Hotărâri consiliu Mătăsari, martie 2023

ROMÂNIA  JUDEȚUL GORJ  COMUNA MĂTĂSARI  CONSILIUL LOCAL                                                       HOTĂRÂREA NR. 24                                    privind înfiinţarea Clubului Sportiv  ,,Minerul Mătăsari”                                                               Având în vedere:  -Proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Gașpăr Gheorghe -Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj:  -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2372/22 Martie 2023, întocmit de către domnul Gașpăr Gheorghe …

Hotărâri consiliu Mătăsari, martie 2023 Read More