„Europa este importantă pentru tine!”

Loading

Plecarea părinţilor la muncă în străinătate reprezintă un fenomen social cu impact complex asupra dinamicii şi funcţionalităţii familiei, dar şi a societăţii în ansamblu. Câţi dintre noi, văzând grupuri de adolescenţi îşi dau seama că sub masca veseliei debordante se ascund suflete răvăşite de lipsa afecţiunii parentale şi de problemele apărute odată cu plecarea părinţilor. Emigrarea a adus societăţii româneşti atât beneficii cât şi dezavantaje, cum ar fi drama copiilor cu părinţi plecaţi.

Un prim avantaj este intrarea în contact cu diversitatea culturală ce provine dintr-o altă mentalitate, o anume educaţie, accesul la tehnologie mai avansată, la informare, automatizare, într-un cuvânt, accesul la o societate mult mai bine conturată, care oferă cetăţeanului său mai multe şanse decât ţi-ar putea oferi propria ţară.
Un alt efect pozitiv este legat de bunăstarea materială a copiilor, de asemenea, mulţi dintre copiii cu ambii părinţi emigranţi călătoresc în străinătate, spre deosebire de copiii non-emigranţilor. Dacă sărăcia a fost înlăturată prin banii trimişi acasă, familiile resimt din plin şi schimbările negative din viaţa lor. Atunci când ambii părinţi sunt plecaţi, copilul rămâne în grija bunicilor, a rudelor, a prietenilor sau chiar a fraţilor mai mari. În cazul în care părintele plecat este mama, acest lucru poate marca profund copilul căruia îi lipseşte dragostea şi îndrumarea maternă exact în perioada creşterii şi formării sale. E adevărat că legătura între membrii familiei se menţine, cel mai utilizat mod de comunicare dintre părinţi şi copii fiind cel telefonic. Cu toate acestea, prezenţa fizică a părinţilor, dragostea părintească şi comunicarea cu cei dragi le lipsesc cel mai mult copiilor. Printre cele mai frecvente şi grave consecinţe asupra copiilor se numără dorul de părinţi, care se poate transforma în depresie, anxietate, scăderea randamentului şcolar, absenteismul şcolar, probleme legate de delicvenţă, risc de abandon şcolar, exploatare prin munca, abuz. Pe termen scurt, plecarea părinţilor se traduce, în viaţa copiilor, prin agresivitate verbală sau fizică, marginalizare, anxietate, note mici. Pe termen lung, această generaţie de copii lipsiţi de iubirea părinţilor şi de armonia familială poate deveni una de adulţi-problemă, şi nu este exclusă posibilitatea ca unii dintre aceştia să nu se poată integra în societate. Agresivitatea multor copii din generaţia ,,singur acasă”, refuzul lor de a accepta că au probleme, durerea cauzată de lipsa părinţilor îi transformă, la maturitate, într-o generaţie de adulţi neintegraţi social. Rămânerea copiilor în grija unor persoane care nu pot oferi sprijin emoţional şi educativ, poate avea efecte negative în ceea ce priveşte sănătatea şi dezvoltarea psihică a copiilor, angrenarea lor în comportamente deviante sau neconcordante cu vârsta.
Decizia de a pleca la muncă în străinatate depinde de fiecare individ în parte. Este o alegere individuală, consimţită, bazată pe motive personale şi susţinută de argumente. Părintele care ia o astfel de hotărâre trebuie să fie conştient de problemele cu care se va confrunta copilul rămas acasă.
Unul dintre proiectele prin care se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de adaptare, integrare şi orientare într-o societate aflată într-un proces continuu şi rapid de schimbare este proiectul „Şcoală după şcoală pentru copiii rămaşi acasă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, implementat de Grupul Şcolar Industrial de Materiale de Construcţii Tg-Jiu, în parteneriat cu CCD Gorj, CJRAE Gorj în perioada 1 aprilie 2009- 31 martie 2010. Proiectul se adresează grupului de 27 elevi din cadrul şcolii noastre, elevi ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinatate.
Unul dintre cele cinci obiective ale proiectului îl constituie conştientizarea opiniei publice în legătură cu problemele copiilor ce au părinţii plecaţi în străinătate. De aceea, în cadrul proiectului FSE POSDRU „Şcoală după şcoală pentru copiii rămaşi acasă” sunt prevăzute trei campanii de conştientizare la nivel local. În prezent se află în derulare campania numărul 2, „EUROPA ESTE IMPORTANTĂ PENTRU TINE!”.
Campania urmăreşte informarea, CONŞTIENTIZAREA, responsabilizarea părinţilor care se gândesc să caute un loc de muncă în străinătate, ori se află deja în străinătate, sensibilizarea publicului larg, a autorităţilor publice locale, a ONG-urilor, a instituţiilor ce vizează educarea ori protecţia copilului, a instituţiilor de plasare pe piaţa forţei de muncă internă şi internaţională, cu privire la problemele de natură psihologică ale copiilor confruntaţi cu noua situaţie, posibilele forme de abuz şi exploatare a acestora, consecinţele imediate sau de lungă durată. Pe de altă parte, campania „EUROPA ESTE IMPORTANTĂ PENTRU TINE!” urmăreşte acomodarea copiilor rămaşi acasă la noul statut, ameliorarea problemelor cu care aceştia se confruntă, implicarea lor în diverse activităţi care să le dea sentimentul solidarităţii şcolii, a colegilor, a societăţii în general.
Profesor: Băbeanu Teodora Gabriela
Institutor: Duţescu Mirela Lidia