Strop de rouă: Proiect în 10 școli din Gorj

Parteneriatul educaţional, prin proiectul „STROP DE ROUĂ ” reprezintă modul de a aborda o atitudine pozitivă în sprijinul dezvoltării şi educării tinerei generaţii pentru formarea unui stil de viaţă sănătos, responsabil,  în vederea ridicării calităţii standardului de trai. Proiectul se adresează copiilor din comunităţile dezavantajate, cu precădere rurale, în vederea  îndeplinirii scopului propus şi promovării valorilor menţionate mai sus.

Parteneriatul educaţional, prin proiectul „STROP DE ROUĂ ” reprezintă modul de a aborda o atitudine pozitivă în sprijinul dezvoltării şi educării tinerei generaţii pentru formarea unui stil de viaţă sănătos, responsabil,  în vederea ridicării calităţii standardului de trai.
Este o acţiune cu spectru larg, fiind implicaţi un număr foarte mare de elevi, care au participat în lunile martie şi aprilie  la activităţi variate, în scopul formării unui comportament sănătos. A participat un număr de 350 de elevi, atât din mediul urban dezavantajat, cât mai ales din mediul rural. Parteneriatul şi schimbul de bune practici  vor folosi în realizarea materialelor informative, dar mai ales în aprecierea atitudinii elevilor şi părinţilor faţă de un stil de viaţă sănătos şi a unui spirit activ şi prietenos faţă de semeni, viaţă şi mediul înconjurător,  în cele patru zone ale judeţului – Novaci, Tg. Cărbuneşti, Peştişani, Padeş.

Un proiect generos
Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată cu scopul dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi presupune participare la o acţiune comună, la interacţiuni constructive, acceptate de către toţi partenerii, la comunicare eficientă între participanţi, la activităţi comune, cu respectarea  misiunii fiecărui participant, la interrelaţionare.
Acest proiect răspunde nevoii de a organiza activităţi care să contribuie la educarea tinerei generaţii pentru formarea unui stil de viaţă sănătos, responsabil, ridicarea calităţii standardului de trai, îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor prin achiziţionarea de noutăţi cu privire la menţinerea stării de sănătate, participarea activă, conştientă şi responsabilă la propria formare, dezvoltarea şi redimensionarea orizontului lor cultural, dezvoltarea deprinderii de a susţine şi promova comportamentele sănătoase.
Proiectul se desfăşoară în toate instituţiile partenere. Partenerii implicaţi în proiect:
Grupul Şcolar Industrial Peştişani; Şc. Gen. Peştişani; Şc. Gen. Motru-Sec; Şc. Gen. Nr. 1 Novaci; Liceul Teoretic Novaci; Grupul Şcolar Baia de Fier; Şc. Gen. „Ion Lotreanu” Alimpeşti; Şc. Gen.”George Uscătescu” Tg. Cărbuneşti; Şc. Gen. Albeni şi Şc. Gen. Bengeşti – Ciocadia.

Obiectivele proiectului
Parteneriatul educaţional se desfăşoară în scopul transformării reale a elevilor în actori principali ai demersului educaţional, prin îndeplinirea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală precum cunoaşterea şi aplicarea noţiunilor, conceptelor, legilor şi principiilor specifice pentru sănătate; formarea abilităţilor decizionale în promovarea unui stil de viaţă sănătos;formarea unor atitudini proactive faţă de menţinerea sănătăţii proprii şi a celorlalţi; promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii incluzive; solidaritatea faţă de persoanele aflate în dificultate; formarea unor abilităţi igienico-sanitare, alimentare, mentale, ecologice, de prevenire a consumului de substanţe toxice etc., pentru asigurarea unui trai sănătos într-un mediu sănătos; promovarea unui comportament ecologic sănătos şi responsabil; cooperarea şi stabilirea unor relaţii de colaborare şi prietenie între clasele şi grupurile de elevi, prin derularea în comun a activităţilor propuse; dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între şcolile partenere; stimularea şi promovarea modalităţilor variate de exprimare (creaţii literare, plastice, tehnice, proiecte), înclinaţiilor, aptitudinilor şi talentelor artistice ale elevilor, pentru dezvoltarea unor capacităţi sănătoase, încă de la o vârstă fragedă.