77 de ani de la moartea Reginei Maria a României, între omagiu și comemorare

Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu-Jiu a găzduit vineri, 17 iulie 2015, dezbaterea cu tema „18 iulie 1938. 77 de ani de la moartea Reginei Maria, între omagiu și comemorare”, sub egida Asociației Naționale Cultul Eroilor „Reginei Maria” Filiala Județului Gorj.

Manifestarea s-a desfășurat sub semnul marcării a 77 de ani de la moartea reginei Maria
Manifestarea s-a desfășurat sub semnul marcării a 77 de ani de la moartea reginei Maria

Au luat parte la această dezbatere istorici, profesori, cadre militare în rezervă și retragere, precum și un grup de cercetași din cadrul Asociației Cercetașilor Tradiționali din România, Unitatea „General Dragalina” din Târgu-Jiu.
Dezbaterea a debutat cu un cuvânt de deschidere adresat celor prezenți de către col (r.) dr. ing. Walter Loga, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor „Reginei Maria” Filiala Județului Gorj, acesta mulțumind pentru găzduirea evenimentului, conducerii Bibliotecii Județene „Christian Tell” din Târgu-Jiu, reprezentată de doamna directoare Olimpia Bratu, căreia i-a fost înmânată o Diploma de Excelență din partea A.N.C.E. „Reginei Maria” Filiala Județului Gorj.

Regina Maria, omagiată la Târgu-Jiu

În cadrul dezbaterii cu tema „18 iulie 1938. 77 de ani de la moartea Reginei Maria, între omagiu și comemorare”, desfășurată la Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu-Jiu, sub egida Asociației Naționale Cultul Eroilor „Reginei Maria” Filiala Județului Gorj, au luat cuvântul: jr. Constantin Retezeanu, care a evocat personalitatea Reginei Maria într-un medalion omagial, lt.col. (r.) Gheorghe Bușe cu un material despre imaginea reginei în memoria contemporanilor, prof. Ion Pința cu o evocare despre moartea „Reginei Marii Uniri”, Andreea Loredana Pitropu cu o prezentare documentară despre întâlnirile dintre Regina Maria și Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu, prof. Grigore Haidău care a lansat cel de-al doilea număr al Revistei „Jertfa”, publicație pentru cinstirea eroilor, număr dedicat Reginei Maria și prof. Andrei Popete-Pătrașcu, cel care le-a vorbit celor prezenți despre istorie și eroi, despre omagiu și comemorare.
Din partea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, Filiala Județeană Gorj, General „Ioan Culcer” a luat parte la dezbatere ge. (r.) Ion Bărbulescu, felicitând inițiativa conducerii A.N.C.E. „Reginei Maria” Filiala Județului Gorj pentru inițiativa organizării acestor dezbateri cu teme istorice și militare.

Portretul unei regine

În timpul Primului Război Mondial, Regina Maria și-a dobândit aura unei femei curajoase, contemporanii ei recunoscând că: România are chipul „Reginei Maria”. Aceasta este cunoscută în lumea întreagă pentru acțiunile ei caritabile și munca de infirmieră pe front, în timpul primei conflagrații mondiale. A luat parte la eforturile politice și diplomatice care au dus la unificarea României în anul 1918.
Regina Maria a parcurs toate evenimentele majoare ale războiului din România: perioada de neutralitate, moartea Reginei Elisabeta, decizia de a intra în război de partea Antantei, invazia germană, retragerea de la Iași, viața grea de campanie, epidemia de tifos, voluntariatul din spitalele de campanie, împreună cu fiicele ei Mignon și Elisabeta, pacea cu Germania, sfârșitul războiului și nașterea României Mari. Iată ce scria Regina Maria în anul 1917: „Dacă suntem sortiți să murim, cel puțin să afle aliații noștri că nu am murit ca niște neghiobi, ci ca niște eroi conștienți știind că am fost vânduți și trădați și că modul în care, prin eșecul altora, frontul nostru a devenit inutil, marii noștri protectori au început să se certe și să se tocmească cu noi dacă vor putea să își țină vreuna din promisiunile pe care ni le-au făcut când erau încă în plină forță”.

Cercetașii, alături de A.N.C.E. „Reginei Maria” Filiala Județului Gorj

Col (r.) dr. ing. Walter Loga a apreciat ținuta și prezența grupului de cercetași din cadrul Asociației Cercetașilor Tradiționali din România, Unitatea „General Dragalina” din Târgu-Jiu, conduși de către domnul Daniel Dragomir, care au onorat invitația A.N.C.E. „Reginei Maria” Filiala Județului Gorj de a lua parte la dezbaterea dedicată celor 77 de ani de la trecerea în neființă a Reginei Maria a României. Prezența acestora la eveniment s-a datorat și semnării unui Protocol de colaborarea între A.N.C.E. „Reginei Maria” Filiala Județului Gorj și Asociația Cercetașilor Tradiționali din România, Unitatea „General Dragalina” din Târgu-Jiu, în vederea organizării de activități pentru îngrijirea și ocrotirea mormintelor și operelor comemorative de război, ridicate pentru comemorarea eroilor căzuți la datorie, participarea la ceremonialurile sfințirii de noi monumente, troițe, plăci comemorative etc. ridicate în scopul eternizării memoriei eroilor căzuți pentru întregirea și apărarea neamului, din toate timpurile și în toate războaiele, cultivarea prin mass-media, a dragostei și a atașamentului față de Patrie și idealurile sacre ale poporului și ale forțelor sale armate, a respectului față de simbolurile naționale, a sentimentelor de recunoștiință și cinstire a înaintașilor noștri, care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a independenței, integrității și suveranității naționale.
Col. (r.) dr. ing. Walter Loga a oferit membrilor Asociației Cercetașilor Tradiționali din România, Unitatea „General Dragalina” din Târgu-Jiu, Certificate de voluntariat, felicitându-i pentru activitățile desfășurate în cadrul organizației și evocând cercetașii eroi, care au participat ca voluntari în primul Război Mondial.