8 EKG-uri noi, la Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu

Un număr de 8 EKG-uri au fost aduse, zilele trecute, la Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. Investiția face parte dintr-un proiect complex, finanțare obținută de Consiliul Județean Gorj, prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

În cadrul proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, miercuri, 26 mai 2021, au fost recepționate produsele EKG cu 12 canale – 8 buc., furnizate în baza contractului încheiat de Județul Gorj și furnizorul declarat câștigător, și repartizate Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, astfel:

– 2 buc. secției ATI 2, locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17;

– 4 buc. UPU, locația din str. Tudor Vladimirescu nr. 17;

– 2 buc. secției ATI 1, locația din str. Progresului, nr. 18.

Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 356 din 15.09.2020, care a fost semnat între Ministerul Fondurilor Europene (actualmente Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar, unde unitatea sanitară publică de interes județean – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, are calitatea de beneficiar final al rezultatelor proiectului.

În cadrul proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” urmează a fi dotate secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă, respectiv Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, cu echipamente și aparatură medicală, pentru cele trei locații avizate epidemiologic de către Direcția de Sănătate Publică Gorj ca urmare a Decretului nr. 195/2020, cap. II, art. 25.

Astfel, a fost încheiată procedura de achiziție publică – Furnizare produse specifice crizei sanitare COVID-19 necesare dotării cu echipamente și aparatură medicală a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, organizată pe 13 loturi:

 • LOT 1 – Paturi terapie intensivă electrice cu saltea antiescară pasivă – 25 buc. și  Saltea antiescară activă – 13 buc.;
 • LOT 2 – Monitor funcții vitale cu suport prindere – 41 buc., Monitor funcții vitale cu trepied – 4 buc. și Stație centrală monitorizare – 2 buc.;
 • LOT 3 – Ventilator mecanic – 26 buc.;
 • LOT 4 – Laringoscop  cu fibră optică – 20 buc.;
 • LOT 5 – Aspirator chirurgical – 25 buc.;
 • LOT 6 – Injectomat – 74 buc.;
 • LOT 7 – Infuzomat – 17 buc.;
 • LOT 8 – Ecograf cu 3 sonde – 2 buc.;
 • LOT 9 – Aparat radiologie mobil – 3 buc.;
 • LOT 10 – Videolaringoscop – 8 buc.;
 • LOT 11 – EKG cu 12 canale – 8 buc.;
 • LOT 12 – Izoletă cu presiune negativă pentru transport pe targă – 5 buc.;
 • LOT 13 – Cort modular – 1 buc. și Cort pentru decontaminare – 1 buc.

Până la acesta dată au fost semnate 6 contracte de furnizare pentru loturile: 2, 4, 7, 8, 10 și 11. Lotul 1 este suspendat iar pentru celelalte loturi (3, 5, 6, 9, 12 și 13) a fost inițiată o nouă procedură de achiziție publică.

Referitor la contractele de furnizare încheiate, produsele vor fi repartizate Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu astfel:

– Lotul 2: Monitor funcții vitale cu suport prindere – 41 buc., din care:

– 18 buc. secției ATI 2, locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17;

– 7 buc. secției UPU, locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17;

– 16 buc. secției ATI 1, locația din str. Progresului, nr. 18.,

Monitor funcții vitale cu trepied – 4 buc.:

– 4 buc. secției UPU, locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17;

Stație centrală monitorizare – 2 buc., din care:

– 1 buc. secției ATI 2, locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17;

– 1 buc. secției ATI 1, locația din str. Progresului, nr. 18.

– Lotul 4: Laringoscop  cu fibră optică – 20 buc., din care:

– 12 buc. secției ATI 2, locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17;

– 4 buc. secției UPU, locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17;

– 4 buc. secției ATI 1, locația din str. Progresului, nr. 18.

– Lotul 7: Infuzomat – 17 buc., din care:

– 5 buc. secției ATI 2, locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17;

– 12 buc. secției ATI 1,  locația din str. Progresului, nr. 18.

– Lotul 8: Ecograf cu 3 sonde – 2 buc., din care:

– 1 buc. secției ATI 2, locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17;

– 1 buc. secției ATI 1, locația din str. Progresului, nr. 18.

– Lotul 10: Videolaringoscop – 8 buc., din care:

– 3 buc. secției ATI 2, locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17;

– 3 buc. secției UPU, locația din str. Tudor Vladimirescu nr.17;

– 2 buc. secției ATI 1, locația din str. Progresului, nr. 18.

Lotul 11: EKG cu 12 canale – 8 buc., din care:

– 2 buc. secției ATI 2, locația din str. Tudor Vladimirescu, nr. 17;

– 4 buc. secției UPU, locația din str. Tudor Vladimirescu nr. 17;

– 2 buc. secției ATI 1, locația din str. Progresului, nr. 18.