SJAN Gorj în activitatea anului 2016 (II)

Pe parcursul anului 2016 s-a urmărit îndeplinirea planului de activitate care a avut ca obiective perfecţionarea evidenţei arhivistice a fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii, asistenţa de specialitate la creatorii şi deţinătorii de arhive, valorificarea fondului arhivistic naţional, dar şi perfecţionarea şi modernizarea bazei logistice şi nu în ultimul rând continua perfecţionare profesională a întregului personal ceşi desfăşoară activitatea în instituţia noastră.

Reprezentanții arhivelor gorjene într-o acțiune dedicată lui Constantin Brâncuși
Reprezentanții arhivelor gorjene într-o acțiune dedicată lui Constantin Brâncuși

Cele mai importante categorii de solicitări au fost, ca şi în anii trecuţi cele legate de eliberarea de copii după registrele agricole şi după actele încheiate prin instanţele judecătoreşti şi notariate. S-a remarcat o creştere substanţială a cererilor pentru actele de stare civilă, dar au continuat să fie solicitate eliberarea de copii după autorizaţii de construcţii, decrete de expropriere, împroprietăriri conform legilor reformelor agrare din anii 1921 şi 1945, vechimi etc.
Au fost realizate 4 menţiuni pe actele de stare civilă.
Pentru rezolvarea tuturor cererilor depuse au fost scoase din depozit şi rearhivate 3757 u.a.
Au fost furnizate informaţii la 3246 petenţi care s-au prezentat la ghişeul de relaţii cu publicul, iar 1167 de persoane au solicitat informaţii telefonic.
Activitatea de valorificare a documentelor a fost dezvoltată prin apariţia săptămânală în presa locală, cu diferite articole de către arhiviştii instituţiei noastre, în total fiind publicate 42 de articole. Această activitate a fost completată prin organizarea mai multor simpozioane judeţene, mese rotunde, expoziţii în colaborare. Astfel, au fost organizate în colaborare:
Simpozionul “195 de ani de la Revoluţia de la 1821”, organizat în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti, Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Târgu Jiu, Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Gorj;
Simpozion “Unirea Principatelor – piatra de temelie a statului naţional 1859-2016”, organizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj ş,a.;
Simpozion “24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene”, organizat în colaborare cu Muzeul Judeţean “Alexandru Ştefulescu” Gorj;
Organizat, în calitate de partener, împreună cu Consiliul Judeţean Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Institutul Cultural Român, Universitatea Constantin Brâncuşi Târgu Jiu ş.a., împreună cu parteneri media, în perioada 18-20 februarie 2016 evenimentul “Brâncuşi – 140 de ani de la naştere”, iar în data de 19 februarie 2016, a fost organizat simpozionul ştiinţific, cu aceeaşi temă;
“Proiect Educaţional – Constantin Brâncuşi, omul şi opera sa”, organizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială Antonie Mogoş Ceauru, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj Societateade Ştiinţe Istorice – Filiala Gorj în data de 19 februarie 2016;
Simpozionul Judeţean “Gorjul – vatră de istorie românească”, eveniment organizat în colaborare cu Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”;
Expoziţia “24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene”, organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, vernisată la 22 ianuarie 2016, ora 10;
Microexpoziţia fotodocumentară “Tudor Vladimirescu în arhivele gorjene”, în cadrul proiectului organizat împreună cu Primăria Municipiului Târgu Jiu, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Judeţean Gorj în săptămâna Şcoala Altfel, 18-24 aprilie 2016, cu prilejul expoziţiei “Sabia lui Tudor Vladimirescu – Acasă după 195 de ani”. Domnul Hobeanu Ion a avut calitatea de ghid la acest eveniment;
Expoziţia fotodocumentară “9 MAI ZIUA INDEPENDENŢEI DE STAT, ZIUA VICTORIEI, ZIUA EUROPEI”, în data de 9 mai 2016, organizată în colaborare cu Consiliul Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean “Alexandru Ştefulescu” Gorj, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Târgu Jiu;
Evocare istorică “Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor”, organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Gorj;
Evocarea istorică “Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor – 195 de ani de la asasinarea lui Tudor Vladimirescu”, eveniment organizat în data de 27 mai 2016, la Casa memorială “Tudor Vladimirescu”, comuna Vladimir, în colaborare cu Consiliul Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Târgu Jiu.
În data de 25 martie 2016, cu ocazia manifestărilor dedicate Poliţiei Române, instituţia noastră a contribuit cu prezentarea unor documente reprezentative referitoare la poliţia gorjeană.
Proiect Educativ Regional “Moştenirea Magherilor”, organizat în data de 4 iunie 2016 în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti, Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Gorj;
Simpozion “Eroii Băleştiului în Primul Război Mondial”, organizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti, Primăria şi Consiliul Local Băleşti, Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Gorj etc.; (Va urma)

Paula Cristina Vasiloiu