Titularizare 2010: Doar jumătate dintre candidaţii înscrişi au dat examenul în Gorj

Examenul de titularizare în învăţământul românesc, poate ultimul în actuala formulă, nu a adus schimbări faţă de anul trecut. Poate principala modificare s-a referit la faptul că au fost foarte puţine posturi titularizabile, doar 47 în Gorj. În rest au rezultat aceiaşi candidaţi slabi pregătiţi, aceleaşi probleme informatice pe care le-am văzut pe la toate examenele organizate de Ministerul Educaţiei, aceleaşi posturi neatractive pentru absolvenţi ş.a. Potrivit inspectorului şcolar general adjunct Gheorghe Mitescu, coordonatorul mişcării de personal didactic la nivelul judeţului Gorj, nu se va mai susţine examen în august pentru suplinitori. Majoritatea catedrelor neocupate din învăţământul gorjean vor fi acoperite la sfârşitul acestei săptămâni.

Candidaţii gorjeni au fost puşi în dificultate de subiecte, luând chiar şi nota 1.10
Candidaţii gorjeni au fost puşi în dificultate de subiecte, luând chiar şi nota 1.10

Rata de promovabilitate (cel puţin nota 5) la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, din data de 14 iulie, înainte de soluţionarea contestaţiilor, a fost de 75,96%. Au fost evaluate lucrările a 34.840 de candidaţi. Dintre aceştia, 8.375 (24,04%) candidaţi au obţinut note între 1 şi 4,99, iar 13.522 (38,81%) candidaţi au obţinut note între 5 şi 6,99. Note între 7 şi 9,99 au obţinut 12.898 (37,02%) candidaţi. 45 (0,13%) de candidaţi au obţinut nota 10. Candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul din 14 iulie vor fi repartizaţi pe cele 5.728 posturi didactice/catedre vacante titularizabile, în perioada 22-23 iulie. Se pot titulariza numai candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concurs, procentul acestora fiind de 37,15%. Candidaţii care au obţinut note peste 5 pot ocupa un post netitularizabil.

Gorjul, sub media pe ţară
În condiţiile în care salariile cadrelor didactice sunt cele mai mici din sistemul bugetar, peste 1000 de tineri din judeţul Gorj şi-au manifestat iniţial intenţia de a participa la concursul de titularizare. Numărul lor s-a împărţit practic la jumătate în ziua concursului, mulţi absentând sau predând lucrarea în sală cu solicitare de a nu mai evaluată. Nu am vrea să ne imaginăm procentul Gorjului, sau clasamentul notelor mici, dacă respectivii candidaţi ar fi ales să rămână în sală până la sfârşit. În acest an, peste 340 de proaspeţi absolvenţi sau de foşti profesori au preferat să nu se prezinte la examen sau să părăsească sălile de examen atunci când au văzut subiectele.Candidaţii la un post de profesor titular din acest an la Gorj au obţinut note între 1.10 şi 9.80, note mai mici decât în anii precedenţi. Aşa cum ne declara profesorul Cornel Toma, inspector de personal în cadrul I.S.J.Gorj,  doar 151 dintre concurenţi  au reuşit să obţină note peste 7.00 şi 206 au obţinut note între 5.00 şi 6.99, practic aceştia având şi şanse de a se regăsi pe o catedră în anul şcolar următor. La note titularizabile, judeţul Gorj se plasează sub media pe ţară cu doar 28% din total faţă de 37,15 % la nivel de ţară.
Analizând rezultatele acestui examen pe discipline, se observă note foarte slabe obţinute de candidaţi  la chimie, fără nici un candidat peste 5.00, sau la limbile străine unde s-au înregistrat chiar performanţe nedorite. Bunăoară, Limba Engleză a ridicat mari probleme pentru viitorii profesori, unii dintre aceştia înregistrând note de 1.10, 1.20, 1.40 şi exemplele ar putea continua. Nici la Limba Franceză nu au lipsit surprizele, peste jumătate dintre candidaţi plasându-se sub 5.00.

Catedrele se ocupă în această săptămână
Spre deosebire de anii trecuţi când mişcarea de personal didactic se prelungea întreaga vară, uneori fiind nevoie de un nou examen în august pentru suplinitori, acest lucru este exclus în acest an. Profesorul Gheorghe Mitescu, inspector şcolar general adjunct al judeţului Gorj, ne-a declarat că cele peste 500 de posture didactice vor fi ocupate în urma concursului din 14 iulie 2010 : « Atât posturile titularizabile, cât şi cele netitularizabile se vor ocupa de la bun început. Nu se va mai susţine examen în august pentru suplinitorii calificaţi şi necalificaţi. De asemenea, excludem posibilitatea ca în şcolile din judeţ să mai predea profesori cu note sub 5.00. Restructurarea şcolară şi transparenţa titularizării din acest an vor igieniza un pic sistemul de învăţământ. În ceea ce-i priveşte pe suplinitori, aceştia vor putea ocupa cele 471 de catedre dintre care 271 sunt în şcolile din mediul rural în baza mediilor obţinute”.
Pe de altă parte, chiar dacă au fost puţine posturi titularizabile, nu se ştie dacă toate acestea vor fi titularizabile. Cum multe dintre acestea se află în zona rurală iar posibilităţile de navetă sunt reduse, iar primăriile nu decontează aceste sume, e foarte posibil ca unii dintre cei 151 de « reuşiţi » să refuze posturile. Trebuie să ţinem cont de faptul că reducerea numărului de posturi la nivel de judeţ reduce la minimum posibilitatea ca unii candidaţi să ia o « titularizare » şi apoi să se detaşeze, aşa cum se întâmpla în anii trecuţi. Ştim deja că patru posturi de la învăţământul vocaţional-educaţie muzicală specializată, arte vizuale, antrenor de judo şi de box-nu se vor ocupa în acest an de titular. În această săptămână, după soluţionarea contestaţiilor, vom afla cum se vor ocupa aceste locuri, titularizabile şi netitularizabile.