Suplinitorii îşi primesc posturile în august

August este lună plină pentru profesorii care nu au reuşit să obţină titularizarea, ei urmând să afle în perioada 17-21 august 2009 unde vor preda timp de un an. În judeţul Gorj sunt câteva sute de cadre didactice care nu ştiu care le va fi destinaţia în anul şcolar 2009-2010. Va prezentăm în exclusivitate şi graficul mişcării dar şi informaţiile relevante pentru candidaţi.

profesor-catalogDupă cum ne-a informat Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, în perioada 17-21 august 2009 se vor desfăşura şedinţele publice de repartizare la nivel judeţean pentru soluţionarea completărilor de normă şi a detaşărilor în interesul învăţământului pentru restrângerile de activitate nesoluţionate a cadrelor didactice titulare  a căror normă didactică a fost diminuată ca urmare a restructurării reţelei şcolare sau a formaţiunilor de studiu, precum şi repartizarea candidaţilor prin detaşare la cerere şi suplinire, la nivel judeţean.
Şedinţele de repartizare vor fi organizate, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar, de comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic, care are obligaţia de a face publice unităţile de învăţământ-centre de repartizare în care vor fi organizate aceste şedinţe, precum şi programarea acestora pe etape şi discipline, în perioada 17-21 august 2009.
În situaţia în care mai există solicitări, în vederea repartizării în perioada 18-21 august 2009, inspectoratele şcolare pot înregistra dosare, după cum urmează:
– în data de 17 august 2009 dosare pentru detaşare la cerere în baza punctajului;
– în perioada 17-19 august 2009 dosare pentru suplinire în baza notelor obţinute la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din iulie 2008 şi/sau iulie 2007 sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-iulie 2008 şi/sau iunie – iulie 2007.
Candidaţii, care nu pot participa la şedinţele publice de repartizare prin detaşare la cerere sau suplinire, au dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. In cazul în care un candidat nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de repartizare, cererea

Graficul desfăşurării repartizărilor în perioada 17-21 august 2009
1. Soluţionarea completărilor de normă didactică si a detaşărilor în interesul învăţământului pentru restrângere ncsoluţionată, pentru cadrele didactice titulare. Termen: 17 august 2009
2. Repartizarea candidaţilor prin detaşare la cerere, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti. Termen: 18 august 2009
3. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacan te/rezervate netilularizabilc. Termen: 19 august 2009
4. Ocuparea posturilor didactice de cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire şi repartizarea candidaţilor prin suplinire. Perioada: 20-21 august 2009
5. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate. Perioada: 24-27 august 2009
6. Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe posl/catedră. Termen: 31 august 2009