Activitate rodnică a arhiviștilor în 2014

Activitatea Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale pe parcursul anului 2014 a urmărit îndeplinirea planului de activitate care avea ca obiective, îmbogăţirea bazei documentare, perfecţionarea evidenţei arhivistice a fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii, asistenţa de specialitate la creatorii şi deţinătorii de arhive, valorificarea fondului arhivistic naţional, dar nu în ultimul rând continua perfecţionare profesională a întregului personal ceşi desfăşoară activitatea în instituţia noastră.

Lucrătorii din arhivele gorjene așteaptă elevii în vizită cu fiecare ocazie
Lucrătorii din arhivele gorjene așteaptă elevii în vizită cu fiecare ocazie

Truditorii din arhive

În ceea ce priveşte îmbogăţirea bazei documentare, au fost preluate în depozitele proprii 24,31 m.l. aparţinând la 10 fonduri şi colecţii arhivistice, din perioada 1870-1968. Prelucrarea arhivistică a fondurilor şi colecţiilor s-a concretizat prin verificarea existentului cu intrumentele de evidenţă, recotare şi reordonare a unei cantităţi de 34,90 m.l. reprezentând 3677 u.a. aparţinând cinci fonduri şi colecţii arhivistice. Prin intermediul activităţilor specifice de evidenţă a fondurilor arhivistice, au fost actualizate instrumentele de evidenţă ale fondurilor şi colecţiilor care au suferit modificări în cursul anului 2013, s-a realizat numerotarea şi certificarea a 33136 file, precum şi scoaterea din depozit şi rearhivarea unui număr de 4235 u.a.
Activitatea de îndrumare şi control la creatorii şi deţinătorii de arhive, de verificare a modului în care sunt cunoscute şi aplicate prevederile legislaţiei arhivistice, gradul de pregătire a documentelor în vederea preluării acestora în depozitele Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, a avut rezultate care sau înscris, în general, în obiectivele prevăzute pentru perioada analizată. Astfel, au fost realizate 40 de controale faţă de cele 40 planificate. Controalele au vizat, în acest interval, modul de cunoaştere şi aplicare a legislaţiei arhivistice la nivelul unităţilor administraţiei publice locale ş.a. La acestea se adaugă şi controalele efectuate cu ocazia verificării unor lucrări de selecţionare sau a unor nomenclatoare arhivistice, în număr de 36.
Comisia de selecţionare din cadrul serviciului a trebuit să rezolve, în cursul anului 2014, cele 52 de lucrări de selecţionare şi 19 nomenclatoare arhivistice înaintate de diverşi creatori. Activitatea acesteia s-a materializat prin aprobarea unui număr de 44 de lucrări de selecţionare precum şi confirmarea unui număr de 13 nomenclatoare arhivistice. Totodată, cu ocazia controalelor s-au efectuat şi instruiri ale persoanele de la compartimente sau cu personalul care răspunde de arhivă. Tot la acest capitol trebuie precizat că au fost primite, în conformitate cu prevederile Legii 138/2013 un număr de 8 notificări de la lichidatori sau societăţi care prestează activităţi arhivistice. De asemenea, au fost înaintate de lichidatorii şi de prestatorii de servicii arhivistice un număr de 150 de informări referitoare la locul de depozitare şi situaţia arhivei unor societăţi comerciale desfiinţate, care au funcţionat pe raza judeţului Gorj
Primirea de cereri şi eliberarea de certificate, copii şi extrase este, după cum ne-am obişnuit în ultimii 24 de ani, principala activitate de valorificare a documentelor. În cursul anului 2014 a fost primit un număr de 2249 cereri, fiind a treia instituţie a arhivelor din ţară în ceea ce priveşte această activitate (situaţie constatată în urma bilanţului activităţii Arhivelor Naţionale pe anul 2014). Dintre acestea, 1075 au fost soluţionate favorabil, 655 au reprezentat-o negaţiile, la 190 s-au solicitat date suplimentare, 24 au fost trimise altor instituţii iar la 36 s-a renunţat la solicitare. Deşi numărul cererilor cu răspuns favorabil este destul de mare, cel al negaţiilor şi al solicitărilor care au necesitat date suplimentare, ne îndreptăţeşte să considerăm că în ultimii ani a crescut numărul petenţilor care depun cereri pentru depistarea unor acte fără a avea destule date pentru a putea identifica actul necesar (petenţii necunoscând instituţia unde a fost încheiat actul respectiv, înstrăinătorul sau anul încheierii actului, elemente fără de care este aproape imposibil identificarea actului solicitat).
Pentru rezolvarea tuturor cererilor depuse au fost scoase din depozit şi rearhivate 3324 u.a.

Activitatea de cercetare

Pentru cei interesaţi, dornici de a cunoaşte trecutul istoric pentru al consemna în studii, monografii sau în scopuri practice, prin sala de studiu li sau pus la dispoziţia celor 218 de cercetători, dintre care 3 străini, un număr de 1954 u.a., 4 role de microfilm şi 81 de publicaţii. Precizăm că frecvenţa la sala de studiu a fost de 771. Totodată, au fost realizate 1286 de copii xerox precum şi numeroase copii digitale.
Au fost realizate un număr de 3 lansări de carte ale angajaţilor instituţiei noastre, fiind publicate şi un număr de 39 de articole în presă.
Au avut loc două participări la emisiuni TV, cu teme referitoare la activitatea şi sărbătorirea zilei Arhivelor Naţionale.
S-a acordat sprijinul Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu pentru realizarea unui număr de 14 roll-up-uri cu documente referitoare la realizarea Căii Eroilor şi inaugurarea celor trei opere brâncuşiene din Târgu Jiu cu ocazia realizării unei expoziţii stradale cu genericul „2015 – Ansamblul Monumental Calea Eroilor în Patrimoniul Mondial UNESCO”.
De asemenea, au fost organizate, în colaborare, trei simpozioane, cu care ocazie au fost prezentate şi comunicări, precum şi cinci expoziţii, dintre care expoziţia itinerantă „Francezi şi români în primul război mondial” vernisată în data de 18 octombrie 2014, la Muzeul Judeţean Gorj şi micro expoziţia documentară „Eroi gorjeni în primul război mondial”, realizată în colaborare cu Primăria Municipiului Târgu Jiu, vernisată în data de 29 octombrie 2014, cu ocazia vizitei unei delegaţii din oraşul Forbach din Franţa, oraş înfrăţit cu municipiul Târgu Jiu. În acest context a fost încheiat un acord de parteneriat între Primăria Municipiului Târgu Jiu şi Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, obiectivul acestui parteneriat fiind de a colabora pentru realizarea unor activităţi care să valorifice documentele aflate în fondurile arhivistice care se referă la activitatea şi evoluţia Primăriei Municipiului Târgu Jiu, prin realizarea în comun a unor acţiuni cu caracter informativ, educativ etc.
În ceea ce priveşte asigurarea unor condiţii corespunzătoare de păstrare şi conservare a documentelor, activitatea laboratorului de legătorie sa concretizat prin legarea unui număr de 69 u.a. având 5577 de file.
Asigurarea evidenţei cărţilor şi periodicelor din biblioteca documentară s-a concretizat prin inventarierea, topografierea şi ştampilarea unui număr de 58 de volume.

Cristina Paula Vasiloiu