Activitatea Societăţii de Cultură a Liceului „Tudor Vladimirescu” (III)

În biblioteca Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, deţinem o parte din numerele revistei Liceului „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, intitulată AMICUL TINERIMII. Comitetul de redacţie al revistei era format din profesorii liceului, fondator fiind Iuliu Moisil. Revista apărea o dată pe lună.

Iată cum arăta Liceul “Tudor Vladimirescu” în perioada interbelică
Iată cum arăta Liceul “Tudor Vladimirescu” în perioada interbelică

În nr. 7-8-9 iunie-august 1939 am găsit un interesant articol realizat de Vişan P. Ion, clasa a VIII-a Literară, Preşedintele Societăţii Culturale „Prietenii cărţii şi ai drumeţiei”, datat 13 mai 1939 intitulat Activitatea Societăţii de Lectură dela Liceul Nostru în cursul anului şcolar 1938-1939, în care sunt prezentate următoarele:
„Aruncând acum o privire de ansamblu asupra tuturor desertaţiilor, observăm în general, că documentarea şi alcătuirea subiectelor propuse s-a făcut cu multă conştiinţiozitate şi că lipsurile au fost neînsemnate.
Rămâne să vedem care au fost ţelurile urmărite în aceste şezători literare şi în ce măsură au fost realizate.
Noi am urmărit la aceste şedinţe un împătrit scop şi anume:
1. de a oferi colegilor noştri o oră de recreare şi destindere, după o săptămână de muncă intelectuală.
2. de a îmbina frumosul şi distractivul cu utilul – utilul constând în formarea gustului pentru citit şi trezirea interesului pentru literatura naţională.
3. de a populariza şi literatura nouă, în special poezia, care e prea puţin cunoscută în cercul camarazilor noştri; şi,
4. de a da prilej elevilor, celor mari de a-şi afirma pe cât posibil, personalitatea, celorlalţi de a-şi omorî timiditatea.
Rezultatele obţinute au fost mai mult decât satisfăcătoare:
a) primul punct, adică recreerea şi distinderea spirituală au fost realizate prin aceea că, la fiecare şedinţă au fost şi câte două numere de orchestră – mai ales arii naţionale – şi câte două recitări din literatura română. Nu s-au introdus lecturi, tocmai pentru a nu plictisi şi pentru a mărgini şedinţa din cadrul unei singure ore.
b) al doilea scop credem că s-a ajuns întru totul. Frumosul l-am atins prin aceea că recitările fiecărei şedinţe au fost alese din poeţii cei mai reprezentativi ai literaturii noastre. Elevii le-au reprodus cu mult suflet şi deosebit simţ artistic, contribuind astfel şi la formarea gustului cât şi la trezirea interesului pentru literatura naţională. În acelaşi timp, s-au strcurat şi cunoştinţe folositoare – din dizertaţiile ţinute.
c) punctul al treilea, adică popularizarea poeziei nouă, l-am împlinit, deoarece, în programul fiecărei şezători, una din recitări a fost aleasă din clasici, iar cealaltă din poeţii moderni. Asta, pentru a pune faţă-n faţă, poezia română dinainte de 1900 şi cea de după această dată, pentru ca, prin contrast, să se scoată mai bine deosebirea dintre ele.
d) însfârşit ne-am ajuns cu prisosinţă şi ultimul scop. Colegii din cursul superior, cari au avut de tratat subiectele propuse, s-au străduit şi au reuşit – cum s-a văzut, – să prezinte subiectele alese într-un mod cât se poate mai clar, mai frumos şi mai bine documentat şi sistematic. În cursul şedinţelor, am avut prea puţine cazuri de intimidare.
Astfel, se înfăţişează rezultatul moral al unei munci de un an în acest domeniu. Urăm colegilor care ne urmează în anul viitor, să ducă mai departe această frumoasă şi nobilă preocupare, străduindu-se să ne depăşească.”

Cristina Vasiloiu