Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Universitatea-Libera-Internationala-din-Moldova-ULIM
Universitatea-Libera-Internationala-din-Moldova-ULIM

Oferta Universitară 2015-2016
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Înfiinţată prin H.G. a Republicii Moldova Nr. 676/ 16 octombrie 1992 şi acreditată prin H.G. 995 din 16 iulie 2002
Diplomele sunt recunoscute în România (conform legii 39/ 1999 modificată şi completată prin legea nr. 291/2010), precum și în toate statele semnatare ale convenției internaţionale de la Lisabona și Bologna
Oferă cele mai mici taxe de studii:
– facultate 350 euro/an,
– masterat (modul pedagogic) 400 euro/an
– doctorat 800-900 euro/an
pentru membrii familiei înscrişi la U.L.I.M. care studiază la U.L.I.M. sau care promovează U.L.I.M. se reduc taxele de până la 100% (pentru detalii accesați www.ulimtargujiu.ro)
I. Înscrie prin Centrul de Consultanţă, Orientare şi Selecţie pentru Studii la U.L.I.M. prin selecţie de dosare la studii de licenţă, masterat, doctorat la următoarele facultăţi acreditate (cursuri ID) în perioada 01 iulie – 01 octombrie:
A. NIVELUL I – STUDII LICENŢĂ (FACULTATE)
PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ: Psihopedagogie, Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, Servicii de Asistenţă Socială – durata studiilor 3ani.
ŞTIINŢE ECONOMICE: Administrarea afacerilor (Business şi Administrare), Contabilitate, Finanţe şi bănci, Turism şi servicii hoteliere, Merceologie şi comerţ – durata studiilor 3 ani.
DREPT: Drept – durata studiilor 4 ani.
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE: Relaţii internaţionale, Politologie, Istorie – durata studiilor 3 ani.
INFORMATICĂ ŞI INGINERIE: Informatică aplicată, Tehnologii informaţionale – durata studiilor 4 ani.
BIOMEDICINĂ ȘI ECOLOGIE: Securitate ecologică; Ecologie; Silvicultură și grădini publice – durata studiilor 3 sau 4 ani.
B. NIVELUL II – STUDII MASTERAT
PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ: Psihologie clinică şi consiliere psihologică, Psihologie socială, Psihologie juridică, Management educaţional, Management şi consiliere în asistenţă socială, Managementul serviciilor sociale şi de sănătate, Managementul organizaţional şi al resurselor umane, Psihopedagogie în învăţământul liceal, profesional şi universitar (Modul psihopedagogic aprofundat) – durata studiilor 2 ani.
ŞTIINŢE ECONOMICE: Business, management şi antreprenoriat; Politici comerciale şi drept vamal; Finanţe, investiţii şi banking; Finanţe, fiscalitate şi contabilitate; Management contabil, expertiză şi audit; Control financiar-fiscal; Turism internaţional şi managementul în industria ospitalităţii; Politici de integrare şi Business internaţional – durata studiilor 1 ½ ani.
DREPT: Ştiinţe penale, Instituţii de drept privat, Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ, Drept internaţional şi instituţional, Dreptul afacerilor – durata studiilor 1 ½ ani.
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE: Studii regionale; Diplomaţie, securitate, business şi comunicare; Identitate, comunicare interetnică şi cetăţenie – durata studiilor 2 ani.
INFORMATICĂ ŞI INGINERIE: Tehnologii informaţionale mobile, Administrarea reţelelor de calculatoare, Calculatoare, sisteme şi reţele informatice, Sisteme informaţionale, Tehnologii informaţionale în transmiterea şi prelucrarea datelor – durata studiilor 2 ani.
BIOMEDICINĂ ȘI ECOLOGIE: Ecologia și protecți mediului; Managementul resurselor forestiere și spațiilor verzi; Tehnologia medicamentului; Managementul resurselor naturale; Management și politici de mediu – durata studiilor 2 ani.
C. NIVELUL III – STUDII DOCTORALE
PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE ECONOMICE
DREPT
ISTORIE
Durata studiilor 4 ani.
II. Înscrie opţional pentru MODULUL PEDAGOGIC la toate facultăţile şi specializările din cadrul U.L.I.M., dar şi la master aprofundat (modul pedagogic) şi studii postuniversitare (modul pedagogic) cu durata de 1 ½ an.
III. Primeşte prin transfer studenţi de la alte facultăţi autorizate şi acreditate în condițiile legii.
NU UITAŢI SĂ INTRAŢI PE WEB SITE-UL NOSTRU www.ulimtargujiu.ro SAU www.ulim.md !

 

Centrul de Consultanţă, Orientare şi selecţie pentru studii la U.L.I.M. | Tg-Jiu, str. Eroilor, nr. 6, judeţul Gorj
Tel. 0253/214.019, 0734/517.000; fax: 0253/211.027 | e-mail: tgjiu_ulim@yahoo.com | www.ulimtargujiu.ro