TINERET din Hurezani și Căpreni, ÎN ACȚIUNE

Asociația Aurora Hurezani implementează, cu bani europeni, un proiect în care promovează o inițiativă a unui grup de tineri din localitățile Hurezani și Căpreni.Proiectul se numește «Opinia ta contează pentru viitor!» și vine în întâmpinarea nevoilor de manifestare, de informare, de comunicare şi de dezvoltare.

Tinerii din proiect au vizitat sediul Asociației Pro Vertical, unde au avut parte de experiențe noi în ceea ce privește lucrul în echipă și ABC-ul presei
Tinerii din proiect au vizitat sediul Asociației Pro Vertical, unde au avut parte de experiențe noi în ceea ce privește lucrul în echipă și ABC-ul presei

În perioada 01.02-30.11. 2012, Asociaţia Aurora Hurezani, în parteneriat cu Primăria Hurezani, Şcoala Generală Hurezani, TVR-Studioul Teritorial Craiova, S.C. Tipografia ProdCom S.R.L. Târgu Jiu, Radio OMEGA din Târgu Jiu, Asociaţia Europrotector, Asociaţia Pro Vertical, Asociaţia „Tinerii luptă împotriva viciilor mileniului III”, Asociaţia de tineret VIITORUL Căpreni, implementează proiectul « Opinia ta contează pentru viitor! », finanţat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 -Tineri pentru Europa, Sub-Acţiunea 1.2-Iniţiative ale tinerilor. Scopul proiectului propus este implicarea tinerilor din mediul rural în viaţa comunităţii.

Obiective
Obiectivele proiectului sunt : 1-Crearea unei pagini web pentru şcolile din Hurezani şi Căpreni, un spaţiu optim de informare pentru tineri, despre diferite domenii sociale , economice, educative şi de dezvoltare profesională; 2-Creşterea gradului de informare a tinerilor din comuna Hurezani cu privire la oportunităţile educative, sociale cu 15%; 3-Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii sub toate formele de manifestare a acesteia – economică, civică, politică, culturală.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt membrii grupului ţintă care vor constitui echipa de implementare a proiectului, membri echipei de proiect-coordonatorul de proiect, managerului de proiect, instructorul şi partenerii în proiect. Beneficiarii indirecţi sunt membri comunităţii locale, tineri şi vârstnici, cadre didactice, autorităţi locale, mass-media.

Proiectului «Opinia ta contează pentru viitor!», o oportunitate de dezvoltare personală pentru beneficiari
Proiectului «Opinia ta contează pentru viitor!», o oportunitate de dezvoltare personală pentru beneficiari

Activităţi principale
Principalele activități ale proiectului «Opinia ta contează pentru viitor!» sunt următoarele: Identificarea nevoilor de formare, în funcţie de nivelul de pregătire al participanţilor şi stabilirea criteriilor de selectare a tinerilor care vor participa la cursurile şi seminariile din proiect; Realizarea de materiale informative/ promoţionale; Activităţi educative nonformale (curs de jurnalism, curs de mass- media, curs de limba engleză, seminar de iniţiere în lucrul pe calculator, seminar de cultură civică şi protecţia mediului, sănatate- combaterea consumului de alcool, tutun şi droguri în şcolile din Hurezani şi Căpreni.); Vizite la instituţii media de referinţă (televiziune, radio, redacţii de jurnale); Realizarea unei baze de date despre proiect şi studiu de impact al activităţilor proiectului asupra comunităţii; Diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectului.

Rezultate preconizate
Rezultatele proiectului, așa cum au fost preconizate de echipa de proiect sunt următoarele: un program de activităţi; o pagină web a unei şcoli din mediul rural, cadru propice de dezvoltare a abilităţilor de comunicare, de lucru în echipă şi mijloc de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii şi în rezolvarea unor probleme care îi vizeaza direct (dezvoltare personală, instruire .orientare în carieră); un proiect util pentru tineri în special şi pentru comunităţi în general – 150 de tineri din comuna Hurezani şi Căpreni vor fi beneficiarii direcţi ai informaţiilor oferite de paginile web ale celor două şcoli din Hurezani şi Căpreni; model de fişe de înscriere la activităţile non-formale; filmul proiectului; model de articole de presa produse de tinerii angrenaţi în proiect; acces la informaţii şi servicii utile pentru tineri – acces la internet, publicaţii, informaţii despre locuri de muncă, ofertă educaţională, oferte de petrecerea timpului liber, etc.; oportunități educative non-formale şi de manifestare a potenţialului creativ, de informare şi de dialog, un cadru propice dezvoltării comunicării la nivelul comunităţilor din Hurezani şi Căpreni, optim pentru exprimarea opiniei publice şi realizarea coeziunii de idei, dorinţe şi aspiraţii pentru viitor, în cele două comunităţi gorjene; competenţe lingvistice, antreprenoriale, de comunicare, de lucru în echipă; 8 tineri cu abilităţi de comunicare, lucru în echipă, buni negociatori, promotori ai oportunităţilor oferite prin Programul Tineret in Acţiune.
Manuela Vlăduț