Învăţământul românesc rămâne pe baze legislative vechi

Deşi de 3-4 ani guvernele care s-au succedat la conducerea ţării au dorit să adopte o nouă lege a învăţământului, în România funcţionează o lege adoptată cu 15 ani în urmă. Aşteptată ca să intre în vigoare chiar din această toamnă, Legea Educaţiei Naţionale poate deveni operaţională cel mai devreme în anul 2011. La acest moment avem practic două legi, una în Camera Deputaţilor şi una În Senat.
Bătălia ciclurilor şcolare este departe de a se fi lămurit. Dacă la Camera Deputaţilor a trecut varianta Guvernului cu ciclurile de şcoală 4-5-3-3+2, la Senat lucrurile s-au schimbat. Senatorii au adoptat o variantă prin care copiii să intre în clasa I la 6 ani şi să termine şcoala la 19 ani, o dată cu finalizarea clasei a XIII-a. Un amendament adus Legii Educaţiei Naţionale, susţinut de majoritatea senatorilor din Comisia de Învăţământ, a modificat radical structura ciclurilor de studiu, stabilind că parcursul educativ va începe la vârsta de 5 ani, prin grupa pregătitoare, va continua prin 4 ani de şcoală primară, cinci ani de gimnaziu şi încă patru ani de liceu. Din cei 14 ani de învăţământ prevăzuţi în noua formă a legii, 12 vor fi obligatorii, elevii putând alege la finalul clasei a XI-a dacă vor continua încă două clase de liceu, sau vor părăsi şcoala.
După cum subliniam anterior, proiectul iniţial al guvernului, ce prevedea grupa pregătitoare, 4 ani de şcoală primară, 5 ani de gimnaziu şi trei ani de liceu, plus ciclul Bologna, nu a trecut la Senat. Dacă ne amintim anul trecut, proiectul Andronescu propunea păstrarea actualelor cicluri de învăţământ. La acest moment, sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este structurat pe 4 niveluri: preşcolar, cuprinzând: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, pregătitoare pentru şcoală;
primar, cuprinzând: clasele I-IV; secundar, care cuprinde: învăţământul secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII şi ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X;  învăţământul secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare; postliceal şi universitar.