Târgu-Jiu, capitala istoriei și a iubitorilor muzei Clio

Loading

Pentru două zile Tîrgu-Jiul va deveni capitala istoriei și a iubitorilor muzei Clio, Societatea de Științe Istorice din România – Filiala Gorj găzduind în zilele de 24 și 25 mai 2013 Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. Vor fi prezenţi la Târgu-Jiu reprezentanţi ai tuturor filialelor S.Ş.I.R., istorici, academicieni și  cercetători consacrați.

Consiliul Național coordonează activitatea Societății de Științe Istorice din România, în intervalul dintre două conferințe naționale și este convocat de președintele S.Ş.I.R. o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie. În ultimii ani, reuniunile Consiliului Național s-au desfășurat la București (2008), Câmpina (2009), Reșița (2010), Mioveni (2011) şi Bucureşti (2012).
În acest an este rândul Filialei Gorj a Societății de Științe Istorice din România să găzduiască Consiliul Național, Târgu-Jiul fiind organizator și în anul 2004.
Vor fi prezenți în orașul lui Brâncuși, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu – președintele S.Ș.I.R., academicianul Nichita Adăniloaie – președinte de onoare S.Ș.I.R., prof. univ. dr. Alexandru Barnea – prim-vicepreședinte S.Ș.I.R., prof. dr. Bogdan Teodorescu – secretarul general al S.Ș.I.R. ș.a.

Programul Consiliului Național S.Ș.I.R.

Programul Consiliului Național al S.Ș.I.R. desfășurat la Tîrgu-Jiu va cuprinde o dezbatere intitulată „De ce  istoria în școală?”, moderată de prof. univ dr. Bogdan Murgescu, prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a Societății de Științe Istorice din România și rapoartele de activitate ale filialelor S.Ș.I.R. prezente la Consiliul Național.
Filiala Gorj a Societății de Științe Istorice din România propune invitaților o expoziția de carte „Istorici gorjeni și cărțile lor”, vernisajul Expoziției de fotografie „Târgu-Jiu. Repere pentru secolul XXI” (Fotoclub C.N.E.T.), videoproiecția: „Actualitatea mesajului istoric în rândul elevilor” – Cercul Cultul Eroilor „Ecaterina Teodoroiu” C.N.E.T. ș.a.

Dezbaterea „De ce  istoria în școală?”

O temă importantă a Consiliului Național al Societății de Științe Istorice de la Tîrgu-Jiu o va reprezenta dezbaterea cu privire la schimbarea curriculumului pentru istorie în învăţământul preuniversitar, dezbatere care ar trebui să ofere răspunsuri la câteva întrebări esenţiale.
Contextul discuţiei publice cu privire la Planurile-cadru pentru învăţământul primar e unul foarte potrivit pentru a porni o dezbatere despre „locul şi rolul” istoriei în şcoală. Istoricii prezenți la lucrările Consiliului Național vor încerca să răspundă la întrebări precum: Ce fel de model uman vrem să construim prin şcoală? Cum vrem să arate lumea românească în anii 2020-2030? De ce ar trebui disciplina istorie să contribuie la modelarea conştientă a unui anume tip de personalitate dezirabil? Ce tip de discurs ar trebui să-și asume disciplina istorie?

Reputatul istoric prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, președinte al Societății de Științe Istorice din România, consideră că în cadrul dezbaterii „De ce  istoria în școală?”, un răspuns cuprinzător la această întrebare trebuie să pornească „de la viziunea pe care o are societatea cu privire la rosturile educației școlare și la tipul de personalitate pe care-l considerăm dezirabil pentru România secolului XXI. Deși încă nu a avut loc o dezbatere publică reală pe cadrul de referință al Curriculumului național, credem că se va accepta lesne faptul că învățământul trebuie să contribuie pe de o parte la profesionalizarea tinerilor în vederea exercitării unei activități economice utile, recunoscute de societate și aducătoare de venituri, și pe de altă parte la dezvoltarea capacității fiecăruia dintre ei de a fi un membru activ și angajat al corpului civic. Îndrăznesc să postulez faptul că între descreșterea interesului public pentru educație, reducerea numărului de ore alocat predării istoriei și declinul spiritului civic din societatea românească a ultimilor ani există o corelație semnificativă și neîntâmplătoare, care este profund nocivă pentru societate în ansamblu. Va trebui deci acționat pentru inversarea sensului evoluțiilor menționate mai sus, ca și pentru îmbunătățirea modului în care este predată istoria în școală, și unde mai este loc de mai bine. Pentru a putea însă realiza aceste îmbunătățiri, trebuie mai întâi ca societatea să creeze cadrul general pentru o bună educație istorică în școală.”

Societatea trebuie să creeze cadrul general pentru o bună educație istorică în școală
Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu