Standarde de participare și cetățenie activă pentru buna guvernare în școală

Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală (ARDR), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, Universitatea din Craiova, Consiliul Judeţean Norfolk şi Agenţia Naţională pentru Tineret din Marea Britanie, organizează în data de 25 octombrie 2012, între orele 12-17, în Amfiteatrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj din Craiova, Conferinţa regională „Standarde de participare şi cetăţenie activă pentru bună guvernare în şcoală”.

Una dintre școlile unde s-a desfășurat acest proiect este Colegiul Comercial ”Virgil Madgearu”.
Una dintre școlile unde s-a desfășurat acest proiect este Colegiul Comercial ”Virgil Madgearu”.

Conferinţa marchează încheierea cu succes a proiectului Standarde de Participare pentru Cetăţenie Activă, proiect ce a urmărit dezvoltarea şi testarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă ca metodologie de auto-evaluare, monitorizare şi stimulare a participării elevilor la guvernarea şcolară în 20 de unităţi de învăţământ partenere, din cele cinci judeţe ale regiunii Oltenia. Prin introducerea unor abordări inovative de asigurare a sustenabilităţii bunei guvernări în şcoală se anunţă pregătirea proiectului strategic de aplicare la nivel naţional a metodologiei standardelor de participare pentru cetăţenie activă.
Agenda Conferinţei cuprinde secvenţe şi sesiuni de interes tematic şi general, menţionând în mod special prezentarea obiectivelor îndeplinite şi a rezultatelor implementării proiectului, introducerea în Metodologia Standardelor de Participare pentru Cetăţenie Activă, conferenţierile experţilor invitaţi, precum şi comunicările reprezentanţilor Grupurilor pentru Bună Guvernare în Şcoală din şcolile partenere.
În cadrul Conferinţei se va desfăşura Gala Competiţiei „Şcoala de 7 stele – Bună Guvernare în Şcoală cu Concursul Standardelor de Participare”, competiţie derulată în perioada 1-25 octombrie, ca parte integrantă a activităţii de diseminare şi informare asupra conceptelor, metodologiei dezvoltate şi a rezultatelor proiectului Standarde de Participare pentru Cetăţenie Activă. Vor fi recunoscute şi promovate public bunele practici de auto-evaluare şi promovare a participării populaţiei şcolare la luarea deciziilor în unităţile de învăţământ.
La eveniment participă reprezentanţi ai mai multor instituţii de învăţământ şi cultură din ţară, experţi internaţionali în domeniul educaţiei şi participării, directori, cadre didactice, consilieri în domeniul educaţiei, elevi, părinţi, reprezentanţi ai Inspectoratelor Şcolare, reprezentanţi ai unor ONG-uri de tineret, autorităţi publice locale, agenţi economici, parteneri media şi alţi factori interesaţi.
Prof. Petre Ciungu