Stop mâncare! Vrem mişcare!

Asociaţia EUROPROTECTOR  implementează între 1 mai 2012 – 31 mai 2013 proiectul “Stop mâncare! Vrem mişcare!” , finanţat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în acţiune, Acţiunea 1- ”Tineri pentru Europa”, Sub-Acţiunea 1.2-“Iniţiative ale Tinerilor”, în parteneriat cu ADHOC Méditerrannée  (Asociation pour Developpement, Habilitation et Organisation des Competences), cu sediul în Corsica, Franţa.
Proiectul îşi propune să abiliteze un grup de 12 tineri români şi francezi pentru a desfăşura activităţi de conştientizare a tinerilor asupra rolului determinant al stilului de viaţă în păstrarea sănătăţii.
În perioada 10 – 17 Martie 2013, în Oltenia, are loc un atelier transnaţional cu participarea a 8 tineri români şi 4 tineri francezi, sustinuţi de 6 experţi. Atelierul va avea ca rezultate dezvoltarea abilităţilor de iniţiere a activităţilor educative non formale în domeniul stilului de viaţă sănătos şi conceperea unor metode şi instrumente de promovare a stilului de viaţă sănătos cu un impact puternic asupra tinerilor.
Ca parte a dezbaterilor despre alimentaţia sănătoasă, tinerii vor participa la pregătirea unor meniuri tradiţionale, inclusiv în cadrul unei gospodării rurale românesti,  în localitatea Săcelu din Gorj.
În programul atelierului, alături de sesiunile educative non formale şi de lucru in echipă, sunt incluse activităţi de socializare, culturale şi vizitarea Olteniei (muzee, clădiri de patrimoniu din Craiova şi Târgu Jiu, operele şi casa memorială de la Hobiţa a lui Constantin Brâncuşi, obiective turistice din nordul Gorjului).