Universitatea Petroșani, în elita academică europeană

„Aula Magna” a Universității din Petroșani a găzduit  ceremonia oficială prilejuită de evenimentul internațional „EURECA-PRO Review Week” ce a reunit peste 100 de studenți și cadre didactice din cadrul universităților partenere în consorțiul EURECA-PRO. După  întâlniri în Austria, Polonia și Grecia, în perioada 8-12 mai 2023 a avut loc întâlnirea din România.

           Desfășurată în ziua de 9 mai 2023,de Ziua Europei, întâlnirea oficială de la Petroșani a prilejuit intervențiile: prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu, subprefectul de Hunedoara  Gheorghe Bogdan Urdea, vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara – Alin Țambă, prorectorul Dan-Codruț Petrilean, Lisa Pichler – ma­nager de proiect EURECA-PRO, Susane Feiel – șef Departament Relații Inter­na­ționale al Universității din Leoben (Austria),  prorectorul Uni­ver­sității din Leoben – Peter Moser.

 Vice­pre­ședintele Consiliului Județean Hunedoara a transmis mesajul preșe­din­telui Laurențiu Nistor, accentuând ideea unui parteneriat instituțional bazat pe proiecte de anvergură. „Rea­li­zarea și dezvoltarea acestui consorțiu univer­si­tar EURECA-PRO reprezintă un pas important atât pentru universitate, cât și pentru întreaga regiune, vizată în prezent de ample proiecte de de­car­bo­nificare și trecerea la o industrie bazată pe energie regenerabilă, prietenoasă cu mediul. Avem nevoie de un hub uni­versitar bine pus la punct, care să ofere direcția optimă în utilizarea resurselor zonei, dar și a capitalului uman. Ex­periența cu care vin universitățile im­pli­cate în acest demers va fi de mare ajutor și cred că toate proiectele pe care le veți derula împreună vor avea rezultate vizibile pentru pregătirea aplicată a ge­ne­rațiilor care vin din urmă. Uni­ver­sitatea Petroșani este unul dintre pilonii strategici ai dezvoltării zonei Văii Jiului, fiind implicată, alături de Consiliul Jude­țean și alți parteneri, în construcția unor proiecte de investiții de viitor axate pe fonduri europene”, a afirmat Alin Țambă. De asemenea, acesta a amintit faptul că CJ Hunedoara a atras în ultimii ani aproape un miliard de euro din fonduri nerambursabile, încă 525 de milioane de euro mai sunt în cadrul programului Tranziție Justă, aprobat la Bruxelles, în decembrie 2022, o parte însemnată a acestor bani, mai exact circa 200 de milioane de euro revenind Văii Jiului. ,,Universitatea din Petroșani a intrat în parteneriat cu noi și alte 20 de entități, instituții de învățământ superior și de mediu, cu profil tehnologic, companii de stat și private, pentru realizarea în orașul Simeria a unui consorțiu regional inte­grat, ce se dorește a fi un Smart Cam­pus. Sperăm să primim finanțarea ne­ce­sară pentru a pregăti specialiști încă din timpul liceului”, a mai adăugat același oficial.

Mesajul rectorului Sorin Mihai Radu

”Universitatea din Petroșani, sărbătorește în acest an 75 de ani de activitate. Înființarea Institutului de Mine la Petroșani in anul 1948 arata necesitatea creării de cadre specializate datorită dezvoltarii producției de cărbune si minereuri de la acea vreme, Petroșaniul fiind amplasat in preajma minelor de cărbune si a celui mai mare Combinat siderurgic din Romania.

               Poate nu este intâmplător că astăzi, când începem lucrările noastre sărbătorim Ziua Europei, 9 mai fiind data la care in urma Declaratiei Schuman s-a creat Comunitatea Cărbunelui si Oțelului, învățământul superior petrosenean de atunci fiind racordat tocmai la aceste priorități europene.

Astăzi însă, la 73 de ani de la inființarea primei Comunități Europene, transformările in tehnologie datorate robotizarii si informatizarii, precum si necesitatea reducerii poluarii, impun un învatamant adaptat la progresul stiintific si la cerintele partenerilor economici.

               Scopul EURECA-PRO, ca de altfel si al Universitatii din Petrosani este de a aplica noi tehnologii și procese care să integreze fluxul de resurse primare si secundare in ideea unei Economii circulare, in conformitate cu Directia 12 a Uniunii Europene și anume Granițe Planetare și Neutralitate climatica.

               Consumul și prodcția Responsabilă joacă un rol important in societatea mondială și multe din schimbările majore apărute sunt legate de aceasta. Fără acest lucru nu vom putea avea un mediu sănătos, o societate și o economie sănătoase. Din acest motiv, EURECA-PRO și-a unit forțele, devenind un actor global și un model în domeniu. Gandirea pe termen lung a Consortiului este de a deveni un lider educational in domeniul mediului si al dezvoltarii conceptiei de consumului și productiei sustenabile de resurse si bunuri pana in 2040. Acesta va cuprinde aspecte tehnologice, ecologice, politice, economice și sociale și transferul lor catre societate și industrie.

               Asa se explica faptul ca Educatia, Cercetarea, Inovarea, Guvernanta, A treia misiune a UE si Diseminarea sunt elementele cheie ale proiectului nostru.

               In 2023 EURECA-PRO este bine cunoscută în Europa prin competentele sale educationale, cercetarile interdisciplinare si inovarea in domeniul mediului si al dezvoltarii sociale pentru consumul si productia responsabila de bunuri. Consortiul contribuie efectiv  si cu succes la dezvoltarea Ariei Europene a Educatiei si la implementarea Directivei 12 a Uniunii Europene.

               Reuniunea EURECA-PRO de la Petrosani sunt convins ca va clarifica unele actiuni care trebuie finalizate in aceasa prima etapa si modalitatea de continuare a noii propuneri pana in 2027. Mulțumesc mult tuturor participanților si ii asigurăm de sprijinul nostru permanent. Cu aceste  gânduri doresc mult succes reuniunilor pe domenii si acțiunii noastre in ansamblu. ”