Stagiu de pregătire practică la Lisabona

Chiar dacă școlile din țara noastră și-au închis de mult porțile,  totuși, 20 de elevi de la Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” sunt încă în activitate desfășurându-și stagiul de pregătire practica în cadrul Institutului Național de sănătate publică Ricardo Jorge din Lisabona prin intermediul unui proiect de tip Erasmus +.

Delegaţia de elevi şi cadre didactice de la CTGGM prezentă în aceste zile în Portugalia
Delegaţia de elevi şi cadre didactice de la CTGGM prezentă în aceste zile în Portugalia

Potrivit profesorului Marius Buzera, directorul Colegiului Tehnic “General Gheorghe Magheru” din Târgu-Jiu, elevii provin de la specializările Tehnician analize produse alimentare si Tehnician Ecolog si Protecția mediului și au ales ca în timp ce ceilalți colegi ai lor se recreează în vacanță, ei să vină totuși la școala, să învețe, să lucreze alături de specialiști din domeniu și la final să fie evaluați pentru activitatea lor. Institutul “Ricardo Jorge” este unul dintre cele mai vechi din Europa și tot odată unul dintre cele mai prestigioase la nivel european și mondial fiind partener în multe programe și proiecte de cercetare mondială. În aceste condiții, chiar dacă participarea în cadrul unui astfel de partener impune rigoare și seriozitate, lucrul alături de specialiști de talie mondială si posibilitate de a utiliza o baza materială de invidiat va asigura tinerilor din Târgu Jiu o experiență profesională de invidiat. Elevii își desfășoară activitatea în grupe de 2, 3 sau 4 în laboratoare de analize fizico-chimice, micobiologice și toxicologice, dar se deplasează și în cadrul unor agenți economici pentru a observa modul de lucru al laboratoarelor interne si pentru colectarea de probe  care sunt apoi testate în cadrul unui program național de verificare. Activitatea și cunoștințele elevilor este săptămânal evaluată cu note de la 1 la 20, conform sistemului portughez, ce vor fi ulterior transformate în conformitate cu sistemul românesc de notare în baza unui memorandum semnat anterior.
Pe lângă competențele profesionale se mai adaugă și oportunitatea de a vizita și de a cunoaște una din cele mai importante culturi europene, ce și-a adus un aport considerabil la dezvoltarea lumii, de a-și îmbunătății cunoștințele de limba engleză și de a cunoaște tineri din țara gazdă în scopul stabilirii unor legături de prietenie.
De altfel, proiectul constituie și  o oportunitate de întâlnire și de discuții între factorii de decizie din instituțiile partenere și de a planifica activitățile din anul școlar următor când 60 de elevi sunt planificați să își desfășoare stagiul de practică în cadrul a doua proiecte Erasmus +.