Strategia pentru persoanele cu handicap

Loading

persoane-cu-handicapCarta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează drepturile și libertățile cetățenilor europeni. Primul articol al acesteia prevede: “Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și protejată”. Mai mult decât atât, prin articolul 21 se interzice orice formă de discriminare pe motiv de handicap.
Obiectivul general al Strategiei europene 2010-2020 pentru persoanele cu handicap este de a oferi acestora capacitatea de a se bucura de drepturi depline și de a beneficia complet de participarea la viața socială și economică europeană, mai ales prin intermediul pieței unice.
Strategia prevede măsuri la nivel european, care să completeze acțiunile statelor naționale. În același timp, documentul identifică sprijinul care este necesar pentru finanțare, cercetare, sensibilizare și colectare de date și statistici.
Pentru eliminarea barierelor, Comisia a identificat opt domenii de acțiune: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și formare, protecție socială, sănătate și acţiune externă.