normativ, suma prevăzută pentru România este echivalentul în lei a 11.145.958 euro, calculat la rata de schimb din data de 30 septembrie 2015, conform prevederilor art. 40 din regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a regulamentului (UE) nr. 1.306/2016 al Parlamantului European şi al Consiliului.